Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

PIP skupi się w przyszłym roku na weryfikacji rozwiązań związanych ze zwalczaniem pandemii

Państwowa Inspekcja Pracy podejmie w 2021 r. działania kontrolne nakierowane na weryfikację prawidłowości stosowania rozwiązań prawnych, związanych ze zwalczaniem pandemii.
Reklama

Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 8 grudnia 2020 r., prowadzonym w formie wideokonferencji pod przewodnictwem posła Janusz Śniadka, zapoznała się z programem działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 r. Przedstawił go Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński.

Poinformował, że w przyszłym roku inspekcja pracy zamierza przeprowadzić 52 tys. kontroli. Planując taką liczbę, brano pod uwagę, że kontrole będą prowadzone w trudnych warunkach wywołanych pandemią COVID-19, co wiąże się z różnego rodzaju ograniczeniami w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych i wydłużonym czasem trwania czynności kontrolnych z powodu zaostrzonego reżimu sanitarnego. Jak jednak zapewnił Andrzej Kwaliński, nadrzędne znaczenie będzie miała jakość prowadzonych kontroli.

Państwowa Inspekcja Pracy podejmie w 2021 r. działania kontrolne nakierowane na weryfikację prawidłowości stosowania rozwiązań prawnych, związanych ze zwalczaniem pandemii. Ponadto przeprowadzi szeroko pojęte działania prewencyjne w celu ochrony pracowników w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Będzie sprawdzać działania podejmowane przez zakłady pracy w celu zapewnienia zatrudnionym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie epidemii COVID-19. Kontrole mają również objąć przestrzeganie nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami tarcz antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym dotyczących m.in. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

Przewidziana jest także m.in. kompleksowa ocena stanu przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów bhp, w placówkach handlowych.

Jak co roku, kontrole inspektorów obejmą legalność zatrudnienia obywateli polskich. Czynności z tego zakresu zostaną przeprowadzone m.in. w branżach, w których najczęściej stwierdzane są  nieprawidłowości, a także w agencjach pracy tymczasowej i podmiotach powierzających pracę sezonową w małych miejscowościach.

Z kontrolami inspekcji muszą się liczyć pracodawcy i przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców. Chodzi zwłaszcza o obcokrajowców wykonujących pracę na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę sezonową, a także cudzoziemców z nowych azjatyckich kierunków, do których należą takie kraje jak: Filipiny, Indie, Bangladesz i Nepal. Jednym z celów takich kontroli będzie ujawnianie nowych zjawisk i tendencji na polskim rynku pracy, w szczególności w związku z wejściem w życie regulacji dotyczących cudzoziemców, przyjętych w ramach tarczy antykryzysowej.

 
 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum