Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Miasta pustoszeją, wsie zaludniają się. Jak handel zareaguje?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potwierdza obserwowane od wielu lat zjawisko zwiększania się liczby mieszkańców wsi. Wynika ono ze zjawiska suburbanizacji, czyli osiedlania się mieszkańców dużych miast na obszarach funkcjonalnych większych ośrodków – ocenia PIE.
Reklama

Narodowy Spis Powszechny 2021

Główny Urząd Statystyczny publikuje kolejne zestawienia danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Ciekawych informacji dostarcza zestawienie danych o zmianie liczby mieszkańców miast i wsi w polskich województwach. W całej Polsce liczba mieszkańców miast spadła o 3 proc., natomiast liczba ludności na wsi zwiększyła się o 1 proc. W większości polskich regionów liczba mieszkańców miast zmniejszyła się między spisami w latach 2011 a 2021. Najwyższy spadek (-8 proc.) zanotowało województwo łódzkie. Z kolei mazowieckie jest jedynym regionem, w którym liczba mieszkańców miast wzrosła (o 5 proc.).

Inaczej wygląda sytuacja na wsi. W niemal połowie regionów liczba ludności mieszkającej na wsi zwiększyła się. Najwyższy wzrost odnotowano na Pomorzu (12 proc.), natomiast najwyższy spadek na Opolszczyźnie (-8 proc.).

Polacy przenoszą się na wieś

Polski Instytut Ekonomiczny zakłada, że spis potwierdza obserwowane od wielu lat zjawisko zwiększania się liczby mieszkańców wsi. Nie wynika ono jednak z pozytywnych trendów dotyczących przyrostu naturalnego, ale z tendencji osadniczych ludności. Przede wszystkim zaś ze zjawiska suburbanizacji, czyli osiedlania się mieszkańców dużych miast na obszarach funkcjonalnych większych ośrodków.

Aby zrozumieć te dane na poziomie zagregowanym eksperci PIE przeprowadzili analizę shiftshare, która pozwala wyodrębnić w zaobserwowanej zmianie trzy składniki. Pierwszy składnik wynika ze zmiany krajowej. W opisywanym przypadku jest to wpływ ogólnej zmiany liczby ludności w Polsce w obserwowanym okresie (między latami 2011 a 2021). Mówiąc inaczej – jaką część zmiany liczby mieszkańców wsi i miast w danym regionie można wytłumaczyć tym, jak zmienia się ogółem liczba mieszkańców w Polsce. Drugi składnik odnosi się do zmian strukturalnych. W tym przypadku są to trendy związane ze zmianami liczby ludności na obszarach miejskich i wiejskich. Trzeci ze składników dotyczy czynników regionalnych, czyli takich, których nie można wytłumaczyć ani ogólnymi trendami demograficznymi w Polsce, ani trendami dotyczącymi zmiany liczby ludności na wsi i w miastach w większej niż regionalna skali.

Wnioski z analizy pokazują, że w niektórych województwach czynniki regionalne były decydującymi o tym, jak ukształtowały się zmiany liczby mieszkańców miast i wsi. Np. w województwach lubuskim i małopolskim czynniki regionalne zniwelowały spadek, a w przypadku mazowieckiego spowodowały wzrost liczby mieszkańców obszarów miejskich. Dla odmiany, w województwie podlaskim czynniki regionalne niemal nie wpływały na zmiany, które wynikały głównie z trendów krajowych i strukturalnych. Z kolei np. w dolnośląskim regionalne uwarunkowania spowodowały, że wzrost liczby mieszkańców obszarów wiejskich był wyższy, niż można się spodziewać wyłącznie z analizy zmian na poziomie krajowym i strukturalnym.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum