Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

PiS uzasadnia jednolitą stawkę podatku i przywołuje wyrok TS ws. spółki zależnej SPAR

PiS w uzasadnieniu do projektu opodatkowania sklepów przywołał przykład sieci należącej do Grupy Spar, która zaskarżyła podobne przepisy obowiązujące na Węgrzech. Spór został rozstrzygnięty przez Trybunał Sprawiedliwości. Zdaniem PiS podobnych problemów uda się uniknąć w Polsce dzięki zastosowaniu jednolitej stawki dla wszystkich podmiotów.
Reklama

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało uzasadnienie do projektu ustawy o podatku od wielkopowierzchniowego handlu detalicznego. Partia przywołuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 5 lutego 2014 r. w sprawie firmy Hervis, która prowadziła na Węgrzech sklepy z artykułami sportowymi pod nazwą „Hervis Sport”. Hervis był osobą prawną, spółką zależną SPAR Österreichische Warenhandels AG (zwaną dalej „SPAR”).

" Hervis, na podstawie art. 7 ustawy o podatku szczególnym określającego „przedsiębiorstwa powiązane” w rozumieniu rzeczonej ustawy, należał do grupy SPAR. Z tego tytułu Hervis był zobowiązany do zapłaty ułamka – proporcjonalnego do jej własnego obrotu – podatku szczególnego należnego od wszystkich przedsiębiorstw należących do tej grupy ze względu na ich łączny obrót osiągnięty na Węgrzech. Ze względu na zastosowanie silnie progresywnej taryfy podatku szczególnego do łącznego obrotu tej grupy Hervis podlegała średniej stawce opodatkowania wyraźnie wyższej niż stawka, jaka odpowiadałaby podstawie opodatkowania utworzonej tylko z obrotu jej sklepów. Zdaniem Hervis podatek należny od sieci węgierskich sklepów, które są jej konkurentami, był obliczany na tej ostatniej podstawie, ponieważ są one zorganizowane przeważnie jako franczyzowe punkty sprzedaży posiadające osobowość prawną i nienależące do grupy. Hervis wywnioskowała z tego, że taki system, ze względu na to, iż prowadzi do wyższego
opodatkowania osób prawnych objętych podatkiem szczególnym, które są powiązane w
rozumieniu przepisów krajowych ze spółkami niebędącymi rezydentami, narusza art. 18, 49–
55, 65 i 110 TFUE oraz stanowi zakazaną pomoc państwa. Ponieważ organy podatkowe
oddaliły jej sprzeciw mający na celu zwolnienie z podatku szczególnego za 2010 r., Hervis
zwróciła się do sądu orzekającego w sprawach administracyjnych, o stwierdzenie, że przepisy
ustawy o podatku szczególnym są sprzeczne z prawem Unii.
Wobec powyższego sąd Székesfehérvári Törvényszék postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do TSUE z następującym pytaniem prejudycjalnym: „Czy fakt, że podatnicy prowadzący działalność w zakresie handlu detalicznego mają obowiązek uiszczania podatku szczególnego, jeżeli ich roczny obrót netto jest wyższy niż 500 mln HUF, jest zgodny z postanowieniami [traktatów]
regulującymi ogólną zasadę [nie]dyskryminacji (art. 18 TFUE i 26 TFUE), zasadę swobody
przedsiębiorczości (art. 49 TFUE), zasadę równości traktowania (art. 54 TFUE), zasadę
równych udziałów finansowych w kapitale spółek w rozumieniu art. 54 [TFUE] (art. 55
TFUE), zasadę swobody [świadczenia] usług (art. 56 TFUE), zasadę swobodnego przepływu
kapitału (art. 63 TFUE i 65 TFUE) oraz zasadę równości obciążeń podatkowych
przedsiębiorstw (art. 110 TFUE)?
TSUE orzekł natomiast, że: „Artykuły 49 TFUE i 54 TFUE należy interpretować w ten
sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego dotyczącym podatku
od obrotu handlu detalicznego w sklepach, który zobowiązuje podatników stanowiących w
ramach grupy spółek „przedsiębiorstwa powiązane” w rozumieniu tych przepisów, do
dodania swoich obrotów w celu zastosowania silnie progresywnej stawki, a następnie
podzielenia uzyskanej w ten sposób kwoty podatku pomiędzy siebie proporcjonalnie do ich
rzeczywistych obrotów, jeżeli – czego zbadanie należy do sądu odsyłającego – podatnicy należący do grupy spółek i objęci najwyższym przedziałem podatku szczególnego są
„powiązani”, w większości wypadków, ze spółkami mającymi siedzibę w innym państwie
członkowskim.” -  podaje PiS.

- Należy zaznaczyć, że powyższy wyrok nie będzie miał zastosowania do projektowanego podatku. Clue rozstrzygnięcia dotyczyło bowiem kwestii zastosowania różnych stawek podatkowych. Tymczasem w projektowanym podatku obowiązywać będzie jednolita stawka dla wszystkich podmiotów spełniających warunki podmiotowe zawarte w ustawie - wyjaśnia PiS.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (5)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum