Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Mariusz Świtalski kontratakuje. Jest śledztwo w sprawie próby wyłudzenia 360 mln zł przez Forteam

- Sąd Okręgowy w Poznaniu dnia 17 grudnia 2020 roku wydał postanowienie i nakazał Prokuratorze Okręgowej w Poznaniu przeprowadzenie śledztwa w przedmiocie usiłowania osiągnięcia korzyści majątkowej na szkodę Mariusza Świtalskiego oraz spółek Sowiniec Group w podstępny sposób na kwotę ponad 360 mln zł przez Forteam Investments Limited, którym zarządzał Pierre Mellinger oraz jego współpracownicy - czytamy w komunikacie przesłanym przez Sowiniec Group.
Reklama

W dalszej części komunikatu napisano: Prokuratura zbada, czy w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia sporu sądowego, w ten sposób, że uprzednio doprowadzając podstępem do zbycia udziałów w spółce Małpka S.A. przez cypryjską spółkę Forteam Investments Limited na rzecz powiązanej osobowo spółki, co doprowadziło do sztucznie wykreowanego roszczenia.

W ramach prowadzonego śledztwa Prokuratura sprawdzi, czy wykorzystano zapisy umowy gwarancji z dnia 22 grudnia 2014 r. żądając wypłaty nienależnej kwoty gwarancji, a wobec bezskuteczności wezwań do jej uiszczenia, przedłożono ww. umowę gwarancji przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w toku postępowania, ukrywając przed tym Sądem fakt, iż nie doszło do spełnienia przesłanek warunkujących wypłatę kwoty gwarancji, a tym samym wprowadzono w błąd ten Sąd co do okoliczności będących podstawą wydania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia oraz legalności istnienia roszczenia pieniężnego wynikającego z ww. umowy.

Zgodnie z treścią art. 286 KK: Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8 - czytamy w komunikacie Sowiniec Group.

W roku 2015 Forteam Investments Limited nabył od Czerwonej Torebki S.A. 100 proc. akcji spółki Małpka, właściciela sieci sklepów Małpka Express za 362,344,515.42 zł po czym zbył posiadane akcje na rzecz powiązanego osobowo podmiotu za 1,823.04 zł.

W odpowiedzi Forteam oświadczył, że formułowane przez Mariusza Świtalskiego zarzuty są w pełni bezpodstawne.

- Śledztwo w sprawie powyższych zarzutów było już raz umorzone przez tę samą prokuraturę, natomiast sąd nakazał częściowe dalsze jego prowadzenie w celu oceny dowodów, których Mariusz Świtalski początkowo nie dostarczył Prokuratorowi. Dla wyjaśnienia, Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił już główne zarzuty, które Mariusz Świtalski podniósł w pierwszym zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Sąd jednocześnie utrzymał w tym zakresie postanowienie o umorzeniu śledztwa.

Stawiane zarzuty i działania Mariusza Świtalskiego są próbą odwrócenia uwagi od działania na szkodę Forteam, które to działanie jest przedmiotem wielu postępowań sądowych.

Należy podkreślić, że Mariusz Świtalski i podmioty z nim powiązane nigdy nie podnosili, że Forteam dopuścił się jakiegokolwiek naruszenia prawa, aż do czasu, gdy Forteam wytoczył przeciwko nim powództwo cywilne. 

Forteam podtrzymuje pełną gotowość do współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu w celu ustalenia stanu faktycznego i wykazaniu, że zarzuty stawiane Forteam przez Mariusza Świtalskiego są bezpodstawne - napisano w komunikacie.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum