Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

MF: przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg w spłacie podatków

Przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów z powodu COVID-19 o co najmniej 25 proc. mogą skorzystać z ulg w opłacaniu podatków - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. Chodzi m.in. o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty.
Reklama

Resort zaznaczył w piątkowym komunikacie, że Polska uzyskała zgodę KE na zastosowanie pomocy państwa, "określonej w programie +Polskie środki antykryzysowe - COVID-19+". Jest o nim mowa w przepisach ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

"Oznacza to możliwość udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w celu przeciwdziałania gospodarczym efektom COVID-19" - podkreśliło MF w komunikacie. Dodano, że szacowana wartość wsparcia określona w decyzji KE to 264 mln euro (ok. 1,2 mld zł).

Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii koronawirusa. "Poprzez złożenie do właściwego organu podatkowego wniosku, mogą starać się o: odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek" - wyjaśniono.

MF wskazało, że wsparcie może być udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Dodano, że możliwość zastosowania ulgi (odroczenie, raty) dotyczy podatku, którego termin płatności upływa po 31 grudnia 2019 r. i zaległości podatkowej powstałej po 31 grudnia 2019 r.

Przedsiębiorca składając do właściwego organu podatkowego wniosek o udzielenie ulgi i informacje potwierdzające spadek obrotów, powinien dołączyć uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków. "Pomoc musi być udzielona przed 30 czerwca 2021 r., a termin odroczenia lub spłaty ostatniej raty nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2022 r." - zaznaczono.

Resort zwrócił uwagę, że pomoc nie jest objęta limitem, ani nie podlega kumulacji z inną pomocą "udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19(2020/C 91I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str.1)".

MF przypomniało, że niezależnie od pomocy z programu "Polskie środki antykryzysowe - COVID-19", można wnioskować na dotychczasowych zasadach, o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, które nie stanowią pomocy publicznej albo stanowią pomoc de minimis. "Podatnicy (nie tylko przedsiębiorcy) mogą wnioskować o: rozłożenie na raty należności podatkowych (wniosek RAT-Z); umorzenie zaległości podatkowej (wniosek UZ-M); odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych (wniosek TER-Z)" - wskazano. Na czas epidemii, "zrezygnowano z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa". 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum