Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Ruch zmieni mapę kiosków. Mają odpowiadać na nowe zwyczaje konsumentów

W 2021 roku Ruch równolegle z inwestycjami podejmie działania związane z optymalizacją dotychczasowej sieci sprzedaży (kioski i saloniki prasowe) kierując się kryterium opłacalności funkcjonowania sieci w poszczególnych lokalizacjach. Umiejscowienie punktów sprzedaży będzie dostosowywane do zmieniających się potrzeb konsumentów - napisano w sprawozdaniu sieci za 2020 rok.
Reklama

Spłata wierzytelności objętych przyspieszonymi postępowaniami układowymi pozwoliła Ruchowi zakończyć trwający ponad 2 lata proces restrukturyzacji sądowej. 12 listopada 2020 Ruch spłacił 25 wydawców na kwotę 21.981.080,79 zł oraz 41 wydawców na kwotę 10.551.987,25 zł. Pozostałe wierzytelności objęte PPU1 i PPU2 zostały umorzone w kwocie 135.111.000 zł, a ich umorzenie odniesione zostało na kapitał zapasowy spółki.

Do przejęcia RUCH S.A. przez spółkę zależną Alior Banku - Harberton doszło w maju 2020 roku, a na początku czerwca 2020 roku podpisana została umowa inwestycyjna, regulująca zasady przejęcia RUCH S.A. przez PKN Orlen, po zgodzie UOKiK z 1 czerwca 2020 roku.

Interdyscyplinarne zespoły po stronie RUCH S.A. oraz PKN Orlen S.A. rozpoczęły prace nad wdrożeniem nowych formatów sprzedaży detalicznej. Po okresie pilotażowym spółki zamierzają uruchamiać kolejne punkty sprzedażowe na terenie całego kraju. Nowy format sprzedaży pozwoli na zbudowanie sprawnie zarządzanej sieci detalicznej z asortymentem z różnych kategorii - czytamy w sprawozdaniu.
W zakresie redukcji kosztów nastąpiło wstrzymanie do odwołania rekrutacji zewnętrznych, wdrożono restrykcyjną politykę zatwierdzenia wydatków, zredukowano limity paliwowe, wynegocjowano redukcję czynszów dla wybranych punktów sprzedaży detalicznej oraz wynegocjowano obniżenie czynszów na powierzchnie magazynowe. Strategia spółki zakłada kontynuowanie działań w zakresie optymalizacji kosztowej działalności.
Jednocześnie RUCH S.A. będzie nadal angażować się w rozwój istniejących usług kurierskich. Rok 2020 pokazał, że możliwe jest generowanie satysfakcjonujących wzrostów wolumenu obsługiwanych przesyłek. Szansą dla tego segmentu będzie także wdrożenie sieci maszyn paczkowych. Nowa forma dostawy przesyłki będzie stanowiła dla klientów e-sklepów atrakcyjną ofertę rynkową - wskazuje firma.

W 2020 roku RUCH S.A. osiągnął 738,6 mln zł. przychodów ogółem. Oznacza to spadek w porównaniu do 2019 roku o 0,3%. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zmniejszyły się o 14,6%. Usługi stanowią 14,5% w całości przychodów spółki. W zakresie sprzedaży prasy RUCH S.A. zanotował spadki sprzedażowe. W 2020 r. w spółce RUCH S.A. przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów uległy zmniejszeniu o 11,9%. Jednocześnie o 15,3% spadły koszty ich sprzedaży. W 2020 r. Spółka RUCH S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 12,0 mln zł co stanowi poprawę wyniku w stosunku do roku poprzedniego o 74,8 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej w wysokości 21,4 mln zł co stanowi wzrost o 139,9 % w stosunku do roku 2019. Poziom kapitału własnego wzrósł o 114,1% i na koniec 2020 roku wyniósł 42,9 mln zł.

Znaczącą pozycją w pasywach RUCH S.A. są rezerwy na zobowiązania, które w 2020 r wyniosły 86,8 mln zł, co oznacza wzrost o 29,3 mln zł. (50,9%) w stosunku do roku poprzedniego,. Największy wzrost rezerw nastąpił w rezerwach na sprawy sądowe.

W 2020 roku poziom kosztów operacyjnych w spółce dominującej obniżył się o 6,2 mln zł w porównaniu do 2019 roku i wyniósł 274,5 mln zł. Oznacza to spadek kosztów rodzajowych o 2,2%.
Spadek dotyczył wszystkich grup kosztów z wyjątkiem wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia.. Największy procentowo spadek odnotowano w kosztach ogólnego zarządu (spadek o 12,5% w porównaniu z rokiem 2019).
W 2020 roku RUCH SA osiągnął zysk z działalności operacyjnej w wysokości 21,4 mln zł. Oznacza to poprawę o 75,0 mln zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Do tak znacznej poprawy przyczyniło się głównie umorzenie kredytu krótkoterminowego przez Alior Bank.

W listopadzie 2020 roku w spółce został zlikwidowany Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Sytuacja finansowa spółki nie pozwalała na utrzymanie programu emerytalnego PPE, stąd decyzja o jego likwidacji. Pracodawca na mocy porozumienia z dnia 28 czerwca 2007 r. kończącego spór zbiorowy zrekompensował wszystkim pracownikom objętym PPE brak wpłaty pracodawcy na PPE, podwyżkami wynagrodzenia zasadniczego, w rozbiciu na cztery raty co trzy miesiące. Pierwsza kwota została doliczona do wynagrodzenia zasadniczego pracowników objętych Programem PPE od 1 listopada 2020 roku.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum