Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Mastercard: Aktualne stawki interchange stosuje się także do umów zawartych po 1 stycznia 2014 r.

Do dnia dostosowania przez MasterCard poziomu opłaty interchange do przepisów Ustawy, aktualne stawki tej opłaty znajdują zastosowanie do wszystkich umów, niezależnie od tego czy zostały zawarte przed czy po 1 stycznia 2014 r. Ponieważ to organizacje płatnicze, a nie agenci rozliczeniowi, ustalają wysokość opłaty interchange, to zawarcie nowej umowy między agentem rozliczeniowym, a akceptantem nie ma prawnego wpływu na wysokość opłaty interchange znajdującej zastosowanie w takiej umowie.
Reklama

Brzmienie art. 2 ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych jest jasne i jednoznaczne. Wyznacza on 6 miesięczny okres na dostosowanie całej działalności wskazanych w tym przepisie podmiotów do przepisów ustawy, a zwrot „...w tym" [zawarte umowy] oznacza, że „umowy" są jedynie przykładem (częścią) działalności, która ma zostać dostosowana do nowych przepisów. Literalne brzmienie przywołanego przepisu jest więc jednoznaczne.

Również wykładnia systemowa i funkcjonalna (jeśli zostałyby zastosowane) prowadziłyby do jednoznacznego wniosku, że okres przejściowy znajduje zastosowanie do całej działalności organizacji kartowej, wydawcy kart płatniczych oraz agenta rozliczeniowego.

W rozważanej sprawie celem wyznaczenia 6 miesięcznego okresu przejściowego było udzielenie organizacjom kartowym, wydawcom kart płatniczych oraz agentom rozliczeniowym czasu na wprowadzenie takich zmian w proceduralnych, technicznych oraz finansowych aspektach ich działalności, aby zapewnić jej zgodność z przepisami Ustawy.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (2)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum