Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Maxima Grupe przedłużyła wezwanie na Emperię

Maxima Grupe przedłuża zapisy w wezwaniu na Emperię do 16 marca, o czas niezbędny do otrzymania decyzji o udzieleniu zgody od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM mBanku.
Reklama

Wzywający podał, że chodzi o bezwarunkową zgodę UOKiK-u, warunkową zgodę pod warunkiem, że warunki wskazane przez organ antymonopolowy nie będą obligować wzywającego do zbycia więcej niż 15 lokalizacji zarządzanych przez spółki z grupy albo upływ terminu, w jakim Urząd powinien wydać decyzję.

Wzywający przewiduje, że otrzyma decyzję UOKiK-u 14 marca 2018 roku. W przeciwnym wypadku termin przyjmowania zapisów w wezwaniu może zostać ponownie wydłużony o czas niezbędny do otrzymania zgody na koncentrację, lecz maksymalnie do 12 kwietnia 2018 r.

Zapisy na sprzedaż akcji Emperii Holding, ogłoszonym przez Maxima Grupe w dniu 24 listopada 2017 r. miały skończyć sie dziś, 21 lutego. Czy litewskiemu inwestorowi uda się sfinalizować przejęcie Emperii? Akwizycja spółki, która zarządza siecią sklepów Stokrotka, nie przebiega bez problemów.

Maxima Grupe zawarła z Emperią Holding umowę inwestycyjną w dniu 23 listopada. Dzień później ogłosiła wezwanie do sprzedaży 12.342.027 akcji (100 proc.) Emperii po cenie 100 zł za akcję. 14 grudnia ub. r. rozpoczęto przyjmowanie zapisów. W wezwaniu ustalono, że zapisy będą przyjmowane do 21 lutego 2018 r. 

UOKiK 18 stycznia skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia. Urząd uznał, że działalność uczestników koncentracji pokrywa się na lokalnych rynkach sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku i krajowym rynku zaopatrzenia w te produkty. Ponadto uczestników koncentracji mogą łączyć również relacje typu dostawca-odbiorca. Maxima wprowadza do obrotu karmy dla zwierząt, płatki zbożowe, konserwy mięsne, pasztety i sosy, a sklepy należące do Emperia mogą być nabywcą tych produktów.

Postępowanie przeszło do drugiej fazy, ponieważ niezbędne jest przeprowadzenie badania rynku. UOKiK musi przede wszystkim sprawdzić udziały uczestników transakcji oraz ich konkurentów. Pozwoli to na ocenę, czy koncentracja nie stanowi zagrożenia dla konkurencji. Rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na koncentrację albo zakazać jej przeprowadzenia. Na wydanie decyzji urząd ma nawet do 4 miesięcy.

Kolejnym warunkiem finalizacji transakcji jest osiągnięcie progu minimalnej liczby akcji objętych zapisami w wezwaniu uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów w spółce, oraz podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie statutu spółki w brzmieniu zgodnym z treścią warunku wezwania.

Spółka ma problem ze spełnieniem także tego ostatniego warunku. Co prawda, w dniu 20 grudnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emperia Holding zdecydowało o zmianach w statucie spółki, jednak jeden z udziałowców, Eurocash, zgłosił  sprzeciw wobec uchwały, która została poparta przez akcjonariuszy reprezentujących około 98 proc. głosów obecnych na walnym zgromadzeniu. Zmiany w statucie zakładają pozbawienie udziałowców prawa żądania odkupu akcji do 31 stycznia 2019 r. w sytuacji, gdyby litewski inwestor Grupa Maxima nabył w wezwaniu co najmniej 51 proc. kapitału.

Na wniosek Eurocash, Sąd Okręgowy w Warszawie zabezpieczył roszczenie uchylenia uchwały NWZA Emperia Holding mówiącej o zmianach w statucie spółki, poprzez wstrzymanie wykonania tej uchwały.

Zdaniem prezesa Emperii, Dariusza Kalinowskiego, nie ma to wpływu na przebieg skupu akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Maxima Grupe. Spółka informowała, że nie zgadza się z postanowieniem sądu i zamierzałą złożyć odwołanie. Ponadto Emperia zauważa, że sprzeciw wobec uchwały zgłosiła firma będąca jej konkurentem rynkowym, a większość akcjonariuszy (niemal 98 proc. obecnych na WZA) głosowała za uchwałą.

- Pragniemy podkreślić, że postanowienie Sądu o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany statutu spółki, w ocenie spółki pozostaje bez wpływu na spełnienie warunku wezwania ogłoszonego w dniu 24 listopada 2017 r. przez Maxima Grupe do sprzedaży 100 proc. akcji Emperii Holding – informuje obecnie prezes Emperii.

- W dniu 21.12.2017 bowiem, w komunikacie dotyczącym ogłoszonego wezwania, Maxima Grupe poinformowała o ziszczeniu się warunku, o którym mowa (…), tj. podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki uchwały o zmianie statutu spółki – dodaje Dariusz Kalinowski.

Litewska Maxima Grupe, która ogłosiła wezwanie na akcje Emperii ocenia, że oferta złożona akcjonariuszom była dla nich atrakcyjna. Jednocześnie spółka przyznaje, że jest zaniepokojona wstrzymaniem wykonania uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy. 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum