Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Krajowa Grupa Spożywcza szuka prezesa

Rada Nadzorcza Krajowej Grupy Spożywczej ogłosiła przetarg na prezesa zarządu spółki. Zgłoszenia należy składać do 24 marca.
Reklama

Kandydatem na stanowisko prezesa zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
- posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
-  spełnia inne niż wymienione w lit. a - c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
- posiada znajomość zasad funkcjonowania rynku cukru oraz sektora rolno-spożywczego w Polsce i Europie,
- korzysta z pełni praw publicznych,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
-  złoży Ministrowi Aktywów Państwowych oświadczenie lustracyjne lub złoży Ministrowi Aktywów Państwowych informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.)

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 24 marca 2023 roku. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną
przeprowadzone w terminie do dnia 30 marca 2023 roku. Rozmowy zostaną przeprowadzone w Biurze Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 12. 

Krajowa Grupa Spożywcza powstała z przekształcenia w kwietniu zeszłego roku Krajowej Spółki Cukrowej, do której dołączono 14 podmiotów takich jak m.in. Elewarr, Danko, Małopolska Hodowla Ziemniaka, Kombinat Rolny Kietrz, Pomorsko-Mazurska Hodowla Buraka Cukrowego i Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum