Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Jeronimo Martins Polska stara się o przeniesienie decyzji budowlanej dotyczącej Biedronki w Sierakowicach

Przed starostwem kartuskim toczy się postępowanie z wniosku Jeronimo Martins Polska i Alkor z 21 lipca 2015r. w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę sklepu w Sierakowicach z firmy Alkor na Jeronimo Martins Polska.
Reklama

Decyzja ta stała się ostateczna 19 grudnia 2014 roku. 

Starosta Kartuski 4 grudnia 2014 roku zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę inwestycji składającej się z dwóch etapów, obejmujacyhc przebudowę parteru istniejącego budynku usługowo - mieszkalnego, mającą na celu powiększenie istniejącego sklepu ogólnospożywczego o powierzchnię likwidowanych lokali handlowych. Piwnica ww. budynku zagospodarowana jako hala garażowa i zaplecze magazynowe sklepu, zostanie przebudowana i przeznaczona na cel magazynu i pomieszczeń socjalnych dla powiększonego sklepu a podcień zabudowy jako pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Na tyłach budynku projektuje się parking na 25 miejsc postojowych wraz z kanalizacją deszczową ze zbiornikiem rozsączającym. Drugi etap inwestycji obejmuje zabudowę istniejącego podcienia na magazyn w budynku usługowo - mieszkalnym zlokalizowanym w Sierakowicach 

Na ww. decyzję wójt gminy Sierakowice 29.05.2015 roku złożył pismo do Wojewody Pomorskiego z prośbą o zbadanie jej legalności. Wojewoda Pomorski po zapoznaniu się z aktami sprawy, zdecydował, że nie podejmie czynności zmierzających do wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji bowiem w ocenie Wojewody Pomorskiego, przesłanki wskazane przez Wójta Gminy Sierakowice, nie mogą stanowić podstawy do wszczęcia z urzędu takiego postępowania .
5 czerwca 2015 roku do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek wójta gminy Sierakowice o wznowienie postępowania zakończonego ww. decyzją na podstawie art. 145 §1 pkt 3 Kpa, który mówi: W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli: (…) 3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27. Starosta Kartuski, postanowieniem odmówił wznowienia postępowania w tej sprawie. Na to postanowienie zażalenie złożył wójt gminy Sierakowice do Wojewody Pomorskiego. Wojewoda Pomorski uchylił przedmiotowe postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Wydział Budownictwa obecnie prowadzi postępowanie dotyczące ponownego rozpatrzenia ww. wniosku wójta gminy Sierakowice.
Ponadto wójt gminy Sierakowice złożył wniosek o uznanie go za stronę w postępowaniu zakończonym ww. decyzją Starosty Kartuskiego, W tej sprawie również toczy się postępowanie. Obie sprawy nie zostały jeszcze zakończone.
Protest władz gminy Sierakowice nie ma wpływu na proces decyzyjny, ponieważ decyzja o pozwoleniu na budowę wydana 4 grudnia 2014 roku jest ostateczna i Inwestorowi przysługuje prawo do jej wykonania - poinformowała portal dlahandlu.pl Maria Kurek - Kumańska, dyrektor wydziału budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum