Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Marlena Maląg: Nie będzie zmian w zakazie handlu w niedziele

Poseł PiS Filip Kaczyński zwraca uwagę na nadużywanie przez sieci handlowe wyjątków przewidzianych w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.  Minister Marlena Maląg odpowiada, że aktualnie w ministerstwie nie są prowadzone ani planowane prace legislacyjne zmierzające do nowelizacji ustawy.
Reklama

Kwestia ustawy zakazującej niedzielny handel wraca co parę miesięcy jak bumerang. Ostatnio prawo było zmieniane w lutym 2022 r. Ograniczono możliwość omijania zakazu przez sieci, które podpisywały umowy z firmami kurierskimi i pocztowymi umożliwiając w swoich placówce odbiór przesyłek. Zgodnie z nowelą, w niehandlowe niedziele duże sklepy zatrudniające pracowników nie mogą działać pod pretekstem świadczenia usług pocztowych, jeśli przychody z tej działalności będą stanowić mniej niż 40 proc. przychodów ze sprzedaży. Jednak dla detalistów nie ma niemożliwego. Zaczęto zatem szukać wyjątków. Poseł PiS pisze teraz w tej sprawie do do ministra rodziny i polityki społecznej.

Poseł zwraca uwagę na kluby czytelnika w sklepach

Poseł PiS Filip Kaczyński pisze: " (...) Wprowadzenie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni jest bezdyskusyjnie słuszne. Jednak niektóre wyjątki wymienione w art. 6 ustawy są nadużywane.

Od kilku miesięcy w otwartych 7 dni w tygodniu sklepach coraz częściej można spotkać funkcjonujący tam "Klub Czytelnika", "Wypożyczalnię sprzętu sportowego", a w niektórych marketach część dostępnych tam produktów pochodzi z rolno-spożywczych rynków hurtowych. W pierwszym przypadku ok. 100 pozycji książkowych na regale oraz stolik i 2 krzesła oznaczać mają prowadzenie działalności w zakresie kultury. W drugim przypadku 2 piłki do siatkówki, 2 piłki do koszykówki, kijki trekkingowe, czy też rakiety do tenisa znajdujące się w liczącym ok. 1 m2 koszu sklepowym świadczyć mają o prowadzeniu działalności w zakresie sportu. By poczytać na miejscu książkę z regału albo wypożyczyć ją lub sprzęt sportowy na kilka dni należy zapoznać się z odpowiednim regulaminem, wypełnić kwestionariusz, a także zapłacić symboliczną kaucję za wypożyczenie do domu. Zazwyczaj u ww. przedsiębiorców we wpisie do CEIDG lub w KRS zawarty jest stosowny rodzaj działalności dotyczący owego wyłączenia - nie mniej jednak, nie musi to być przeważający rodzaj działalności. Nie trzeba też prowadzić ewidencji, o jakiej mowa w art. 6 ust. 3 ww. ustawy.

Z uwagi na fakt, że w art. 3 ustawy nie zawarto definicji zakładu prowadzącego działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku, o jakich mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 tej ustawy oraz brak odesłania w tym zakresie do przepisów odrębnych, coraz więcej przedsiębiorców twierdzi, że do otwarcia placówek handlowych w niedziele wystarcza: prowadzenie w nich jakiejkolwiek działalności w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku albo zakup niektórych produktów na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych. Wydają się to potwierdzać korzystne dla przedsiębiorców orzeczenia sądów rozpatrujące wnioski o ukaranie kierowane przez inspektorów pracy."

Filip Kaczyński pyta ministerstwo: Jakie konkretnie wymogi należy spełnić dla korzystania z wyłączeń o jakich mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 oraz 31 ww. ustawy?
Czy na podstawie obecnych ustaleń kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w najbliższej przyszłości planowane są działania legislacyjne w zakresie ww. ustawy, w tym dotyczące doprecyzowania ww. wyłączeń o jakich mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 oraz 31 ustawy?

Oto odpowiedź ministerstwa:

" (...) ustawa przewiduje ponad 30 przypadków, w których zakaz ten nie obowiązuje. Uchylenie zakazu handlu w tych przypadkach, w opinii ustawodawcy, było potrzebne ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, w szczególności gdy prowadzenie handlu uzasadnia użyteczność społeczna i codzienne potrzeby ludności. Formułując wyłączenia spod zakazu handlu, ustawodawca dokładał wszelkich starań, by katalog tych wyłączeń był sformułowany na tyle precyzyjnie, na ile jest to możliwe. Jednak część przedsiębiorców stale podejmuje próby ich nadużywania, interpretując je w sposób niezgodny z celem ustawy, a niejednokrotnie w sposób ewidentnie łamiący przepisy ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 31 ww. ustawy zakaz, o którym mowa powyżej, nie obowiązuje w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, powyższy zakaz nie obowiązuje w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku. Przy stosowaniu tego wyłączenia pomocne są przepisy regulujące określone działalności, np. art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zgodnie z którym formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Zatem ratio legis przepisu dotyczącego wyłączenia spod zakazu handlu jest dopuszczenie handlu w placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie m.in. kin, teatrów, domów kultury czy obiektów sportowych; nie dotyczy to natomiast przypadku, gdy obiekt działalności kulturalnej zlokalizowany jest w placówce handlowej.

Jednocześnie pragnę poinformować, że w bieżącym roku kilkukrotnie zwracałam się do Głównego Inspektora Pracy o objęcie przedmiotowej sprawy szczególnym nadzorem i przeprowadzenie wzmożonych kontroli związanych z przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z wyłączenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.

Z informacji przekazanych przez Głównego Inspektora Pracy wynika, że w kolejne niedziele następujące bezpośrednio po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, tj. po 1 lutego br., inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili czynności kontrolne w placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Kontrole te objęły w szczególności jedną z sieci handlowych korzystającą z wyłączenia spod zakazu handlu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.

Przeprowadzone kontrole wykazały, że z tego wyłączenia korzystało 8,5 % skontrolowanych placówek należących do wspomnianej sieci. W tych przypadkach wszczęto postępowanie w sprawach o wykroczenia, w szczególności sporządzono i skierowano do właściwego sądu wnioski o ukaranie przeciwko osobom naruszającym przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż aktualnie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej nie są prowadzone ani planowane prace legislacyjne zmierzające do nowelizacji ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni." - pod pismem podpisała się Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

PIP planuje dalsze kontrole sklepów w niedziele

Dzisiaj pisaliśmy o tym, że Państwowa Inspekcja Pracy planuje zwiększyć liczbę kontroli przedsiębiorców w 2023 roku. 

Inspektorzy nadal będą prowadzić kontrole w placówkach handlowych. Ważnym elementem tych działań będzie weryfikowanie, czy przedsiębiorcy przestrzegają obowiązujących postanowień ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Podejmowane czynności w tym przedmiocie co do zasady będą miały charakter interwencyjny, przy czym planuje się kontrole planowe, przede wszystkim w placówkach objętych kompleksową oceną stanu przestrzegania przepisów prawa pracy. W placówkach wielkopowierzchniowych PIP planuje przeprowadzić 50 kontroli, w mniejszych – 300 kontroli.

 

 

 

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (6)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum