Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

KNF: Alma Market nie zapłaci 500 tys. zł kary tylko...475 tys. zł

Komisja Nadzoru Finansowego uchyliła zaskarżoną decyzję z 12 lutego 2019 r. nakładającą na Alma Market SA w upadłości karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych. Jednocześnie Komisja nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 475 tysięcy złotych.
Reklama

- W toku postępowania odwoławczego szczegółowo rozpoznano zarzuty postawione we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Rozpoznając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości, zarówno na płaszczyźnie ustalenia stanu faktycznego sprawy, jak i w zakresie zastosowania do jego oceny przepisów prawa. Postępowanie odwoławcze w pełni potwierdziło, że spółka nienależycie wykonywała obowiązki informacyjne w zakresie sprawozdawczości finansowej.  Wobec powyższego Komisja podtrzymuje, że spółka dopuściła się naruszeń wskazanych w treści zaskarżonej decyzji. Uchylenie w całości decyzji z dnia 12 lutego 2019 r. wynikało ze zmiany wysokości orzeczonej zaskarżoną decyzją kary pieniężnej z uwagi na aktualną sytuację finansową spółki - wyjaśnia organizacja.

Przypomnijmy, karę nałożono na spółkę m.in. w związku ze skonsolidowanym raportem za I półrocze 2016 roku. Firma nienależycie wykonała obowiązek informacyjny: nie poinformowała o występowaniu istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności oraz nie zamieściła rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum