Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Prokuratura prowadzi dwa postępowania ws. oszustwa na "Quick Parks". Prokurator Krajowy objął sprawę nadzorem

Na początku maja br. do prokuratury wpłynęło zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarządzających funduszem Retail Parks Fund. Inwestorzy stracili niemal wszystkie zainwestowane środki. Zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak informuje, że w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarejestrowane są dwa postępowania dotyczące funduszu, a decyzją Prokurator Krajowy, objął sprawę zwierzchnim nadzorem służbowym. W sprawie powołano również zespół śledczy.
Reklama

Zastępca prokuratora generalnego odpowiedział na interpelację grupy posłów, którzy pytają o nieprawidłowości, do jakich doszło w Retail Parks Fund Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych.

- (...) w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarejestrowane są dwa postępowania o sygnaturach: PO II Ds 11.2020 oraz PO II Ds 143.2020, dotyczące wyżej wymienionego Funduszu.
W pierwszej ze wskazanych spraw, na podstawie złożonych, przez posiadaczy certyfikatów Funduszu Retail Parks Fund FIZ AN, zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na ich szkodę, w dniu 14 stycznia 2020 roku, wszczęto śledztwo między innymi, w sprawie doprowadzenia w okresie od 6 września 2015 roku do 20 sierpnia 2019 roku, przez osoby sprawujące nadzór i zarządzające Funduszem Retail Parks Fund FIZ AN, działające w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości ustalonych i nieustalonych dotychczas osób, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do możliwości wykupu wyemitowanych przez ww. Fundusz certyfikatów inwestycyjnych, w tym m.in. poprzez nieprawidłowe zarządzanie portfelem tego Funduszu, przy jednoczesnym nadużyciu przez osoby sprawujące nadzór oraz zarządzające Funduszem Retail Parks Fund FIZ AN, uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków, tym samym wyrządzeniu szkody majątkowej w mieniu ww. Funduszu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 296 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
Przedmiotem postępowania jest działalność osób zarządzających Funduszem Retail Parks Fund FIZ AN oraz TFI Saturn S.A., w szczególności dotycząca ukształtowania struktury aktywów Retail Parks Fund FIZ AN i związanej z tym rzeczywistej możliwości sprawowania nadzoru oraz kontroli nad jego funkcjonowaniem, właściwego gospodarowania środkami finansowymi podczas realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych oraz przyjęcia przez Saturn TFI modelu wyceny, który może nie odzwierciedlać rzeczywistej wartości aktywów funduszu, co mogło doprowadzić do sztucznego zawyżania wartości certyfikatów inwestycyjnych.
Na obecnym etapie postępowania gromadzona jest dokumentacja dotycząca funkcjonowania Retail Parks Fund FIZ AN oraz powiązanych z nim spółek portfelowych oraz projektowych, realizujących poszczególne inwestycje budowlano-handlowe, jak również gromadzona jest dokumentacja dotycząca funkcjonowania TFI Saturn S.A. W sprawie planowane jest także uzyskanie opinii biegłych z zakresu wyceny nieruchomości, ekonomii, finansów oraz rachunkowości co umożliwi dalsze prawidłowe ukierunkowanie śledztwa.
Postępowanie znajduje się w fazie in rem. Dopiero po przekształceniu śledztwa w fazę ad personam, będzie można podjąć czynności zmierzające do zabezpieczeń majątkowych na mieniu należącym do podejrzanych.
Działania Komisji Nadzoru Finansowego w tej sprawie dotyczyły postępowania administracyjnego prowadzonego wobec Saturn TFI S.A., tj. zarządzającego Retail Parks Fund FIZ AN. W toku postępowania zwrócono się do KNF o uzyskanie materiałów z przedmiotowego postępowania i wydanej w związku z nim decyzji administracyjnej o nałożeniu kary pieniężnej.
Decyzją z dnia 28 lipca 2020 roku, Prokurator Krajowy, objął przedmiotową sprawę zwierzchnim nadzorem służbowym, który sprawowany jest w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej. W sprawie powołano również zespół śledczy, składający się obecnie z dwóch prokuratorów wykonujących czynności służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie oraz asystenta prokuratora.
Drugie z postępowań
zarejestrowanych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, pod sygn. PO II Ds. 143.2020, dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę uczestników Retail Parks Fund FIZ AN, przez Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Ipopema TFI S.A., którzy będąc depozytariuszem Funduszu Retail Park Fund FIZ AN, mieli podejmować działania na szkodę uczestników ww. Funduszu. Ponadto, mieli oni wprowadzić w błąd Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, deklarując w przedstawionych organom dokumentach, wolę przejęcia zarządzania nad ww. Funduszem, w celu jego kontynuacji, w sytuacji, gdy w rzeczywistości jeszcze przed analizą jakichkolwiek dokumentów i aktywów Funduszu, zawarli z depozytariuszem porozumienie o szybkiej jego likwidacji.
Postępowanie znajduje się na początkowym etapie. Prokurator podjął czynności zmierzające do ustalenia, w toku jakiego postępowania UKNF, miał zostać wprowadzony w błąd i co do jakich okoliczności. - wyjaśnił prokurator Krzysztof Sierak.

Przypomnijmy, w marcu 2014 roku Marek Falenta wraz z Jarosławem Fijałkowskim założył spółkę Real2B, która miała zarabiać poprzez inwestowanie w nieruchomości. Głównym celem założonego przedsiębiorstwa była budowa niewielkich parków handlowych pod nazwą Quick Parks, które miały powstawać w mniejszych miejscowościach i stanowić jedyny taki obiekt w okolicy. Plan zakładał budowę 50 takich kompleksów w całej Polsce.
Jak pisał Puls Biznesu, kilka miesięcy później, projekt wchodzi w fazę realizacji, która zakłada powstanie wielkiego funduszu inwestycyjnego. Zostaje on utworzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, działające wówczas pod firmą Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA i otrzymuje nazwę „Retail Parks Fund”. Nadzór nad nim, zgodnie z ustaleniami towarzystwa, przejmuje firma Property2B, należąca do Dobromira Fijałkowskiego, czyli ojca Jarosława Fijałkowskiego – jednego z założycieli firmy Real2B, która z kolei ma odpowiadać za projekty deweloperskie. Dzięki przekonującym prezentacjom dla potencjalnych klientów, w fundusz decyduje się zainwestować około 1100 osób, które łącznie ulokowały w nim koło 210 mln złotych.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (2)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum