Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Nakaz noszenia maseczek zostanie uregulowany przepisami ustawy

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Projekt ma na celu m.in. egzekucję nakazu zasłaniania nosa i ust oraz noszenia rękawiczek. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.
Reklama

Jak napisano w uzasadnieniu projektu ustawy, celem zmian jest „doprecyzowanie istniejących przepisów, w celi uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych co do możliwości ustanawiania obowiązku stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów (w tym przykładowo nakazu zasłaniania nosa i ust, noszenia rękawiczek), w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w odniesieniu do wszystkich adresatów przepisów”.

Jeśli Sejm przegłosuje zmiany, Rada Ministerstwo w drodze rozporządzenia będzie mogła ustalić katalog ograniczeń, obowiązków i nakazów w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego. Katalog ten zostanie przeformułowany przez wyodrębnienie do osobnego punktu istniejącego już obecnie obowiązku stosowania określonych środków profilaktycznych, jednak bez określenia kręgu podmiotów, jakie mogą być im poddane, oraz dodanie punktu wprost odnoszącego się do obowiązku zasłaniania ust i nosa.

W rozporządzeniu będzie można doprecyzować przepisy nowelizacji, na przykład będzie można określić rodzaj stosowanych środków i zabiegów, lecz także okoliczności (miejsc i obiektów oraz obszarów stosowania nakładanego obowiązku). Jak oceniają autorzy projektu, przyjęte rozwiązanie ma umożliwić sprawną, proporcjonalną i skuteczną reakcję na istniejące zagrożenia epidemiologiczne, umożliwiając zarazem uniknięcie działań o nadmiarowej dolegliwości. Pozwoli ono także na uniknięcie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących dopuszczalności stosowania omawianego nakazu i przez to przyczyni się do jego efektywniejszej egzekucji.

- Profilaktyka zakażeń musi bowiem uwzględniać specyfikę niektórych czynników chorobotwórczych, w tym wirusa SARS-CoV-2, która przesądza o tym, że podejrzaną o zakażenie takim czynnikiem może być każda osoba, u której nie występują objawy zakażenia, ani choroby zakaźnej, a która mogła mieć, często nieświadomie, styczność ze źródłem zakażenia. W większości przypadków może to w praktyce oznaczać dużą populację osób przebywających na określonym obszarze, czy wręcz ogół społeczeństwa – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Pozostałe propozycje zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. to m.in.: podwyższenie do 200 % (z dotychczasowego 150 %) wynagrodzenia zasadniczego dla osób skierowanych przez wojewodę do pracy związanej ze zwalczaniem COVID-19

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum