Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

KNF: 200 tys. zł kary dla Kerdos Group

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Kerdos Group SA w upadłości karę pieniężną w wysokości 200 tys zł.
Reklama

Spółka naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., w związku z nieprzekazaniem KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o:
1) prowadzeniu negocjacji z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BGK SA z siedzibą w Warszawie odnośnie inwestycji w sieć Meng Drogerie+
2) zamiarze, powstałym w czerwcu 2015 r., dokonania w Niemczech emisji obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej wynoszącej do 20 000 000 euro w 2015 r. w celu pozyskania środków pieniężnych na finansowanie dalszego rozwoju sieci Meng Drogerie+ oraz przedterminowego wykupu obligacji serii F, G, H, I, J oraz K (wyemitowanych w Polsce).

W latach 2014 r. - 2015 r. spółka w celu rozbudowania swojej pozycji i dywersyfikacji prowadzonej działalności zamierzała zrealizować plan ekspansji na rynkach niemieckojęzycznych oraz dokonać nabycia 100 % akcji Meng Drogerie+ - podmiotu prowadzącego jedyną sieć drogerii na terenie Luksemburga.

Z raportów bieżących oraz okresowych firmy wynikało, że inwestycja miała dla spółki istotne znaczenie. Spółka podkreślała, że akcje Meng Drogerie+ miały stanowić długoterminową lokatę kapitału i planowała podwojenie w ciągu 2-3 lat liczby drogerii prowadzonych przez ten podmiot.
W związku z realizacją zamierzeń, na dzień 20 marca 2015 r. DC Service GmbH (podmiot zależny od Kerdos Group SA) posiadała udziały stanowiące 49,79 % kapitału zakładowego Meng Drogerie+, na nabycie których przeznaczyła około 7,1 mln euro.
1 czerwca 2015 r. DC Service GmbH zawarła porozumienie z dotychczasowym udziałowcem Meng Drogerie+, na mocy którego miała prawo żądania nabycia do dnia 30 września 2015 r. udziałów, stanowiących 24,77 % kapitału zakładowego za cenę 3 220 486 euro (wówczas DC Service GmbH posiadałaby udziały, stanowiące łącznie 74,56 % kapitału zakładowego Meng Drogerie+, na nabycie których przeznaczyłaby około 10 300 000 euro).

W celu sfinalizowania transakcji nabycia udziałów Meng Drogerie+ przez DC Service Gmbh Kerdos Group SA rozpoczęła rozmowy z TFI BGK SA, w toku których omawiano koncepcję ewentualnej inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZAN (zarządzanego przez TFI BGK SA) w sieć Meng Drogerie+ oraz jej zasad i warunków. Negocjacje z TFI BGK SA odnośnie do inwestycji w sieć Meng Drogerie+ rozpoczęły się najpóźniej w dniu 30 czerwca 2015 r., tj. z momentem podpisania umowy o zachowaniu poufności (dzień powstania informacji poufnej).

KNF podkreśla, że informacja o prowadzeniu negocjacji spełniała kryteria informacji poufnej, gdyż pozyskanie finansowania na rozwój sieci drogerii w Luksemburgu było dla spółki bardzo ważne. Działania Kerdos Group SA miały bowiem przyczynić się do zdobycia pozycji dominującej na rynku luksemburskim i stworzenia nowoczesnej oraz dochodowej sieci drogeryjnej rozpoznawalnej w tym kraju.
Spółka nie opublikowała informacji poufnej (w toku negocjacji, tj. w dniu 5 sierpnia 2015 r. wypracowano ostateczny kształt transakcji: pozostałe udziały Meng Drogerie+, stanowiące 25,44 % kapitału zakładowego miały zostać nabyte przez TFI BGK SA; następnie po podwyższeniu kapitału zakładowego Meng Drogerie+ TFI BGK SA miało posiadać około 49 % kapitału zakładowego, a DC Service Gmbh około 51 %). Gdyby spółka wypełniła obowiązek informacyjny w konsekwencji byłaby zobowiązana do przekazania informacji stanowiących znaczące zmiany informacji poufnej.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum