Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Jest projekt ustawy o pomocy firmom w związku z wysokimi kosztami energii

Opublikowano projekt ustawy o zasadach realizacji pomocy przedsiębiorstwom energochłonnym w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 .
Reklama

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. Określa on zasady udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej.

- Rada Ministrów uznała projekt za pilny z uwagi na trudną sytuację finansową
przedsiębiorstw energochłonnych, spowodowaną wzrostem cen energii, mającą negatywny wpływ na całą gospodarkę. Niezbędne jest zatem pilne procedowanie projektu ustawy oraz wejście aktu w życie w możliwie najkrótszym terminie, tak aby umożliwić realizację programu wsparcia - napisano we stepie.

Program rządowy określi przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach danego programu, formy, kryteria, warunki i okres przyznania pomocy, sposób obliczania wysokości pomocy, maksymalną kwotę pomocy, zakres wniosku o udzielenie pomocy, termin i sposób składania wniosków o udzielenie pomocy, zasady i terminy rozliczania przez przedsiębiorcę pomocy.

- Pomoc jest przyznawana na wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej
„wnioskiem”, złożony operatorowi programu, zgodnie z zasadami określonymi w programie rządowym - czytamy w dokumencie.

Ile rząd przeznaczy na pomoc przedsiębiorcom?

Zgodnie z projektem ustawy limit wydatków przeznaczony na realizację programów wsparcia przedsiębiorców ma wynieść w 2022 r. - 5 079 416 000 zł, w 2023 r. - 8 212 659 000 zł, a 2024 r. - 4 136 240 000 zł.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że pomoc publiczna w ramach programu rządowego przyznawana będzie na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy. Składając wniosek przedsiębiorca wyraża zgodę na poddanie się kontroli w zakresie wysokości otrzymanej pomocy, spełnienia warunków jej uzyskania oraz prawidłowości jej rozliczenia.

W przypadku, gdy łączna wysokość pomocy wynikająca z wniosków spełniających kryteria przyznania pomocy przekroczy maksymalny limit środków przeznaczanych na ich przyznanie, wysokość udzielonej pomocy zostanie proporcjonalne obniżona tak, aby łączna wysokość przyznanego wsparcia równa była maksymalnemu limitowi określonemu w programie wsparcia przedsiębiorców.

Wskazano, że w skutek agresji Rosji na Ukrainę ceny energii elektrycznej oraz gazu ziemnego znacząco wzrosły względem tych z roku 2021 również w Polsce.

Średnia cena gazu w lipcu br. wyniosła 824,4 zł/MWh

Zwrócono uwagę, że na Towarowej Giełdzie Energii średnia cena gazu w lipcu br. wyniosła 824,4 zł/MWh i była o 380 proc. wyższa niż rok wcześniej. Energia elektryczna kosztowała w tym samym miesiącu 1125,94 zł/MWh, czyli o 198 proc. więcej niż rok wcześniej. Wskazano, że oznacza to znaczący wzrost kosztów produkcji dla przedsiębiorstw przemysłowych, a ten z kolei wzrost cen produktów oraz spadek zysku tych firm.

"Ponieważ gaz ziemny i energia elektryczna wykorzystywane są praktycznie we wszystkich gałęziach gospodarki, ich ceny mają przełożenie na ogólną inflację, powodując wzrost cen wszystkich dóbr konsumpcyjnych i mniejszą siłę nabywczą Polaków. Nagły wzrost cen gazu ziemnego i energii elektrycznej wpływa znacząco na rentowność, a także konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych" - podkreślono.

Wyjaśniono, że część firm energochłonnych zmuszona jest wstrzymywać produkcję swoich wyrobów, ponieważ jej koszty przewyższają cenę rynkową. Przedsiębiorstwa te, ze względu na swoją wielkość, często są bardzo znaczącym pracodawcą na lokalnym rynku pracy, co sprawia, że obecna sytuacja na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowi poważne zagrożenie dla wielu tysięcy miejsc pracy.

Podano też szacunkową liczbę przedsiębiorstw uprawnionych do wsparcia w 2022 r. - ok. 250.

 Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum