Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Kontigo na kroplówce Eurocashu. Czy ma siły walczyć z Hebe i Rossmannem?

Kosmetyczna odnoga Grupy Eurocash - sieć Kontigo - zamyka kolejne lokalizacje. Obecnie funkcjonuje tylko 19 sklepów z tym logo. Sieć jest obecna na rynku od 9 lat i generuje straty na poziomie 34 mln zł. Jest całkowicie uzależniona od finansowania Grupy.
Reklama

Kontigo - sieć sklepów kosmetycznych należąca do grupy Eurocash - kurczy się coraz mocniej. Na stronie firma podaje, że prowadzi tylko 19 lokalizacji. Na koniec 2019 r. sklepów było 32, zapowiadano też podwojenie liczby sklepów.

Kontigo 9 lat na rynku. Pierwsza lokalizacja została zamknięta

Zamknięto m.in. pierwszą lokalizację sieci Kontigo - przy ul. Chmielnej 27 w Warszawie. Ten sklep otwarto w listopadzie 2014 r.

- Kontigo to sklepy skierowane do współczesnych kobiet, które w komfortowych warunkach chcą kupować kosmetyki i oczekują obsługi na najwyższym poziomie. Nie znajdziemy tu chemii gospodarczej, artykułów dla dzieci ani dla mężczyzn. Uważamy, że brakowało na polskim rynku takiego sklepu kosmetycznego, w którym kobieta może kupić produkty tylko dla siebie. Przeprowadziliśmy szereg badań, zapytaliśmy kobiety czego oczekują i dokładnie to im daliśmy - mówiła w 2014 r. ówczesna dyrektor generalna Kontigo, Rita Amaral.

Udziałowcami tej spółki są: Eurocash Franczyza Sp. z o.o., posiadająca 99,99% udziałów, Eurocash Trade 1 Sp. z o.o., posiadająca 0,01% udziałów. Prezes zarządu jest Arnaldo Guerreiro.

Sklepy Kontigo. 19 adresów

Obecne lokalizacje sieci Kontigo to: Bielsko Biała - Gemini Park, Bydgoszcz - Arkady, Czeladź - M1, Katowice - Galeria Katowicka, Kielce - Galeria Echo, Kraków - Galeria Kazimierz, Opole - Galeria Solaris, Poznań - Avenida, Tarnów - Gemini Park, Toruń - Copernicus, Tychy - Gemini Park, Warszawa - Galeria Mokotów, Warszawa - Galeria Młociny, Warszawa - Wola Park, Warszawa - Złote Tarasy, Wrocław - Bielany, Wrocław - Pasaż Grunwaldzki, Łódź - Galeria Łódzka, Łódź - Manufaktura.

Logo sieci Kontigo, fot. mat.pras. Eurocash
Logo sieci Kontigo, fot. mat.pras. Eurocash

34 mln zł straty Kontigo

Strata netto spółki za 2021 rok to 34 mln zł w porównaniu do 49,9 mln zł straty w 2020 r. Przychody firmy w obu tych okresach to ok. 39 mln zł.

W sprawozdaniu finansowym spółki za 2021 r. czytamy: "Na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 roku kapitał własny spółki był ujemny i wynosił -150 mln
złotych. Na ten dzień nadwyżka zobowiązań krótkoterminowych nad aktywami obrotowymi wyniosła 147 mln złotych, przy czym głównym źródłem tej różnicy jest zobowiązanie z tytułu cashpoolingu w ramach grupy kapitałowej w kwocie 141 mln złotych z tytułu finansowania działalności spółki ze strony spółek Grupy Kapitałowej Eurocash."

Ogromne zadłużenie Kontigo wobec Eurocashu

" Biorąc pod uwagę powyższe kontynuacja działalności spółki uzależniona jest całkowicie od zapewnienia bieżącego finansowania przez grupę kapitałową, do której należy spółka. Spółka nie korzysta z żadnego zewnętrznego finansowania bankowego. W świetle istotnych strat poniesionych przez spółkę w latach ubiegłych i w roku 2021 (strata netto w roku 2020 – 50 mln złotych, strata netto w roku 2021 – 34 mln złotych) skutkujących ujemnym kapitałem własnym na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz w świetle ograniczonej płynności spółki i uzależnieniu od finansowania wewnątrzgrupowego na dzień 31 grudnia 2021 r jednostka dominująca – EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach w dniu 16 grudnia 2022 roku zobowiązała się w formie pisemnej do udzielenie wsparcia finansowego spółce w razie wystąpienia takiej potrzeby
w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że w ramach grupowych rozliczeń zarządzania płynnością (cashpooling) opisane powyżej zobowiązanie w kwocie 141 mln złotych stanowi rozrachunek wewnątrzgrupowy w ramach którego stronami finansującymi są inne spółki Grupy Eurocash, natomiast w ramach grupowego instrumentu zarządzania płynnością występuje możliwość wykorzystania limitu bankowego przez Grupę w kwocie 45 mln złotych (maksymalne zadłużenie zewnętrzne Grupy)." - wyjaśnia zarząd firmy.

Do dnia 30 września 2022 roku spółka otrzymała już wsparcie pieniężne od Grupy poprzez zwiększenie limitu dostępnego w ramach cashpool. Wartość zadłużenia spółki wobec innych podmiotów w Grupie wzrosła w tym okresie o kolejne 27 milionów, a saldo zadłużenia cashpool na dzień 30 września br wyniosło około 169 milionów.

Eurocash chce poprawić rentowność Kontigo

Przypomnijmy, że zarząd Grupy Eurocash 29 sierpnia 2022 roku ogłosił nową strategię dla Grupy Eurocash na lata 2023-2025, zgodnie z którą zarząd zdecydował o skoncentrowaniu się na podstawowej działalności (hurt, sieci franczyzowe oraz platforma technologiczna) i skupieniu się na poprawie rentowności działalności niestrategicznej (do której zalicza się m.in. spółka Kontigo). Możliwość dalszego finansowania spółki jest również uzależniona od dostępnego dla Grupy finansowania zewnętrznego.

Grupa przewiduje, iż w całym okresie prognozy, tj do końca września
2023, będzie posiadała wystarczającą dla finansowania Kontigo nadwyżkę dostępnych limitów zarówno kredytowych, jak i faktoringowych. 

Możliwa sprzedaż części majątku finansowego

W raporcie czytamy dalej, że zarząd spółki dominującej poinformował również Kontigo, że możliwe są do wdrożenia alternatywne strategie pozyskania finansowania przez Grupę, np. możliwe jest rozważenie sprzedaży części majątku finansowego, który jest postrzegany przez rynek jako atrakcyjny i
którego wartość byłaby wystarczająca na pozyskanie znaczących środków finansowych dla całej Grupy.

Brak realizacji budżetów sprzedażowych Kontigo

Podano również, że dla ośrodka generującego przepływy pieniężne Kontigo zidentyfikowano przesłanki utraty wartości aktywów związane z utrzymującymi się stratami operacyjnymi spółki Kontigo oraz brakiem realizacji budżetów sprzedażowych. W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów spółki Kontigo, tj.: - prawa do użytkowania w wysokości 11 mln złotych - rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w kwocie 11 mln złotych, oszacowano wartość odzyskiwalną aktywów trwałych w oparciu o oszacowaną wartość godziwą pomniejszoną o koszty zbycia, w związku z tym dokonano odpisów aktualizujących w łącznej wysokości 16.7 mln złotych. Odpis dotyczył następujących aktywów: prawo do użytkowania – kwota 11 mln zł, rzeczowe aktywa trwałe - kwota 5,7 mln zł. Tak ustaloną wartość godziwą zaklasyfikowano do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej zgodnie z MSSF 13.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (2)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum