Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Rosnąca presja na marże w handlu

Mamy do czynienia z sytuacją, w której tempo inflacji jest już bardzo wysokie i wyraźnie przewyższa dynamikę płac, przekładając się na spadek realnych dochodów społeczeństwa. Może to nasilić efekty poszukiwania oszczędności - zejście na niższe półki cenowe czy ograniczanie konsumpcji części artykułów - podają analitycy Banku Pekao.
Reklama

Jak wynika z raportu Banku Pekao, prognozy makroekonomiczne przewidują
wyraźne osłabienie ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce, przekładające się na głębokie spowolnienie tempa wzrostu PKB w 2022 r. (w tym recesję r/r w samym 1. półroczu). Istotnym czynnikiem oczekiwanego spowolnienia
będzie spadek dynamiki spożycia prywatnego pod wpływem niekorzystnego wpływu wysokiej inflacji, rosnących kosztów kredytu i ogólnej niepewności na wydatki gospodarstw domowych.

Inflacja a marże w handlu

W najbliższych kwartałach inflacja – choć od marca przyszłego roku powinna ona zacząć zwalniać – pozostanie dwucyfrowa i wyższa od tempa wzrostu funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw. Te czynniki mogą zapowiadać
pogorszenie warunków działalności firm handlowych, co w warunkach silnej presji kosztowej będzie przekładać się negatywnie na marże. Teoretycznie branża FMCG powinna być bardziej odporna na te zjawiska ze względu na
charakter produktów (w minionej dekadzie korelacja pomiędzy dynamiką obrotów detalicznej sprzedaży FMCG, a tempem wzrostu PKB nie była ewidentna, a w okresach przyspieszającej inflacji rentowność branży nawet poprawiała się). Tym razem mamy jednak do czynienia z sytuacją, w której tempo inflacji jest już bardzo wysokie i wyraźnie przewyższa dynamikę płac,
przekładając się na spadek realnych dochodów społeczeństwa. Może to nasilić efekty poszukiwania oszczędności (zejście na niższe półki cenowe, ograniczanie konsumpcji części artykułów) i utrudnić kształtowanie podtrzymującej marże polityki cenowej dystrybutorów.

Obroty w handlu w górę, ale marże w dół

Analitycy Banku Pekao piszą, że w 2023 r. wartość sprzedaży FMCG w Polsce zanotuje zapewne kolejny, silny wzrost, związany z wysoką inflacją (nawet pomimo jej potencjalnie negatywnego wpływu na sprzedaż ilościową).
- Biorąc pod uwagę naszą prognozę przyszłorocznej inflacji (blisko 15% średnio w całym roku) zakładamy, że obroty dystrybutorów FMCG również mogą wzrosnąć o kilkanaście procent. Tym razem może temu jednak towarzyszyć pogorszenie marżowości. W długim okresie oczekujemy utrzymania się trendu wzrostowego wartości rynku FMCG w Polsce. Kluczowe znaczenie będzie tutaj miała wyraźna zależność pomiędzy stopniem rozwoju
gospodarki i zamożności społeczeństwa (mierzonym np. PKB per capita), a poziomem obrotów w detalicznym handlu FMCG w przeliczeniu na 1 mieszkańca - piszą analitycy.

W polskim handlu będzie postępować konsolidacja

W 2020 r. obroty FMCG per capita w Polsce były o około 1/3 niższe w porównaniu z Włochami czy Hiszpanią i o ponad połowę niższe vs najzamożniejsze kraje Europy Zachodniej. Wysoka inflacja z lat 2021 -2023 (wyższa w Polsce niż w Europie Zachodniej) przyczyni się do częściowego zniwelowania tych różnic, pozostaną one jednak znaczne i analitycy banku zakładają, że w horyzoncie dekady będą wyrównywały się stopniowo.
Wzrostowi obrotów powinna towarzyszyć dalsza konsolidacja handlu detalicznego, który na dzisiaj pozostaje wciąż wyraźnie mocniej rozdrobniony w
porównaniu ze średnią unijną i większością krajów Zachodniej Europy. Mniej przejrzysta sytuacja odnośnie perspektyw konsolidacji panuje w hurcie, który w całej UE jest silniej rozdrobniony od detalu. Jednak również w tym przypadku wystąpią tendencje konsolidacyjne wymuszane przez coraz bardziej wymagające otoczenie biznesowe.

W długim okresie wartość rynku dystrybucji FMCG w Polsce powinna rosnąć wraz z rozwojem gospodarczym i wzrostem dochodów społeczeństwa, a jednocześnie rynek ten powinien nadal konsolidować się Bank Pekao.jpg
W długim okresie wartość rynku dystrybucji FMCG w Polsce powinna rosnąć wraz z rozwojem gospodarczym i wzrostem dochodów społeczeństwa, a jednocześnie rynek ten powinien nadal konsolidować się Bank Pekao.jpg

Jak wyglada sytuacja firmy w sektorze handlu FMCG?

Raport Banku Pekao
Raport Banku Pekao

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum