Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Legalniewsieci.pl: Zgodnie z nowymi przepisami sprzedawcy odpowiadają z tytułu rękojmi

W stanie prawnym obowiązującym do 24 grudnia 2014 r. konsument miał do wyboru dwa tryby reklamacyjne: gwarancję - roszczenie kierowane do gwaranta, czyli najczęściej producenta danej rzeczy lub roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową - kierowane zawsze do sprzedawcy. Od 25 grudnia 2014 r. tryb gwarancyjny pozostaje (z niewielkimi zmianami dot. obowiązków informacyjnych), natomiast w przypadku sprzedawcy zamiast odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową pojawia się odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
Reklama

Konsument reklamujący produkt w ramach rękojmi może wybierać między różnymi przysługującymi mu uprawnieniami:
1. może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
2. może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
3. może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
4. może żądać usunięcia wady.

Każde z powyższych uprawnień wiąże się z podjęciem określonych działań przez konsumenta oraz różnymi możliwymi wariantami odpowiedzi sprzedawcy, na które w niektórych przypadkach konsument może odpowiednio zareagować zgodnie z przepisami o rękojmi.

Gdy konsument złoży oświadczenie o obniżeniu ceny:
• obniżenie ceny winno być proporcjonalne do utraty wartości rzeczy
• wymiana/usunięcie wady powinno nastąpić niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta
• jeżeli rzecz była wcześniej naprawiana/wymieniana lub sprzedawca wcześniej nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany/naprawy, wtedy sprzedawca musi uwzględnić pierwotne żądanie konsumenta - obniżenie ceny.
• konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady tylko wtedy, gdy doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest możliwe i nie wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę

Gdy konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
• wada rzeczy powinna być wadą istotną
• wymiana/usunięcie wady powinno nastąpić niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta
• jeżeli rzecz była wcześniej naprawiana/wymieniana lub sprzedawca wcześniej nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany/naprawy, wtedy sprzedawca musi uwzględnić pierwotne żądanie konsumenta - odstąpienie od umowy.
• konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady tylko wtedy, gdy doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest możliwe i nie wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę

Gdy konsument żąda wymiany rzeczy na nową:
• sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego
• sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów

Gdy konsument żąda usunięcia wad rzeczy (naprawy):
• sprzedawca jest obowiązany usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego
• sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów

Przykład:
Konsument stwierdził wadę rzeczy i korzystając ze swoich uprawnień z tytułu rękojmi chce odstąpić od umowy. Sprzedawca w tej sytuacji proponuje zamiast tego niezwłoczne usunięcie wady (naprawę). Wówczas konsument może zamiast naprawy żądać niezwłocznej wymiany produktu na nowy wolny od wad - pod warunkiem, że spełnienie tego roszczenia jest możliwe (np. produkt wciąż jest w ofercie sprzedawcy) i nie wiąże się z nadmiernymi kosztami dla sprzedawcy w porównaniu do opcji naprawy.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (2)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum