Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Opublikowano ustawę o ułatwieniach w budowie m.in. silosów zbożowych

Ustawa, która ułatwi budowę m.in. silosów zbożowych została w piątek opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy odnoszą się również do pożyczek m.in. nawozów i środków ochrony roślin dla rolników.
Reklama

Przepisy nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym wprowadza uproszczenia administracyjne, które mają ułatwić proces inwestycyjno-budowlany na terenie gospodarstw rolnych.

Zgodnie z nowelą budowa naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m sześc. i wysokości nie większej niż 15 m, nie będzie wymagała pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia takiej budowy. Taka sama procedura dotyczyć będzie: jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m kw, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; obiektów budowlanych służących do przechowywania zboża, o maksymalnej pojemności 500 t, usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich; jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Ustawa zakłada również, aby do zgłoszenia budowy min. silosów zbożowych, zamiast projektu budowlanego była dołączana dokumentacja techniczna, zawierająca rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe.

Nowe przepisy przewidują ponadto, że 445 mln zł nadwyżki środków finansowych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie zostanie wpłaconych do budżetu państwa w 2023 r., a przeznaczone na realizację zadań dot. udzielenia pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych.

Nowelizacja zmienia też przepisy ustawy o transporcie kolejowym. Ma to zapewnić realizację reformy, określonej w KPO, a także rozporządzenia PE ws. praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Ustawa określa przypadki, w których przepisów ww. rozporządzenia nie stosuje się do kolejowych przewozów osób oraz terminy, od których stosuje się te przepisy do kolejowych przewozów osób oraz do dalekobieżnych krajowych przewozów osób i międzynarodowych przewozów osób wykonywanych na obszarze UE.

Przepisy te dotyczą m.in. dostępu do rozkładu jazdy w czasie rzeczywistym, otrzymania zwrotu kosztów podróży innym środkiem transportu w przypadku braku informacji w ciągu 100 min o innych dostępnych opcjach zmiany trasy w przypadku opóźnienia lub odwołania usługi, oferowania posiłków w przypadku opóźnienia wynoszącego co najmniej 60 min., informowania czy jest wspólny bilet, odszkodowania za opóźnienie w wysokości 25 proc. ceny biletu w przypadku opóźnienia od 60 do 119 minut oraz 50 proc. ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej, zapewnienia co najmniej 4 miejsc na rowery w pociągu.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 3 czerwca, z wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i art. 3, który wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2023.

Art. 1 dotyczy udzielenia pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, a art. 3 dotyczy praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Reklama

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum