Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Europejski Kongres Gospodarczy - na żywo

KATOWICE • MCK
20-22 WRZEŚNIA 2021
Reklama

Lidl, Biedronka i Ikea najbardziej ekologicznymi sieciami w Polsce

Polscy konsumenci uważają, że w zakresie zrównoważonego rozwoju najbardziej wyróżnia się Lidl. Na kolejnych miejscach znalazły się: Biedronka i Ikea. Wiele osób nie potrafiło wskazać żadnej sieci.
Reklama
  • 74% badanych jest zdania, że zasady zrównoważonego rozwoju powinny być wprowadzane przez firmy i instytucje publiczne w Polsce.
  • Polscy konsumenci zaczynają bardziej zwracać uwagę na działania firm w kwestii zrównoważonego rozwoju, a dodatkowo są skłonni zmieniać swoje zwyczaje zakupowe zależnie od tego, jakie działania podejmowane są przez sieci, obiekty handlowe czy producentów.
  • Badani konsumenci zwracają też szczególną uwagę na działania sieci w zakresie ograniczenia ilości plastiku i jednorazowych opakowań. Niemal 4 na 10 badanych oczekuje takich działań, jak możliwość zwrotu butelek szklanych bez paragonu czy wprowadzenia kaucji na butelki plastikowe. 

 

W maju 2021 roku agencja Inquiry przeprowadziła szeroko zakrojone badanie postaw i zachowań Polaków wobec zrównoważonego rozwoju oraz praktyk w tym obszarze w branży handlowej. Z badania wynika, że aż 74% badanych jest zdania, że zasady zrównoważonego rozwoju powinny być wprowadzane przez firmy i instytucje publiczne w Polsce.

Lidl liderem, Biedronka i Ikea na podium

W oczach badanych sieć Lidl została uznana za tę, która najbardziej wyróżnia się w zakresie zrównoważonego rozwoju – została oceniona jako lider przez 25% badanych. Na drugim iesjcu znalazła się Biedronka, wskazana przez co piątą osobę. W komentarzach znalazło się szczególnie wiele wypowiedzi związanych z niedawną akcją „ratowania krzywych buraków” w sieci Lidl i redukcji plastikowych toreb w Biedronce. Dodatkowo 15% badanych jako firmę skutecznie działającą na rzecz środowiska wskazało sieć IKEA – producenta mebli i wyposażenia dla domu.

Na kolejnych miejscach, w pierwszej dziesiątce zestawienia, znalazły się sieci zarówno spożywcze, jak i drogeryjne, takie jak: Rossmann, Kaufland, Żabka czy Carrefour. Po kilka procent wskazań uzyskały także sieć oferujące produkty RTV i AGD – Media Expert (5%), oraz sieć odzieżowa H&M (4%).

Najbardziej uderzające jest jednak to, że wiele osób nie potrafi wskazać żadnej sieci w odpowiedzi na tak postawione pytanie.

Praktyki zrównoważonego rozwoju

To, co przede wszystkim przychodzi na myśl polskim konsumentom, gdy mówimy o praktykach zrównoważonego rozwoju, to głównie segregacja oraz recykling odpadów oraz dbanie o zasoby surowców, wody i energii. Na dalszych miejscach znalazły się działania związane ze zmniejszaniem emisji dwutlenku węgla, ilości zanieczyszczeń oraz redukcja odpadów.

Wypowiedzi respondentów wyraźnie wskazują, że zrównoważony rozwój kojarzy się im przede wszystkim z ochroną środowiska naturalnego. Badani nie postrzegają tego zjawiska tak szeroko, jak wskazuje jego definicja wykorzystywana przez instytucje światowe i europejskie. Szczególnie uderzający jest fakt, że najdalej w zestawieniu pojęć związanych ze zrównoważonym rozwojem znalazły się takie obszary, jak ograniczenie konsumpcji oraz produkcji, produkcja produktów mających pozytywny wpływ na zdrowie czy też etyczna działalność firm oraz dbanie o pracowników. Tylko w najmłodszej grupie (18-24) obszary związane z kwestiami społecznymi wymieniane były częściej.

Polacy w zdecydowanej większości mają świadomość, że zanieczyszczenie środowiska ma znaczący wpływ na ich zdrowie i samopoczucie (85%). Ponadto 8 na 10 badanych jest również zdania, że Polska powinna zwiększać udział energii odnawialnej w miksie energetycznym. Podobny odsetek respondentów podkreśla fakt, że sytuację środowiska pogarsza niska w tym obszarze świadomość społeczeństwa (79%), a co za tym idzie 76% badanych Polaków sądzi, że należy podjąć szybkie działania na rzecz wdrażania norm ekologicznych. Jednocześnie, 32% jest za korzystaniem nadal z węgla, a 30% uważa, że działania narzucone przez Unię Europejską są niepotrzebne.

Plastik największym zagrożeniem

W badaniu Inquiry zapytano także, jakie zjawiska są w oczach Polaków postrzegane jako największe zagrożenie dla środowiska naturalnego. Zdecydowanym liderem są tutaj plastikowe opakowania, na które wskazuje połowa badanych konsumentów, w tym 55% kobiet i 43% mężczyzn. Ponad jedna trzecia badanych zwraca również uwagę na marnotrawstwo żywności, a co czwarty na stosowanie sztucznych środków chemicznych w uprawach. Co piąty konsument ma również świadomość negatywnego wpływu na środowisko produkcji żywności modyfikowanej genetycznie, rosnącego zużycia energii z paliw kopalnych, a także przemysłowej hodowli zwierząt. Wśród zjawisk zagrażających środowisku najmniejszą uwagę Polacy zwracają na takie aspekty gospodarki i przemysłu, jak import żywności z odległych rejonów (12%) czy też nadmierne wykorzystywanie zasobów naturalnych (16%).

Aż 63% badanych konsumentów popiera pomysł usunięcia z polskich sklepów tzw. zrywek, czyli foliowych torebek dostępnych na przykład w miejscach sprzedaży warzyw i owoców.

Są jednak powody do optymizmu. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju to w opiniach Polaków nie tylko inicjatywy globalne i odgórne; to także w znacznej mierze kwestia postaw indywidualnych, co do których świadomość wśród badanych jest bardzo wysoka. Ponad 8 na 10 badanych Polaków jest zdania, że działania podejmowane przez każdego osobiście są bardzo lub raczej ważne dla poprawy stanu środowiska naturalnego.

Ponad połowa badanej grupy deklaruje, że naprawili jakiś produkt zamiast kupować nowy – dla takiej postawy zanotowano najwyższy odsetek odpowiedzi (55%); bardzo możliwe, że motywacją nie jest tutaj ochrona środowiska, lecz zwykła oszczędność. Ponadto 41% badanych zakupiło produkt używany zamiast nowego oraz wybrało produkty naturalne, bez chemicznych dodatków.

Ponad jedna trzecia konsumentów deklaruje również, że starają się nabywać produkty luzem, bez zbędnych opakowań, a także kupować żywność ekologiczną. Co czwarty Polak podczas zakupów zwraca też uwagę na materiał, z jakiego wykonane zostały nabywane produkty. Co piąty konsument zakupił kosmetyki organiczne, a także generalnie kupuje mniejsze ilości produktów. Zdecydowanie najrzadziej wskazywane przez badanych były takie działania, jak zmniejszenie częstotliwości zakupów przez internet z uwagi na opakowania i przesyłki czy też wypożyczanie produktów w zamian za ich kupowanie. Ten ostatni segment to jeszcze nadal zjawisko w Polsce bardzo mało popularne, ale z pewnością będzie się upowszechniać. W Europie Zachodniej i w USA to jedno z najbardziej popularnych działań mających na celu dbałość o środowisko, ale także oszczędności dla konsumentów.

Polacy gotowi na zmianę nawyków

Warto podkreślić, iż poza działaniami już podejmowanymi przez polskich konsumentów obserwujemy wśród nich również chęć do podjęcia innych działań mogących mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Zdecydowana większość badanych konsumentów (prawie 9 na 10 osób) deklaruje, iż skłonna byłaby wdrożyć do codziennego życia takie działania, jak wyłączanie nieużywanych w danym momencie urządzeń elektrycznych (87%), oszczędzanie wody (87%) oraz kupowanie urządzeń, które zużywają mniej energii (86%). Dodatkowo 72% Polaków skłonnych byłoby kupować energię ze źródeł odnawialnych. Spora część badanych byłaby gotowa również zmienić swoje zwyczaje dotyczące przemieszczania się na rzecz bardziej przyjaznych środowisku środków transportu.

- Świadomość zagrożeń, jakie współczesny świat niesie dla stanu środowiska naturalnego, coraz mocniej przekłada się na decyzje zakupowe podejmowane przez konsumentów. Proces ten z pewnością jest podróżą w jedną stronę, a pandemia COVID-19 przyczyniła się do znacznego przyspieszenia w tym obszarze. Warto podkreślić, że już dziś dla 62% konsumentów ma znaczenie to, że producent działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nadal jest to odsetek niższy od wyników z krajów Europy Zachodniej, ale z pewnością z roku na rok będzie rósł. Co ciekawe, w opinii badanych informacji na temat działań podejmowanych przez sieci i centra handlowe na rzecz środowiska jest nadal zbyt mało – tego zdania jest aż 75% badanych – czytamy w raporcie.

- Nie dość, że jako konsumenci zaczynamy bardziej zwracać uwagę na działania firm, to dodatkowo jesteśmy skłonni zmieniać swoje zwyczaje zakupowe zależnie od tego, jakie działania podejmowane są przez sieci, obiekty handlowe czy producentów. Co za tym idzie 8 na 10 badanych byłoby skłonnych oddawać niepotrzebne rzeczy używane do sklepów, a także nabywać produkty od firm, które nie używają nadmiernej liczby opakowań czy też wykorzystują materiały z recyklingu. Ważne są dla polskich konsumentów również takie inicjatywy, jak zapobieganie marnotrawstwu żywności lub możliwość skorzystania z oferty firm, które w przyszłości odbiorą lub odkupią nabyte produkty. Aż 81% konsumentów chciałoby też kupować mniej i tylko najpotrzebniejsze produkty – dodają autorzy raportu.

Na zmianę zwyczajów zakupowych będzie miało również wpływ to, w jaki sposób firmy na co dzień dbają o swoich pracowników – 76% badanych konsumentów chciałoby kupować produkty od właśnie tego typu przedsiębiorstw. Jednym z nowych trendów konsumenckich, które pojawiły się w czasie pandemii, jest korzystanie z oferty tych firm, które działają zgodnie z wyznawanymi przez klientów wartościami. Potwierdzają tę tezę również wyniki badania - 72% badanych Polaków chciałoby wdrożyć nabywanie produktów od takich firm, które kierują się ważnymi dla nich wartościami.

Praktyki sieci handlowych

Rosnąca świadomość konsumentów na temat zrównoważonego rozwoju oraz podejmowane przez nich indywidualne działania w tym zakresie wpływają bezpośrednio również na oczekiwania konsumentów wobec producentów, sieci i obiektów handlowych.

Tym, na czym w największym stopniu zależy konsumentom w przypadku działań sieci handlowych, są przede wszystkim przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez obniżanie ceny produktów z kończącym się terminem ważności (41%) oraz wprowadzanie dla tych produktów specjalnych miejsc w sklepach, a także współpraca z bankami żywności (38%).

Badani konsumenci zwracają też szczególną uwagę na działania sieci w zakresie ograniczenia ilości plastiku i jednorazowych opakowań. Niemal 4 na 10 badanych oczekuje takich działań, jak możliwość zwrotu butelek szklanych bez paragonu czy wprowadzenia kaucji na butelki plastikowe. To także oczekiwania związane z wycofaniem ze sklepów toreb plastikowych, a także większego wykorzystywania opakowań wytworzonych z materiałów biodegradowalnych. Warto podkreślić, że nie mamy tu do czynienia jedynie z oczekiwaniami wobec sieci spożywczych, ale także oferujących produkty przemysłowe czy odzieżowe. W tego typu przypadkach co trzeci konsument oczekiwałby możliwości odsprzedania do sklepów artykułów, które są mu już niepotrzebne, a nadają się jeszcze do użytku i dalszego recyklingu. Co czwarty badany zwraca również uwagę na fakt jakości oferowanych produktów – z oczekiwaniem, aby ich jakość była wyższa i dzięki temu przedłużała żywotność produktu.

Sieci handlowe to również miejsca, które w sposób bardziej globalny mogą wpływać swoimi działaniami na kondycję środowiska naturalnego. I tutaj badani zwracają szczególną uwagę na kwestie transportu, a co za tym idzie na jego częściowe ograniczenie poprzez współpracę z lokalnymi dostawcami (30% badanych). Nieco mniej osób oczekuje dużych zmian, takich jak budowa nowych sklepów przyjaznych środowisku, spełniających nowoczesne kryteria związane z oszczędzaniem energii czy wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii – 18% badanej grupy. Wynika to z niskiego poziomu wiedzy w tym zakresie. Jedynie co dziesiąty badany uważa, że sieci handlowe powinny otwierać punkty ładowania samochodów elektrycznych. Ten niski odsetek wynika prawdopodobnie z faktu niewielkiej liczby samochodów elektrycznych obecnych na polskich drogach, na które mogą sobie pozwolić nieliczni. Niewielu konsumentów oczekuje wprost od sieci handlowych prowadzenia działań edukacyjnych z zakresu dbałości o środowisko naturalne. Za ten obszar według konsumentów odpowiedzialne są inne podmioty.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.