Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Otworzyli w niedziele sklep "na czytelnię". Dostali 1000 zł grzywny

PiP w w swoim najnowszy miesięczniku opisuje sprawę sieci, która zdecydowała się otworzyć sklep w niedzielę. Jak to się skończyło?
Reklama

Wykorzystano lukę w prawie dotyczącą wypożyczania książek.

Klub czytelnika. Czy to wystarczy aby otworzyć sklep w niedzielę?

Jak czytamy w miesięczniku PIP, zagadnienia związane z ograniczeniem handlu w niedziele były przedmiotem czynności kontrolnych przeprowadzonych przez inspektora pracy w jednej z popularnych sieci handlowych, która na terenie hali sklepowej zorganizowała wydzieloną powierzchnię wyposażoną w fotele, stoliki, półki z książkami, oznakowaną wyraźnie jako czytelnia. Owa placówka po rozszerzeniu przedmiotu działalności – PKD w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki, wypoczynku – i zorganizowaniu Klubu Czytelnika w opisanej formie powoływała się na wyłączenie zawarte w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu, zgodnie z którym zakaz handlu nie obowiązuje w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku. Zgodnie z wpisem do KRS przeważającą działalnością przedsiębiorcy była sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.

 

 

Klub czytelnika - pracownicy sklepu obsługują stoisko z ksiązkami

W trakcie kontroli inspektor ustalił, iż pracodawca, zatrudniający w ramach stosunku pracy 40 pracowników, aneksami dokonał zmian w zakresie obowiązków pracowniczych 5 pracownikom, rozszerzając je o obowiązki związane z bieżącą obsługą Klubu Czytelnika. Kontrolowany podmiot oświadczył, że w Klubie Czytelnika możliwe jest wypożyczanie i czytanie na miejscu udostępnianych książek i czasopism, organizowanie spotkań z autorami książek i nieformalne dyskusje w zakresie literatury. Przedłożono regulamin udostępniania zbiorów oraz okazano umowy zawarte z wydawnictwami, których przedmiotem jest promowanie i zachęcanie do czytania publikacji wydawnictw wśród osób przebywających na terenie hali sklepowej.

Czytelnia w sklepie - 1000 zł grzywny

W miesięczniku PIP czytamy, że po zakończonej kontroli w opisywanej placówce handlowej inspektor pracy wystąpił z wnioskiem o ukaranie, w którym zarzuca obwinionemu powierzenie pracownikom wbrew zakazowi wykonywania pracy w handlu oraz czynności związanych z handlem. Sąd Rejonowy w Lipnie II Wydział Karny wyrokiem nakazowym z dnia 23 maja 2022 r., sygn. akt II W 240/22, przychylił się do wniosku Państwowej Inspekcji Pracy i uznał obwinionego za winnego popełnionego czynu, wymierzając mu karę 1000 złotych grzywny. Na dzień publikacji artykułu wyrok nie jest prawomocny. Z uwagi na brak wykształconej w tym zakresie linii orzeczniczej trudno jest przewidzieć, jakie będzie końcowe rozstrzygnięcie sądu.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum