Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Rovita zmieniła profil działalności. Spółka reguluje zobowiązania

W drugim kwartale br. Rovita S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 21 217 754,86 zł. Przychody za pierwsze półrocze wyniosły 67 679 860,44 zł. Zysk netto w drugim kwartale ukształtował się na poziomie 453 725,05 zł, a za pierwsze półrocze była to kwota 186 763,03 zł.
Reklama

Jak czytamy w raporcie finansowym spółki, drugi kwartał br. był pierwszym, w którym Grupa Rovita funkcjonowała według nowych zasad działania. Grupa zmieniła profil działalności z handlowego na usługowo-handlowy. Zgodnie z zawartą 1 kwietnia br. umową, Grupa Rovita świadczy usługi logistyczno-magazynowe i obsługi sprzedaży na rzecz PGD Polska spółka z o.o. Oprócz działalności usługowo-handlowej, Grupa Rovita koncentruje swoje wysiłki w rozwijaniu marek własnych.

W związku ze zmianą formy działalności, Rovita sprzedała większość towarów handlowych, a ze środków uzyskanych ze sprzedaży uregulowała większość swoich zobowiązań handlowych i całość zobowiązań wobec instytucji finansowych (kredyt i faktoring). Z należności handlowych Grupa sukcesywnie dokonywała spłaty pozostałych zobowiązań - podano w raporcie.

Jak podaje spółka, zmiana profilu działalności spowodowała brak porównywalności obrotów rok do roku - sprzedaż w pierwszym półroczu 2018 roku zawierała wyłącznie sprzedaż towarów, podobnie jak w pierwszym kwartale br. Sprzedaż w drugim kwartale 2019 roku to sprzedaż z tytułu działalności usługowej Grupy.

Zmiana profilu działalności spowodowała również zmiany w wysokości ponoszonych kosztów, głównie w obszarze usług obcych oraz zużyciu materiałów i energii oraz amortyzacji. Zmianie uległa struktura zatrudnienia, polegająca na wzmacnianiu obszarów sprzedażowego i zakupowego i optymalizacji działalności back office. Podjęto szereg działań dostosowujących strukturę Grupy do realizowanej działalności, co będzie skutkowało optymalizacją kosztów działalności w dalszych okresach.

W związku z częściową spłatą zobowiązań finansowych, znacznemu zmniejszeniu uległy koszty
finansowe. Półrocze Grupa Rovita zamyka zyskiem na poziomie brutto w wysokości ponad 180 tys. zł.

Zasygnalizowane powyżej zmiany istotnie wpłynęły również na pozycje bilansowe. Suma bilansowa Grupy uległa zmniejszeniu z 41 mln zł do 8,6 mln zł rok do roku. Po stronie aktywów wartość zapasów uległa zmniejszeniu z 14,3 mln zł na 0,3 mln zł. Wartość należności krótkoterminowych zmniejszyła się z 21,6 mln zł do 4 mln zł, przy czym blisko 3 mln zł stanowią należności bieżące od podmiotu dominującego związane z prowadzoną działalnością usługową. Zobowiązania handlowe krótkoterminowe zmniejszyły się z 30,7 mln zł do 2,8 mln zł. Grupa Rovita w całości spłaciła zobowiązania kredytowe, a głównym źródłem finansowania pozostają pożyczki od podmiotu powiązanego mające charakter długoterminowy - czytamy w skonsolidowanym raporcie finansowym za II kwartał br.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum