Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Pracodawcy RP: Po wzroście płacy minimalnej małe firmy mogą zwolnić milion pracowników

Już jutro Rada Dialogu Społecznego rozpocznie debatę nad podniesieniem płacy minimalnej. Rząd jeszcze przed kryzysem wywołanym pandemią zdecydował o jej wzroście do 2800 zł w 2021 roku. Według Pracodawców RP podniesienie płacy w okresie recesji bardzo silnie uderzy w mikro- i małe firmy. Przytłoczone kosztami pracy mogą one zwolnić ponad milion pracowników. Dlatego płacę minimalną należy utrzymać na dotychczasowym poziomie.
Reklama

- Cała seria tarcz antykryzysowych była skupiona na ratowaniu miejsc pracy. Podniesienie płacy zniweczy ten wysiłek. To właśnie koszty pracy są od lat jednym z największych obciążeń pracodawców. Zwiększając je przez podniesienie płacy minimalnej rząd podpisuje wyrok na tysiące firm – mówi przewodniczący RDS, Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Główny ekonomista Pracodawców RP dr Sławomir Dudek przypomina, że od kilku lat płaca minimalna jest ustalana przez rząd bez uwzględnienia przesłanek ekonomicznych. Pomija się nawet algorytm zapisany w ustawie o płacy minimalnej. Algorytm ten został ustalony wspólnie przez wszystkie strony Rady Dialogu Społecznego i zakłada dojście płacy minimalnej do połowy średniej płacy w gospodarce.

- Na całym świecie, również w Polsce, panuje recesja, spada zatrudnienie, rośnie bezrobocie, a tymczasem rząd przewiduje dalszy wzrost płacy minimalnej w 2021 r. I to ponad dwukrotnie szybszy niż ogólny wzrost płac w gospodarce. To jest już bardzo niebezpieczne igranie z ogniem, które zupełnie abstrahuje od sytuacji gospodarczej i grozi redukcją wielu miejsc pracy. Płaca minimalna ma wynieść 2800 zł, co oznacza przebicie kolejnej granicy, tj. 53 proc. w relacji do średniej płacy w 2021 r. – mówi dr Sławomir Dudek.

- Przecież jeszcze w 2021 r. zatrudnienie będzie spadało, wg NBP dalej spadną inwestycje, a PKB nie powróci do poziomu sprzed kryzysu. PKB w 2021 r. będzie nadal mniejszy o ok. 1 proc. w porównaniu do 2019 r., wg OECD w scenariuszu ostrzegawczym nawet po dwóch latach PKB będzie mniejszy o ponad 7 proc. Na koniec 2021 r. wg Ministerstwa Finansów stan zatrudnienia będzie mniejszy o ponad 300 tys. osób (tj. o 3 proc.), a inwestycje będą mniejsze wg NBP o ponad 15 proc. I w tym okresie, okresie największego kryzysu w historii polskiej gospodarki, płaca minimalna wzrośnie o prawie jedną czwartą (o 24,4 proc.) – wylicza Dudek.

Według danych przekazanych Radzie Dialogu Społecznego przez Ministerstwo Finansów w mikrofirmach (zatrudniających do 10 pracowników) ponad 63 proc. ubezpieczonych na umowie o pracę ma podstawę do naliczania składek nieprzekraczającą płacy minimalnej. W przypadku małych firm ten odsetek wynosi 40 proc., podczas gdy w dużych firmach jest to zaledwie 7 proc., a średnio w całej gospodarce – 22 proc. W 2018 r. podstawę ubezpieczenia nie większą niż płaca minimalna miało ponad 1,5 miliona ubezpieczonych w mikro- i małych firmach. W firmach średnich i dużych było to dodatkowe kilkaset tysięcy pracowników.

Zdaniem Sławomira Dudka przy ryzyku drugiej fali epidemii i potencjalnie dłuższej zapaści w gospodarce światowej podniesienie płacy minimalnej może pogłębić negatywne skutki kryzysu. Dlatego Pracodawcy RP uważają, iż wszelkie decyzje mogące mieć wpływ na zwiększenie kosztów pracy, a przez to inwestycji, muszą być poprzedzone dyskusją z partnerami społecznymi. Oprócz sztywnych algorytmów, musimy się też kierować wyjątkową sytuacją obecnego kryzysu i relacją płacy minimalnej do średnich płac w gospodarce.

Pracodawcy RP proponują utrzymanie płacy minimalnej w 2021 r. na poziomie 2 600 zł. Taki poziom jest bezpieczny dla utrzymania miejsc pracy i szybkiego wychodzenia z kryzysu. Przy zamrożeniu płacy minimalnej jej relacja do płacy średniej pozostanie na poziomie zbliżonym do 50 proc., a nawet w skrajnym scenariuszu przekroczy 51 proc. W relacji do mediany wynagrodzenia ta relacja wyniesie 56-58 proc.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum