Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Kaucja na szkło zrobi z małych sklepów punkt skupu?

Polska Izba Handlu wyraża swoje najwyższe zaniepokojenie planami włączenia do planowanego systemu kaucyjnego opakowań szklanych oraz pojawiającymi się sugestiami, iż mogłyby nim zostać objęte także szklane opakowania jednorazowe.
Reklama

W przedstawionym w ostatnich dniach projekcie Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, która ma wprowadzić system kaucyjny opakowań, pojawił się zapis o włączeniu do niego także opakowań szklanych do 1,5 l, a podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska 8 lutego przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska poinformowali, iż resort analizuje możliwość rozszerzenia systemu kaucyjnego także o jednorazowe butelki szklane.

PIH: Kaucja nie może obejmować szkła

Polska Izba Handlu zwracają uwagę, że system nie powinien obejmować opakowań szklanych zarówno jednorazowych jak i wielorazowego użytku.

– Z punktu widzenia specyfiki i struktury handlu w Polsce oraz analiz prowadzonych przez organizacje branżowe, a także licznych informacji spływających z placówek detalicznych, jednoznacznie wynika, że wprowadzenie systemu depozytowego obejmującego wielorazowe, jak i jednorazowe opakowania szklane byłoby nieproporcjonalnym obciążeniem dla małych i średnich przedsiębiorców branży handlu w Polsce oraz w rezultacie pogorszyło by ich pozycję konkurencyjną wobec międzynarodowych sieci dyskontów. O ile już samo wprowadzenie systemu kaucyjnego na opakowania szklane wielorazowe jest poważnym problemem dla handlu o tyle, pomysł zmuszania sklepów do prowadzenia depozytu opakowań szklanych jednorazowych jawi się jako całkowicie oderwany od realiów funkcjonowania handlu w Polsce. Absolutnie nie jest akceptowalna sytuacja, w której małe sklepy staną się de facto punktami skupu surowców wtórnych. Większość sklepów w Polsce to małe placówki, w których po prostu nie ma miejsca na przechowywanie opakowań szklanych. O ile  butelkę PET o tyle szkła już nie. Na chwilę obecną nie widzimy możliwości efektywnego uruchomienia systemu depozytowego, który obejmuje opakowania szklane bez znaczącego pogorszenia możliwości funkcjonowania małych sklepów, tak w zakresie bezpieczeństwa klientów i personelu, jak i efektywności funkcjonowania – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Warto także dodać, iż sam ustawodawca w założeniach do projektu ustawy stwierdzał, że wprowadzenie systemu kaucyjnego na opakowania szklane wykracza poza dyrektywę unijną. Należy tu również zatem przypomnieć Konstytucję Biznesu, która mówi o zasadzie dążenia do unikania nadimplementacji prawa UE.

Już teraz około 70% opakowań szklanych w Polsce poddanych jest recyklingowi

W Polsce według danych Europejskiej Organizacji Opakowań Szklanych rok do roku wzrasta poziom recyklingu opakowań szklanych, co jest bardzo dobrą prognozą na przyszłość (2016 r. 53%, 2017 r. 62,5%). Obecnie już teraz około 70% opakowań szklanych w Polsce poddanych jest recyklingowi, a to jest bardzo dobrą prognozą na spełnienie wymagań Unii Europejskiej, aby osiągnąć pełny poziom 70% w 2025 roku. Dlatego w ocenie Izby nie jest konieczne dociążanie sklepów dodatkowymi obowiązkami w tym zakresie.

- Podobnie zresztą negatywnie należy ocenić zamieszczenie w projekcie ustawy założenia obowiązkowego udziału w systemie depozytowym dla sklepów powyżej 100 m2. Jako praktycy rynku stoimy na stanowisku, że granica ta powinna być znacznie przesunięta w górę - konkretnie powinny nim być objęte obligatoryjnie sklepy powyżej 500m2. Jeżeli jakiś mniejszy sklep chce się włączyć w system depozytowy powinno to być możliwe na zasadzie dobrowolności, jednak powinna to być indywidualna decyzja przedsiębiorcy – dodaje Maciej Ptaszyński.

PIH po raz kolejny zwraca także uwagę na inne aspekty, które powinny być zaadresowane, aby system depozytowy mógł działać efektywnie i nie zaburzał pracy polskich mikro małych i średnich przedsiębiorców z branży handlowej. System powinien przede wszystkich zapewniać:

• Sprawną logistykę zapewniająca maksymalna częstotliwość odbioru opakowań depozytowych od sklepów adekwatną do potrzeb danej placówki handlowej w tym także odbiór we wszystkie dni robocze;

• Możliwość ograniczenia kubatury odebranych opakowań – poprzez odbiór zgniecionych opakowań lub możliwość zgniatania odebranych opakowań przez sklep;

• Pokrycie przez system niezbędnych inwestycji – takich jak dostosowanie sklepu, zabezpieczenie terenu magazynowania opakowań, urządzenia wspomagające przechowywanie, zgniatanie i przyjmowanie opakowań;

• Zaadresowanie kwestii rozliczeń z operatorem systemu za opakowania z depozytem, tak by nie skutkowały one ponoszeniem przez sklepy kosztu zamrożenia części kapitału obrotowego w opakowaniach;

• Pokrycie dodatkowych kosztów ubezpieczenia opakowań na wypadek kradzieży w przypadku możliwości ponownego oddania opakowań po ich przyjęciu przez sklep oraz ubezpieczenia na wypadek pożaru;

• Pokrycie ewentualnych inwestycji związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym w przypadku konieczności magazynowania łatwopalnych opakowań plastikowych na terenie sklepu.

- W imieniu tysięcy polskich przedsiębiorców apelujemy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Parlamentarzystów, aby w pracach nad ustawą o systemie depozytowym uwzględnili głos praktyków handlu i nie przyjmowali rozwiązań wykraczających poza unijną dyrektywę i nie włączali opakowań szklanych do systemu depozytowego - podkreśla organizacja.

 

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (2)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum