Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Restrukturyzacja w sieci Intermarche udana, ale strata jest wysoka

Skumulowana strata spółki SCA PR Polska wynosi 222.6313 tys. złotych i przewyższa wartość kapitału zapasowego oraz połowy kapitału podstawowego. Firma przeszła jednak udaną restrukturyzację a centrala zapewnia o wsparciu finansowym.
Reklama

Spółka SCA PR Polska, która jest centralą zakupową sieci Intermarche w Polsce, zanotowała za 2021 r. stratę netto w wysokości 18 048 tys. zł. Niemniej podkreśla, że budżety na lata następne przewidują w perspektywie kilku lat realizację dodatnich wyników.

Skumulowana strata wynosi 222.6313 tys. złotych i przewyższa wartość kapitału zapasowego oraz połowy kapitału podstawowego.

 

 

 

 

Jak strata Intermarche?

 

- Na dzień 31 grudnia 2021 r. bilans spółki wykazuje ujemną wartość kapitału własnego w wysokości 54.631 tys. złotych, jednakże aktywa obrotowe spółki o wartości 463 779 tys. zł przewyższały jej zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy krótkoterminowe o łącznej wartości 425 580 tys. zł o kwotę 38 199 tys. zł - czytamy w raportach firmy.

Wsparcie finansowe od centrali

30 czerwca 2022 r. spółka otrzymała oświadczenie od jednostki dominującej grupy kapitałowej Les Mousquetaires S.A.S., w którym Les Mousquetaires S.A.S. zobowiązała się do udzielenia wsparcia finansowego, niezbędnego do zapewnienia kontynuacji działalności firmy, w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. co najmniej 12 miesięcy od daty powyższego oświadczenia. W dniu 5 grudnia 2022 r. dyrektor finansowy jednostki dominującej potwierdził, że podtrzymuje intencje wyrażone w oświadczeniu wydanym w dniu 30 czerwca 2022 r.

Postępowania UOKiK wobec Intermarche

W swoim raporcie za 2021 r. firma opisała postępowania prowadzone przez UOKiK.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowieniem z dnia 9 listopada 2020 roku na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwiemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej wszczął wobec spółki postępowanie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową, polegających na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatności za dostarczone produkty rolne i spożywcze.
Sprawa została zakończona wydaniem decyzji przez Prezesa UOKiK z dnia 20.12.2021 r. w ramach której organ nakazał zaprzestanie opóźnień oraz wypłatę należnych odsetek dostawcom produktów rolno-spożywczych, jednocześnie odstępując od wymierzenia kary. UOKiK nakazał również zaproponowanie dostawcom produktów rolno- spożywczych zmian we wzorcach umownych w zakresie uregulowania kwestii płatności kwot bezspornych poprzez eliminację uzależnienia zapłaty od przesłanki prawidłowości wystawienia faktury.

Udana restrukturyzacja w Intermarche

Na początku roku 2021 spółka współpracowała ze 197 sklepami Intermarche w tym 4 partnerskimi. Na koniec roku 2021 liczba funkcjonujących sklepów wynosiła 191 sklepów w tym 4 partnerskie. Na koniec roku było też 65 stacji paliw z reguły przy sklepach Intermarche.

- Z uwagi na główny cel swojej działalności i roli, jaką SCA PR POLSKA pełni w Grupie Muszkieterów po głębokich analizach finansowych sklepów, które z różnych przyczyn były najbardziej nierentowne, a tym samym generowały straty w strukturach centralnych w Polsce, Grupa Muszkieterów w latach wcześniejszych zamknęła kilkanaście nierentownych placówek. W tym roku spółka wznowiła otwieranie nowych sklepów spożywczych pod szyldem INTERMARCHE w Polsce, Zarząd SCA PR Polska Sp. z o.o. analizując efekty wdrożenia programu restrukturyzacji uważa, że program ten umożliwił sieci INTERMARCHE w krótkiej perspektywie możliwość podjęcia skutecznej walki konkurencyjnej z innymi sieciami spożywczymi - podał zarząd.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (3)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum