Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Niepokojące prognozy na wiosnę: silny spadek sprzedaży detalicznej i hamowanie konsumpcji

Dynamika nominalnej sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w lutym do 10,8% rok do roku, wobec 15,1% w styczniu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (15,0%) oraz prognozy (14,2%). Zgodnie z opublikowanymi danymi GUS, sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych zmniejszyła się w lutym o 5,0% rok do roku, wobec wzrostu o 0,1% w styczniu (rewizja w górę z -0,3%), co jest jej najsilniejszym spadkiem od stycznia 2021 r., kiedy to roczna dynamika sprzedaży ograniczana była przez efekty wysokiej bazy oraz restrykcje epidemiczne związane z pandemią COVID-19.
Reklama

Jak analizuje Credit Agricole, po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych zmniejszyła się w lutym o 4,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Spadek odsezonowanej sprzedaży detalicznej

„Aż tak silny spadek odsezonowanej sprzedaży detalicznej stanowi dla nas duże zaskoczenie. W naszej ocenie poprzez niską bazę stwarza on przestrzeń do odbicia sprzedaży detalicznej w kolejnym miesiącu” – komentuje bank.
Słabnie siła nabywcza konsumentów

Obniżenie dynamiki sprzedaży detalicznej liczonej w cenach stałych miało w lutym szeroki zakres i zostało odnotowane aż w 7 z 8 raportowanych przez GUS kategorii. Na szczególną uwagę zasługują najsilniejszy od kwietnia 2020 r., czyli od pierwszej fazy pandemii, spadek sprzedaży w kategorii „meble, RTV, AGD” (-10,3% r/r w lutym wobec 1,4% w styczniu), a także spowolnienie sprzedaży w kategorii „tekstylia, odzież, obuwie” (9,9% r/r w lutym wobec 15,8% w styczniu).

„W naszej ocenie jest to efektem obniżającej się siły nabywczej gospodarstw domowych spowodowanej przez utrzymującą się wysoką inflację. Z bardzo silnym spadkiem realnej sprzedaży detalicznej mieliśmy również do czynienia w przypadku kategorii „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (-26,2% r/r w lutym wobec -8,4% w styczniu)” – ocenia Credit Agricole.

 

Wyraźne wyhamowanie konsumpcji

Jak zwraca uwagę bank, w kierunku obniżenia dynamiki sprzedaży paliw oddziaływał przede wszystkim efekt wysokiej bazy sprzed roku związany z paniką zakupową wywołaną wybuchem wojny w Ukrainie.

Wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej odnotowano jedynie w przypadku kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (7,5% r/r w lutym wobec -2,5% w styczniu – najwyższy poziom od czerwca 2021 r.). W kierunku wzrostu sprzedaży w tej kategorii oddziałują efekty niskiej bazy sprzed roku, a także większa dostępność samochodów związana z obserwowanym w ostatnich kwartałach ożywieniem produkcji w branży motoryzacyjnej.

„Warto jednocześnie zauważyć, że sprzedaż kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle, części” jest relatywnie odporna na spadek siły nabywczej konsumentów, ponieważ wydatki w niej realizowane są głównie przez zamożniejsze gospodarstwa domowe” - zwracają uwagę analitycy banku.

Według analityków, opublikowane dane o sprzedaży detalicznej wskazujące na jej znaczący spadek i są spójne ze scenariuszem zakładającym, że w I poł. br. obserwowane będzie wyraźne wyhamowanie konsumpcji.

„Dostrzegamy jednak ryzyko, że ostateczny spadek konsumpcji może okazać się silniejszy niż założony w naszej prognozie (-2,0% r/r w I kw. oraz -1,0% w II kw. wobec -1,5% w IV kw.). Ostateczna skala wyhamowania konsumpcji zależeć będzie jednak w znacznym stopniu od aktywności w sektorze usług, gdzie nie oczekujemy aż tak głębokich spadków jak w przypadku sprzedaży detalicznej” – czytamy w analizie Credit Agricole.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum