Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Nieprawidłowości w największej spółce zagranicznej ASM Group. Grupa zapowiada kroki prawne 

ASM Group wydała komunikat ESPI, z którego wynika, że 16 stycznia 2023 r. zakończył się niezależny audyt prawny dotyczący działalności Konrada Fili - jedynego członka zarządu spółki Trade - wobec tej firmy. Jest to spółka prawa włoskiego w 100 proc. zależna od ASM Group. „Szereg nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku audytu skłonił obecne władze ASM Group do podjęcia inicjatyw zmierzających do zmiany modelu biznesowego i zaostrzenia systemu kontroli, celem ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia podobnych nieprawidłowości w przyszłości” – czytamy w komunikacie.
Reklama

 „Konrad Fila (obecnie nie jest już zatrudniony w żadnej ze spółek ASM Group SA) jest członkiem porozumienia akcjonariuszy z 7 marca 2022 r., reprezentowanego przez akcjonariusza spółki ASM Group SA – Marcina Skrzypca. Porozumienie, którego członkami oprócz Marcina Skrzypca i Konrada Fili są również Dorota Kenny, Tatiana Pikula, Jacek Pawlak, Andrzej Nowak i Agnieszka Stasiak dotyczy prowadzenia wspólnej polityki wobec spółki, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu oraz wspólnego nabywania akcji ASM Group SA” – podano w komunikacie.

Podejrzenie działania na szkodę spółki

Ustalenia niezależnego audytu sprowadzają się do wniosku, że czynności podejmowane przez Konrada Filę obarczone są podejrzeniem działania na szkodę spółki, na której rzecz miał działać jako jedyny członek zarządu - informuje grupa.

Zarzuty audytorów dotyczą zawarcia 26 lipca 2022 r. umowy najmu wyodrębnionej części przedsiębiorstwa. Konrad Fila reprezentując spółkę Trade S.p.A. zawarł umowę najmu na rzecz spółki ANCA S.r.l., reprezentowaną przez jedynego członka zarządu – Joannę Najko. "Jak się okazuje, Joanna Najko oraz Konrad Fila są prywatnie bardzo bliskimi przyjaciółmi" - informuje ASM.

Jak wyjaśnia, Konrad Fila zawierając w/w umowę w żaden sposób nie konsultował swojej decyzji z zarządem ASM Group SA ani mBankiem SA, finansującym zagraniczną ekspansję ASM Group SA. Stanowiło to naruszenie nie tylko podstawowych obowiązków Konrada Fili jako jedynego członka zarządu (m.in. obowiązek prawidłowego prowadzenia spraw spółki w interesie jej akcjonariuszy, obowiązki informacyjne), ale też pogwałcenie postanowień umów finansowych zawartych przez ASM Group, w tym m.in. umowy zastawu na 100 proc. akcji Trade, zawartej pomiędzy ASM Group jako zastawnikiem i mBank jako zastawcą, której treść znana była Konradowi Fili. Umowa najmu miała wejść w życie 9 września 2022 r. - dodaje holding zarządzający siedmioma spółkami. 

Zaznacza, że dodatkowo 12 sierpnia 2022 r. odbyło się Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym doszło do odwołania Konrada Fili ze stanowiska jedynego członka zarządu spółki Trade S.p.A. Bezpośrednio po jego zakończeniu w dniu 12 sierpnia 2022 r., Konrad Fila dokonał „szeregu nieuzasadnionych przelewów na rzecz kilku podmiotów”.

"W związku z powyższym, legalne władze spółki matki - ASM Group - podjęły działania zmierzające do ochrony słusznych interesów ASM Group SA oraz Trade S.p.A. Do takich działań zaliczyć można przesłanie przez Adama Stańczaka w dniu 24 sierpnia 2022 r. firmie ANCA S.r.l  deklaracji odstąpienia od umowy najmu. Jednocześnie spółka ANCA S.r.l została wezwana do zaprzestania wszelkich czynności zmierzających do jej wykonania oraz zwrotu całości dokumentacji dotyczącej firmy Trade S.p.A. Zdecydowane i szybkie działania Adama Stańczaka spowodowały, że w/w umowa nie weszła w życie. Zdaniem audytorów już sama umowa została skonstruowana w wyjątkowo niekorzystny dla Trade S.p.A. sposób" - podaje w komunikacie ASM.

ASM Group: najem za ułamek wartości 

Przedmiotem umowy najmu miała być zorganizowana część przedsiębiorstwa Trade S.p.A., obejmująca aktywa i pracowników związanych ze świadczeniem usług marketingu operacyjnego. Działalność ta odpowiadała za 80 proc. całości obrotów spółki Trade S.p.A. Sama umowa miała obowiązywać na okres 48 miesięcy (4 lata), a poszczególne zapisy umowy zmierzały do maksymalnego utrudnienia wypowiedzenia przed upływem terminu jej obowiązywania.

Za wynajęcie kluczowych składników majątkowych, spółka Trade S.p.A. miała otrzymać roczny czynsz najmu w wysokości 120 tys. EUR plus należny podatek VAT. Kwota ta miała być pomniejszona o kwotę uiszczanych przez ANCA kosztów najmu nieruchomości, w której mieści się – wchodząca w skład najmowanego przedsiębiorstwa – siedziba Trade w Mediolanie (46 tys. EUR plus należny podatek VAT). Zatem realny czynsz najmu miał wynieść nie więcej niż 6,2 tys. EUR plus należny podatek VAT - wylicza ASM.

Zwraca uwagę, że umowa nie przewidywała także standardowego mechanizmu ustalania wysokości czynszu z uwzględnieniem takich wartości jak wartość dzierżawionego przedsiębiorstwa oraz oczekiwanej przez dzierżawcę stopy zwrotu z inwestycji. Umowa najmu nie zawierała też żadnego dowodu wyceny przedsiębiorstwa, które miało być przedmiotem najmu. "Zabrakło także klauzul umożliwiających Trade S.p.A. podwyższenie czynszu w okresie obowiązywania umowy – nie wspominając o klauzulach waloryzacyjnych, które także nie znalazły się w zapisach umowy" - podkreśla hlding.

Porządki w ASM Group

– Okoliczności sprawy, jak również szereg nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku audytu i przez samych pracowników Trade S.p.A. skłoniły obecne władze ASM Group SA do podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do zmiany modelu biznesowego i zaostrzenia systemu kontroli celem ograniczenia do minimum ryzyka wystąpienia podobnych nieprawidłowości w przyszłości – podkreśla Adam Stańczak, prezes ASM Group – Nowy model biznesowy, w ramach którego zmodernizowana i zoptymalizowana zostanie struktura biznesowa Trade, opracowany zostanie po zakończeniu szczegółowego wewnętrznego audytu finansowo-księgowego spółki. Przeprowadzenie audytu zlecone zostało przez Trade niezależnej, renomowanej firmie doradczej RLVT Tax Legal AFC Advisory z Turynu – dodaje.

Zarząd ASM Group zapowiedział opublikowanie wyników kontroli za pomocą raportu ESPI, jak również podjęcie "stosownych kroków prawnokarnych wobec Konrada Fili w związku z wykrytymi i opisanymi powyżej nieprawidłowościami".

ASM Group S.A. to holding zarządzający siedmioma spółkami specjalizującymi się we wsparciu sprzedaży i outsourcingu. Spółki zależne ASM Group prowadzą działalność m.in. na terenie Polski, Włoch, Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Ich celem jest pomaganie firmom i markom zwiększać sprzedaż zarówno online, jak i offline. Łącznie na wszystkich rynkach Grupa obsługuje ponad 1500 klientów.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum