Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Od 25 kwietnia nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów

Od 25 kwietnia rolnicy będą mogli składać wnioski o dopłaty do zakupu nawozów - poinformował resort rolnictwa w piątkowym komunikacie. Nabór potrwa do 16 maja br. i obejmie nawozy kupione od 1 września 2021 r. do 15 maja br.
Reklama

Jak podano, wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów będzie można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 25 kwietnia do 16 maja 2022 r.

Dofinansowanie do zakupu nawozów

Pomoc przeznaczona będzie na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. - dodano.

Jak wyjaśniono, pomoc przyznawana zostanie w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na wniosek tego producenta złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.

Dodano, że za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do biura powiatowego Agencji; w przypadku złożenia wniosku po 16 maja 2022 r. postępowanie w sprawie przyznania pomocy nie zostanie wszczęte.

Co dołączyć do wniosku?

Wskazano, że do wniosku należy dołączyć kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej, dokumentujące zakup nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. W przypadku ich braku, wyliczenie pomocy nastąpi na podstawie średniej ceny danego typu nawozu mineralnego, ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przypomniano, że wysokość wsparcia nie może przekroczyć iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw rolnych (nie więcej niż 50 ha) i stawki pomocy w wysokości 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych i 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne".

Dodano, że jeśli zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 3,9 mld zł, do obliczenia wysokości pomocy zastosuje się współczynnik korygujący.

KE zatwierdziła polski program

We wtorek Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 3,9 mld złotych przeznaczony na wsparcie polskiego rolnictwa w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. "Oznacza to zgodę na dopłaty do nawozów" - informował wówczas resort rolnictwa.

Przypomniał, że 23 marca KE przyjęła tymczasowe kryzysowe ramy prawne dotyczące pomocy państwa umożliwiające państwom członkowskim wykorzystanie elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę.

Tymczasowe kryzysowe ramy zakładają kilka rodzajów pomocy, jakiej mogą udzielić państwa członkowskie. Po pierwsze, jest to ograniczona kwota pomocy, w wysokości do 35 tys. euro dla przedsiębiorstw z sektora rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury dotkniętych kryzysem i do 400 tys. euro dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w pozostałych sektorach.

Po drugie, jest to wsparcie płynności w formie gwarancji państwowych i subsydiowanych pożyczek. Po trzecie, państwa mogą zastosować pomoc, która rekompensujące wysokie ceny energii.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum