Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Redan dokonał rozliczeń z Top Secret i Sonasino

Zarząd Redan SA poinformował, że 27 lutego 2023 r. zostało zawarte porozumienie o wzajemnych rozliczeniach pomiędzy Redan, Sonasino Sp. z o.o. z oraz Top Secret Fashion Story Sp. z o.o. Na jego mocy nastąpiło rozliczenie wzajemnych wierzytelności między stronami. W odniesieniu do Redan nastąpiło zmniejszenie należności Redan od TSFS o 12 mln zł i zmniejszenie zobowiązań Redan wobec Sonasino Sp. z o.o. o 12 mln zł. Rozliczenie nastąpiło ze skutkiem na 31 grudnia 2022 r.
Reklama

Jak radzi sobie Redan

Po trzech kwartałach 2022 roku przychody ze sprzedaży wyniosły nieco ponad 68,5 mln zł i były na tym samym poziomie co rok wcześniej.
Spółka poprawiła natomiast o 3 proc. marżę brutto na sprzedaży do 10,9 mln zł. Największy wpływ na to miał rozwój usług logistyki kontraktowej. Redan dąży do poszerzenia grona odbiorców w tym zakresie. Natomiast wynik netto spadł do poziomu -9,6 mln zł i był blisko dwa razy gorszy niż rok wcześniej. Główny wpływ na to miało niższe o 5,2 mln zł saldo na działalności finansowej uwzględniające księgowe odpisy na należności.

- Inflacja i rosnące stopy procentowe, wybuch wojny w Ukrainie, a następnie kryzys energetyczny i dalsze wzmocnienie presji inflacyjnej negatywnie wpływały na nastroje konsumentów. W takich warunkach zdołaliśmy jednak osiągnąć nieco wyższą marżę handlową. Poza kontynuacją obsługi kanałów dystrybucji marki „Top Secret”, co pozostaje naszym głównym obszarem biznesu, największy wpływ na to miał rozwój usług logistyki kontraktowej. Ostateczne pogorszenie wyniku na poziomie netto wynikało głównie z ujemnego salda na działalności finansowej. Wpływ na to miała przede wszystkim dokonana wycena należności oraz ryzyk finansowych. W celu dalszej poprawy rentowności operacyjnej cały czas dążymy do dywersyfikacji działalności i wykorzystania naszego potencjału w zakresie logistyki - mówił Bogusz Kruszyński, prezes Redan SA.

Top Secret i Sonasino - co to za spółki

W sierpniu 2022 spółka Top Secret złożyła wniosek o upadłość. O tej decyzji poinformował zarząd firmy Redan, do której należy marka. Z komunikatu opublikowanego przez Redan wynikało, że spółka Top Secret była zadłużona wobec właściciela marki na kwotę 25,1 mln (stan na koniec lipca 2022). Redan i Top Secret są współkredytobiorcami w umowie kredytu z HSBC Continental Europe. Na dzień 31 lipca 2022 r. Top Secret korzystał w ramach tej umowy z kredytu w łącznej kwocie 7,5 mln zł.

W związku z kłopotami spółki zależnej, Redan zdecydował się na nabycie prawa do znaków towarowych Top Secret.

Redan, Top Secret Fashion Story oraz Sonasino są stronami umowy
współpracy z dnia 27 sierpnia 2020 r. Na jej podstawie:
Sonasino kupuje towary, głównie pod marką „Top Secret” od dostawców i sprzedaje je Redan, Redan przechowuje towary w magazynie oraz dostarcza do sklepów „Top Secret” – towary w sklepach stanowią własność Redan – a następnie sprzedaje je TSFS w momencie, gdy TSFS sprzedaje je klientom detalicznym. W związku z powyższym TS nie uczestniczy w procesie obiegu
towarów, a tym samym sam fakt złożenia wniosku o upadłość tej spółki – w opinii zarządu Redan - nie stanowi zagrożenia dla działania sieci sklepów „Top Secret” – prowadzonej przez TSFS, ani towarów stanowiących własność Redan - informowała spółka w sierpniu ub.r.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum