Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Osiem kluczowych rekomendacji dla branży handlowej

POHiD i UKSW opublikowały raport "Polski handel w obliczu zmian gospodarczych i geopolitycznych". Autor publikacji - prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej, UKSW -  przedstawia osiem kluczowych wniosków i rekomendacji dla branży handlowej. Wymienia wśród nich aspekty związane z rynkiem pracy, podażą i popytem, sytuacją gospodarczą, cenami energii i dynamiką inflacji.
Reklama

Osiem kluczowych wniosków i rekomendacji dla branży handlowej wg POHiD i UKSW

1. Polski handel wchodzi w nowy model wzrostu gospodarczego, gdzie wykorzystanie nadwyżki siły roboczej jako czynnika produkcji będzie coraz bardziej utrudnione i obarczone większym kosztem alternatywnym jedynie częściowo i nie zawsze bilansowanym technologią.

2. Ograniczenie podaży do niezaspokojonego popytu i trudne poszukiwanie ekonomicznych rezerw produktywności, jako zjawisko światowe, stanie się istotną częścią polskiego sektora handlowego.

3. Sektor handlowy w Polsce jest trzecim pod względem wielkości sektorem polskiej gospodarki. W roku 2020 wytworzono w nim ok. 17,4% wartości dodanej brutto, przy czym wielkości około sektorowe handlu przekraczają znacznie 20% PKB.

4. W latach 2008–2014 względny wkład eksportu do generowania PKB wynosił w Polsce 66%, dowodząc efektywnej konwergencji gospodarczej, jaką prowadziły przedsiębiorstwa. Z kolei dodatnie saldo bilansu handlowego w roku 2014 oraz 2019–2021 świadczy o nadwyżce eksportowej i możliwości osiągania realnej wartości dodanej.

5. Wojna Rosji z Ukrainą i wzrost kosztów produkcji rolnej doprowadziły do globalnego kryzysu żywności, gdzie 38 państw znajduje się na krawędzi głodu. Jednocześnie wprowadzona kontrola rządowa nad eksportem żywności w kilkudziesięciu państwach pogłębi kryzys żywnościowy, stając się katalizatorem inflacji, ubożenia społeczeństwa i próby stworzenia nowego układu sił w gospodarce globalnej.

6. Wojna gospodarcza Chin z wieloma państwami świata i dążenie do przejęcia kontroli nad całym handlem oceanicznym, pogłębi niedobór chińskiego eksportu i może wynieść 140 mld USD. Dotyczy tworzenia większej luki w niedopasowaniu globalnej podaży do popytu, poprzez zablokowanie publicznego dostępu do lokalizacji statków, co uniemożliwia obserwowanie i układanie łańcucha dostaw.

7. Wysokie ceny nośników energii elektrycznej, gazu i paliw płynnych będą w 2022 r. główną składową wzrostu kosztów produkcji, jako inflacja producencka (PPI), która w dużej mierze przełoży się na inflację konsumencką (CPI). Wpływ wojny Rosji z Ukrainą na inflację jest jeszcze znikomy.

8. Dynamika inflacji będzie pozostawała pod silną presją wydatków pomocowych i socjalnych rządu, które bez korekty w dół, będą pozbawiały NBP i Radę Polityki Pieniężnej skutecznej możliwości zastosowania podstawowego instrumentu polityki pieniężnej, jakim są stopy procentowe.
Dynamika inflacji wymknęła się spod kontroli, a w 60% państw nastąpiło pogorszenie profilu zadłużenia publicznego, sprowadzając ryzyko wystąpienia przemocy wewnętrznej w 50% z nich. Wskaźnik CPI nie mierzy już pełnych wydatków pozazakupowych i jest oderwany od inflacji postrzeganej, a szacowanie wzrostu gospodarczego skorygowanego o inflację może wypaczać raportowany statystycznie PKB.

Handel ma największe szanse na rozwój

W raporcie czytamy, że w Polsce największy wpływ na sytuację w kraju będzie odgrywała niepewność i realność inflacji wynikająca w pierwszym rzędzie ze wzrostów cen nośników energii, oraz wojna Rosji w Ukrainie. Problemy z łańcuchami dostaw czy logistyką nadal pozostają na pierwszym planie od początku pandemii Covid-19, czyli od marca 2020 roku. Jednak handel na tle innych sektorów, jak branży budowlanej czy producentów, ma największe szanse na rozwój.
Jak podają eksperci PIE oraz BGK, handel „to jedyna branża, w której udział wskazujących na wzrost był wyższy niż przedsiębiorstw z odnotowanym spadkiem nowych zamówień (18%). Jest to skutek dynamicznie rosnącego popytu na produkty zgłaszane przez konsumentów, których liczebność istotnie wzrosła w naszym kraju w związku z napływem uchodźców z Ukrainy”.  Ze względu na fakt, iż dominującą strukturę uchodźców stanowią kobiety i dzieci (łącznie już ponad 3 mln osób), najszybciej wypełniona zostanie luka właśnie w handlu, ponieważ do tego rodzaju pracy nie potrzebne są specjalne uprawnienia czy wyższe kwalifikacje, jak w przypadku na przykład zawodów z dziedziny medycyny.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum