Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Opłata od małpek zostanie doprecyzowana

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości ma doprecyzować przepisy o opłacie od tzw. małpek oraz o opłacie od zawartości cukru w napojach – wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, który został opublikowany we wtorek na stronach RCL.
Reklama

We wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Wśród kwestii, jakich dotyczy projekt, są zapisy dotyczące opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy, jaką przedsiębiorcy sprzedający alkohol w opakowaniach o pojemności poniżej 300 ml - czyli tzw. małpkach - muszą ponosić.

Jak przypomniano w uzasadnieniu do projektu, opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych dotycząca dokonanego zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, została wprowadzona do polskiego prawa ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

"Stosowanie przepisów ustawy w praktyce przez Krajową Administrację Skarbową oraz tematyka wniosków o interpretację przepisów składanych przez przedsiębiorców pozwoliły zidentyfikować kwestie, które budzą wątpliwości interpretacyjne i wymagają doprecyzowania przepisów przez nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w przedstawionym poniżej zakresie" - stwierdzono w uzasadnieniu projektu.

Wśród zmian, jakie mają zostać wprowadzone nowelizacją, jest m.in. uporządkowanie zasad regulowania tej opłaty bez zmiany jej wysokości, która wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100 proc. alkoholu w napojach alkoholowych. Nowe przepisy mają także na celu podkreślenie zasady, że opłata jest płacona jednokrotnie. Jeśli zatem od napojów alkoholowych już zapłacono opłatę - np. zrobił to hurtownik - to sprzedawca detaliczny takiego obowiązku nie ma.

"Wyrażenie +od których zapłacono opłatę+ jest nieprecyzyjne i może wprowadzać w błąd z uwagi na fakt, że opłata płatna jest jedynie dwa razy w roku - za I półrocze do końca lipca i za II półrocze do końca stycznia. Jeżeli zaopatrzenie miało miejsce przed tymi terminami, przesłanka zapłacenia opłaty nie była spełniona. W związku z tym przedsiębiorca dokonujący dalszego zaopatrzenia w napoje alkoholowe, od zaopatrzenia w które obowiązek zapłaty ciążył na innym przedsiębiorcy, nie mógł być zwolniony z obowiązku zapłaty opłaty, co nie było intencją ustawodawcy" - wskazano w uzasadnieniu.

W projekcie proponuje się więc m.in. zmianę przepisów, aby odnosiły się nie do "zapłacenia opłaty", lecz do "powstania obowiązku zapłaty u innego przedsiębiorcy", a obowiązek ten powstaje zgodnie z przepisami ustawy w dniu zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach o małej pojemności. Dodatkowo nowelizacja wprowadza zasadę, że każdy przedsiębiorca sprzedający alkohol w tzw. małpkach, u którego powstał obowiązek zapłaty, będzie obowiązany przekazać nabywcy wraz z fakturą informację o braku obowiązku zapłaty opłaty za zezwolenie z tytułu zaopatrzenia w takie napoje.

W projekcie nowelizacji znalazły się też przepisy zmieniające ustawę o zdrowiu publicznym. Ich głównym celem ma być uproszczenie poboru opłaty od środków spożywczych oraz wyeliminowanie zidentyfikowanych ograniczeń i wątpliwości interpretacyjnych. M.in. proponuje się taką zmianę definicji opłaty, aby dotyczyła ona środków spożywczych, bo obecne brzmienie mówiące o napojach "gotowych do spożycia" budzi wątpliwości interpretacyjne. W projekcie znalazły się także zapisy, których celem jest zmiana definicji napoju poprzez zastąpienie odniesienia do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) na rzecz Nomenklatury scalonej (CN).

"Stosowanie PKWiU może powodować zmianę klasyfikacji wyrobu na dalszych etapach łańcucha dostaw, czyli może dochodzić do sytuacji, w której napój zaklasyfikowany np. przez producenta do klasy podlegającej opłacie, może zostać zaklasyfikowany do zupełnie innej klasy, niepodlegającej opłacie na dalszym etapie sprzedaży. Wynika to z faktu, że te same towary mogą być klasyfikowane do różnych grup w zależności od rodzaju działalności prowadzonej przez podmiot, np. produkcja, handel" - stwierdzono w uzasadnieniu.

Nowelizacja, jak wynika z projektu, ma wejść w życie 1 lipca 2023 r. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mk/

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum