Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Pracodawcy nie będą zadowoleni. Trzeba dalej zatrudniać

Na ostatnim posiedzeniu Sejmu 16 czerwca 2023 r. przy okazji nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych, uchwalono także ważne zmiany dotyczące sporów z zakresu prawa pracy. Na czym polegają? Wyjaśnia Grant Thornton.
Reklama

Proponowane przepisy są wynikiem porozumienia między rządem a NSZZ „Solidarność”. Ustawa została skierowana do Senatu.

Nakaz dalszego zatrudnienia pracownika w trakcie sporu

Grant Thornton, że zmiany wiążą się z obowiązkiem pracodawcy dalszego zatrudniania pracowników podczas trwania sporów o bezskuteczność wypowiedzenia umowy o pracę albo o przywrócenie do pracy. Nowelizacja w tym zakresie zdążyła wywołać już lawinę dyskusji. Trzeba podkreślić, że znacznie zwiększa ona zakres uprzywilejowania zwalnianych pracowników, zaś ogranicza swobodę decyzyjności sądu. Ustawodawca argumentuje zmiany potrzebą urealnienia szczególnej ochrony stosunku pracy oraz istnieniem rozbieżnej praktyki sądowej w tym zakresie. Teraz ustawą zajmie się Senat. 

Zmiany dotyczą projektowanego art. 4772 § 2 k.p.c. Zgodnie z nim sąd pracy uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, na wniosek pracownika będzie musiał nałożyć w wyroku na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Przepis dotyczy pracowników będących z pracodawcą w sporze o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne albo o przywrócenie do pracy. Tak jak dotychczas, pracownicy będą mieli możliwość złożenia wniosku o dalsze zatrudnienie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odmienność pojawia się jednak w zakresie swobody decyzyjności sądu.

Sąd, orzekając o bezskuteczności wypowiedzenia albo o przywróceniu pracownika do pracy, obligatoryjnie będzie nakładał na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia tego pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Do tej pory było to jedynie uprawnienie sądu, a nie jego obowiązek – sąd mógł nie uwzględnić złożonego wniosku. Według nowych przepisów sąd będzie związany wnioskiem pracownika.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum