Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Kiedy stabilizacja?

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych - poinformował Narodowy Bank Polski. Tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi nadal 6,75 proc.
Reklama

Jak poinformował po posiedzeniu Rady bank centralny, obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 6,75 proc. (przed rozpoczęciem cyklu podwyżek wynosiła 0,1 proc.). Stopa lombardowa wynosi 7,25 proc., stopa depozytowa - 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli wynosi 6,8 proc., a stopa dyskontowa weksli - 6,85 proc.

Rada Polityki Pieniężnej w cyklu podwyżek stóp procentowych, który rozpoczął się w październiku 2021 r., podnosiła oprocentowanie 11-krotnie. W rezultacie główna stopa procentowa NBP, referencyjna, wzrosła z 0,1 proc. do 6,75 proc. obecnie. W tym roku podwyżek stóp nie było w sierpniu oraz w październiku i listopadzie, kiedy Rada zdecydowała się nie zmieniać poziomu oprocentowania w NBP.

RPP: Najnowsze dane makroekonomiczne sygnalizują dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego

Rada podtrzymała ocenę, że najnowsze dane makroekonomiczne sygnalizują „dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego, przy czym perspektywy koniunktury obarczone są znaczną niepewnością”. Utrzymany został również fragment wskazujący, że „spodziewane osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców” i „oddziaływać w kierunku obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce”. Podobnie jak w listopadzie Rada uznała również, że „ze względu na skalę i trwałość oddziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji w kierunku celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo”.

Rada ponownie zadeklarowała, że jej „dalsze decyzje (...) będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę”.

Brak istotnych zmian w komunikacie grudniowym w porównaniu z komunikatem z listopada wskazuje, że wysoka inflacja ma dla Rady nadal znaczenie drugorzędne i głównym celem polityki pieniężnej jest niedopuszczenie do nadmiernego spowolnienia wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach. Treść komunikatu sugeruje wprawdzie, że Rada nie zamknęła cyklu zaostrzenia polityki pieniężnej, jednak prawdopodobieństwo powrotu przez Radę do cyklu podwyżek w najbliższych miesiącach pozostaje niskie. Silnym wsparciem dla takiej oceny jest fakt, iż grudzień był trzecim miesiącem z rzędu, w którym RPP nie zdecydowała się na podwyżkę stóp mimo uporczywie wysokiego wskaźnika inflacji CPI, dalszego wzrostu inflacji bazowej po wyłączeniu nośników energii i żywności do szacowanego przez nas poziomu 11,3% r/r w listopadzie (najwyżej od stycznia 1999 r.) oraz listopadowej projekcji inflacji wskazującej na powrót inflacji w pobliże celu inflacyjnego RPP (2,5%) dopiero w drugiej połowie 2025 r.

Stabilizacja stóp procentowych w 2023 r.

Dzisiejsza, trzecia z rzędu decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, jest zgodna z deklarowaną w wypowiedziach publicznych przez prezesa NBP i niektórych członków Rady niechęcią do dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej mimo uporczywie wysokiej inflacji i niskiego prawdopodobieństwa powrotu inflacji do celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

- Decyzja ta jest spójna z naszą prognozą, zgodnie z którą do końca 2023 r. stopy procentowe NBP nie ulegną zmianie. Podtrzymujemy ocenę, że oczekiwane przez nas silne spowolnienie wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach, w szczególności oczekiwana przez nas przejściowo ujemna roczna dynamika PKB w I kw. 2023 r., będą dla Rady kluczowym argumentem na rzecz niepodnoszenia stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Oceny tej nie zmieniają zapowiedziane przez rząd w ostatnich dniach modyfikacje Tarczy Inflacyjnej (zwiększenie stawek VAT na ciepło systemowe, gaz, prąd i paliwa), oddziałujące w kierunku wyższej inflacji w 2023 r. Rada uzna zapewne, że wywołany tymi modyfikacjami wzrost inflacji spowodowany jest przez czynniki podażowe (co nie wymaga reakcji polityki monetarnej), a związany z nim szybszy spadek wynagrodzeń w ujęciu realnym będzie czynnikiem hamującym presję inflacyjną w dłuższej perspektywie. Więcej światła na krótkookresowe perspektywy stóp procentowych rzuci konferencja prezesa NBP - komentuje Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska S.A. 

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum