Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Penta istotnie zwiększa zaangażowanie w Grupie EM&F

Penta Investments, środkowoeuropejska grupa inwestycyjna, dotychczasowy 38,2 proc. akcjonariusz Empik Media & Fashion S.A. oraz Krockella Limited – firma należąca do słowackiego inwestora finansowego, na podstawie umów zawartych 3 marca 2016 roku nabyły wehikuły inwestycyjne posiadające łącznie 37,2 proc. akcji EM&F, należące uprzednio do podmiotów zależnych Eastbridge S.a.r.l., i aktualnie posiadają łącznie 75,4 proc. akcji EM&F.
Reklama

Penta aktualnie kontroluje, poprzez swoje podmioty zależne, 50% (minus dwie) akcji EM&F, reprezentujące 50% (minus dwa) całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i ze względu na posiadany pakiet pełni wiodącą rolę w inwestycji. Z kolei partner Penty w tej inwestycji, Krockella Limited, kontroluje poprzez swoje podmioty zależne 25,4% akcji EM&F, reprezentujące taki sam procent całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Penta Investments, Krockella Limited i ich podmioty zależne zawarły 3 marca 2016 roku umowę współpracy oraz umowę akcjonariuszy oraz ogłosiły wspólne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż pozostałych 24,6% akcji EM&F, reprezentujących 24,6% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z umową, Krockella s.r.o. (podmiot zależny Krockella Limited) będzie jedynym podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu.

Cena w wezwaniu została ustalona na 3,49 zł za jedną akcję. Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu będą przyjmowane od 25 marca do 25 kwietnia 2016 roku przez Trigon Dom Maklerski S.A.

- Penta rozpoczęła inwestycję w EM&F w 2012 r. W tamtym czasie Grupa posiadała zdywersyfikowane portfolio, skupiała ciekawe aktywa z potencjałem rozwoju, ale jednocześnie stojące przed dużymi wyzwaniami oraz częściowo – potrzebą głębokiej restrukturyzacji. Rozległe kompetencje i doświadczenie Penty w sektorze handlu detalicznego pozwoliły nam na przeprowadzenie skutecznego procesu restrukturyzacji Grupy EM&F i uzyskania przez nią stabilności finansowej. Poprzez zwiększenie naszego zaangażowania w EM&F, we współpracy z Krockella Limited, potwierdzamy gotowość do dalszego rozwijania Grupy – w szczególności Empik i empik.com – powiedział Thomas von Werner, dyrektor inwestycyjny w Penta Investments.

Po rozpoczęciu inwestycji w EM&F w marcu 2012 roku – Penta pozostawała do końca 2013 roku raczej pasywnym inwestorem. Ze względu na zmiany otoczenia gospodarczego, które poważnie obciążyły operacje i wyniki finansowe niektórych spółek portfelowych Grupy EM&F – od początku 2014 roku Penta była zdeterminowana do przyjęcia bardziej aktywnej roli 
w nadzorze nad Grupą i stopniowo zwiększała swoje prawa zarządcze. Od tego czasu Penta wraz z Eastbridge zainicjowała i zrealizowała szereg inicjatyw naprawczych, w tym: kompleksową restrukturyzację 1,34 mld zł długu Grupy EM&F i zapewnienie stabilnego finansowania, rewizję i aktualizację strategii oraz wdrożenie planu pełnego potencjału rozwoju kluczowych spółek portfelowych oraz przeprowadzenie wymiany i wzmocnienia kadry zarządzającej na poziomie holdingu EM&F i spółek portfelowych.

Nadzorowanie zakończonej sukcesem dezinwestycji Grupy Smyk, z atrakcyjną wyceną aktywa na poziomie 1,06 mld zł. Taka wycena była konsekwencją efektywnego procesu budowania wartości, przeprowadzonego wraz z zarządem spółki. - Po zrestrukturyzowaniu zadłużenia, rozwinięciu poszczególnych spółek portfelowych oraz sprzedaży niekluczowych aktywów i Grupy Smyk – sytuacja Grupy EM&F ustabilizowała się 
i Grupa planuje zdelewarowanie zadłużenia, co stanowi dobrą podstawę do dalszego rozwoju Empiku – stwierdził Thomas von Werner.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum