Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

PRCH: Ochrona czynszowa najemców narusza podstawowe prawa określone w Konstytucji

Polska Rada Centrów Handlowych w imieniu branży skierowała do Kancelarii Prezydenta RP apel z wnioskiem o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności art. 15ze ustawy covidowej z dnia 2 marca 2020 r. oraz art. 1 pkt. 10 i 11 (art. 15ze1) i art. 7 nowelizowanej ustawy uchwalonej przez Sejm w dniu 24 czerwca 2021 roku z Konstytucją, w szczególności z artykułami 2, 21 ust. 1 i 2, 64, 20 w zw. z 22, 31 ust. 3 oraz 32.
Reklama

Zdaniem PRCH przyjęte rozwiązania są sprzeczne z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ustroju społeczno-gospodarczym funkcjonującym w Polsce tj. sprawiedliwości społecznej, ochrony własności, wywłaszczenia bez celu i odszkodowania, ochrony własności, zasady swobody działalności gospodarczej, równości wobec prawa. Prezydent podpisał ustawę.

- Apelowi towarzyszyła szczegółowa analiza prezentująca wątpliwości natury prawnej odnośnie uchwalonych przez Parlament przepisów oraz ich adekwatności do sytuacji całego sektora handlowego. Ponownie wskazano, że wprowadzony art. 15ze ustawy covidowej i jego nowelizacja (art. 15ze1 i art. 7) nie były konsultowane z sektorem nieruchomości handlowych, pomimo wcześniejszych licznych apeli do przedstawicieli rządu, Sejmu i Senatu oraz Prezydenta RP. Branża sektorze centrów handlowych jest jedyną gałęzią gospodarki, w której działalność rząd tak głęboko zaingerował odgórnymi decyzjami ustawowymi. Decyzje zostały podjęte bez merytorycznego uzasadnienia, analizy sytuacji sektora oraz rozwiązań przyjętych w innych krajach. Nie przyznano także symetrycznej rekompensaty stronie poszkodowanej, czyli wynajmującym (właścicielom i zarządcom centrów handlowych) - argumentuje PRCH.

Ochrona czynszowa niezgodna z Konstytucją

- Ochrona czynszowa najemców w uchwalonym kształcie narusza podstawowe prawa określone w Konstytucji RP, na co wskazywano także podczas posiedzeń komisji sejmowej i senackiej, które zajmowały się nowelizacją ustawy. Art. 15ze oraz art. 15ze1 i art. 7 wprowadzają regulacje, które w opinii wielu ekspertów prawa są niezgodne z obowiązującymi przepisami i Konstytucją RP, gdyż stanowią bezprawną interwencję państwa w umowy gospodarcze między dwoma podmiotami, są selektywne, dyskryminujące i nierówno traktują przedsiębiorstwa, a także naruszają zasadę niedziałania prawa wstecz. Co więcej, wprowadzane rozwiązania mogą stanowić niedozwoloną pomoc publiczną, a to może skutkować koniecznością zwrotu przyznanego wsparcia. W procesie prac nad nowelizacją ustawy covidowej doszło też do licznych uchybień - czytamy w oświadczeniu PRCH.

- Branża centrów handlowych została wyjątkowo niesprawiedliwie potraktowana w okresie pandemii – wielokrotnie ograniczano działalność centrów handlowych bez konsultacji i analizy danych epidemicznych. Wprowadzano niekonsultowane z sektorem rozwiązania prawne, w konsekwencji których właściciele i zarządcy centrów zostali ustawowo (art. 15ze) pozbawieni wpływów z czynszów za prawie pół roku. Skutkowało to utratą ponad 4 mld złotych. Warto zaznaczyć, że właściciele i zarządcy centrów dobrowolnie przeznaczyli kolejne 2 mld zł na czasowe rabaty czynszowe dla najemców – tym samym łącznie stracili ponad połowę swoich rocznych przychodów. Jednocześnie wynajmujący zostali wykluczeni z tarczy pomocowej PFR oraz pozbawieni innych form wsparcia. W konsekwencji właściciele centrów handlowych są w bardzo trudnej sytuacji finansowej z miliardowymi zobowiązaniami wobec banków, należnościami publiczno-prawnymi i bieżącymi kosztami utrzymania nieruchomości, które nie zostały objęte jakąkolwiek „abolicją". A przecież centra handlowe są ważną częścią polskiej gospodarki oraz stanowią jeden z najważniejszych kanałów sprzedaży detalicznej w naszym kraju. Zatrudnienie w nich znajduje ponad 400 tys. osób, które wpłacają do budżetu państwa rocznie ok. 6,8 mld zł z tytułu PIT i składek na ubezpieczenie społeczne. Wpływy z tytułu VAT wynoszą ok. 21 mld zł, a budżety państwa i samorządów są zasilane każdego roku kwotą 2,4 mld zł z tytułu CIT, podatku od nieruchomości i innych - podaje Rada.

Organizacja zaznacza, że jednocześnie w drodze uchwalonych regulacji (art. 15ze i obecnie przyjęty art. 15ze1) każdy z najemców otrzymał jednolitą pomoc niezależnie od faktycznej sytuacji finansowej. - Jest to zaskakujące rozwiązanie, gdyż podczas przyznawania wsparcia z tarcz rządowych i PFR analizuje się spadek obrotów. Warto zwrócić uwagę na strukturę najemców centrów handlowych: ponad połowa z nich to wielkie międzynarodowe korporacje, kolejne 40% to polskie sieci, w tym duże firmy notowane na giełdzie, a jedynie 10% stanowią mali, lokalni przedsiębiorcy, którzy najbardziej ucierpieli. Nie wszyscy z tej grupy potrzebują jednakowego wsparcia. Niektóre z tych firm nawet w okresie pandemii, gdy tylko mogły działać, notowały bardzo dobre wyniki w zakresie obrotów. Warto również zaznaczyć, że ponad połowa z około 570 centrów handlowych działających w Polsce należy do polskich właścicieli - podaje PRCH.

- Według deklaracji najważniejszych osób w państwie Polska winna być krajem równych szans i równości wobec prawa". Dlatego jesteśmy głęboko poruszeni i zaniepokojeni faktem, że regulacja nie została skierowana do zaopiniowania przez Trybunał Konstytucyjny, gdy deklaracje nie znajdują pokrycia w czynach - podsumowuje PRCH.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum