Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Rusza referendum strajkowe w Biedronce

Związki zawodowe działające w Jeronimo Martins Polska porozumiały się w kwestii organizacji referendum strajkowego. Rozpoczęło się ono 15 stycznia i potrwa do 30 kwietnia br. O tym, czy ostatecznie dojdzie do strajku zdecyduje ponad 65 tys. pracowników blisko 3000 sklepów sieci.
Reklama

Aby legalnie zorganizować strajk, w referendum musi wziąć udział co najmniej 50 proc. uprawnionych. Związki zawodowe (NSZZ "Solidarność", Solidarność ’80 oraz Sierpień ’80) przedstawiły siedem postulatów i liczą na ich poparcie. Są to: 

1. Poprawa warunków pracy poprzez ograniczenie wielozadaniowości na stanowiskach pracy,  zapewnienie stałej ochrony w placówkach handlowych w godzinach wieczornych również
w dni poprzedzające niedziele, święta i inne dni objęte ograniczeniem handlu, ograniczenie wysokich temperatur w pomieszczeniach pracy oraz zmianę zasad magazynowania (ograniczenie alokacji in-out, zmniejszenie alokacji non-food, ograniczenie ilości indexów towarowych - zmniejszenie zapasu towarów na sklepach do 15 dni, usunięcie z magazynów zalegający towar non-food, zastawiających drogi ewakuacyjne, przywrócenie sprawdzania dostaw towaru na sklep, wyposażenie w dodatkowe wózki widłowe, stworzenie dodatkowego stanowiska magazyniera we wszystkich sklepach.

2. Wprowadzenie regulaminu wynagradzania uwzględniającego transparentne kryteria premiowania
Jak argumentują związkowcy, obecnie stosowane przez pracodawcę zasady premiowania nie stanowią wewnątrzzakładowego źródła prawa pracy, nie są też oparte o regulamin wynagradzania. Największe wątpliwości budzi ustalenie w kryteriach premiowania usprawiedliwionej nieobecności pracownika, która stanowi największą wagę obniżenia premii. Postuluje się wprowadzenie składnika premii regulaminowej w wysokości ustalonej przez strony w drodze rokowań w sporze zbiorowym oraz premii uznaniowej (motywacyjnej) – zależnej od wzrostu sprzedaży, wysokiego standardu obsługi klienta oraz utrzymania strat na minimalnym możliwym poziomie. Premia absencyjna powinna być, zdaniem związkowców, uzależniona od faktycznie przepracowanych dni w danym okresie rozliczeniowym. W ocenie strony sporu zbiorowego wypłacane przez pracodawcę premie mają w istocie charakter regulaminowy i powinny stanowić stały dodatek do wynagrodzenia zasadniczego.


3. Ustalenie zasad rozliczania delegacji
Jak podkreślono w czasie rokowań, pracownicy spółki nie otrzymują należności z tytułu odbytej podróży służbowej w terminie.  Postuluje się wprowadzenie zasad rozliczania delegacji ustalających termin wypłaty przez pracodawcę poniesionych przez pracownika kosztów z tytułu podróży służbowej.

Czytaj także: Biedronka: 11,7 mld euro sprzedaży i prawie 3 tys. sklepów


4. Wprowadzenie regulaminu pracy uwzględniającego przedstawione przez związki zawodowe stanowisko
Pracodawca uwzględniając zbieżności i rozbieżności w stanowiskach powinien zaproponować taki kształt regulaminu pracy, który zabezpieczy zarówno prawa strony społecznej jak i własne potrzeby. Jednostronne wprowadzanie regulaminu i aneksów stoi w sprzeczności z zasadami dialogu zakładowego.

5. Ograniczenie godzin otwarcia sklepów w dni poprzedzające dni wolne od handlu zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni tj. w piątki i soboty do godz. 21.00
Ze względu na nieuzasadnione obiektywnymi potrzebami pracodawcy wydłużenie godzin otwarcia placówek handlowych w dni poprzedzające niedziele, święta oraz niektóre inne dni objęte ustawowym ograniczeniem handlu związki postulują, aby wykorzystanie przepisów nie naruszało zasady społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa. - Trudno uznać, aby praktyka stosowana przez pracodawcę była powszechnie stosowana przez inne sieci. Według naszej wiedzy placówki handlowe należące do JMP S.A. jako jedyne w kraju otwarte są w godzinach, w których nie występuje ciągłość obsługi klientów - argumentują organizacje związkowe.

6. Zaniechanie ograniczenia działalności związków zawodowych, tj. podpisanie porozumienia
o działalności związków zawodowych funkcjonujących u pracodawcy w celu zapewnienia możliwości spotkań z pracodawcą na zasadach inicjatyw podejmowanych przez każdą organizację, a nie tylko na wniosek pracodawcy

7. Wyrównanie wynagrodzeń pracowników bez względu na lokalizację placówki handlowej
Zdaniem związkowców, w spółce wstępują niekonsekwentne praktyki w tym zakresie. Zdarzają się przypadki powierzenia pracownikowi pracy w innej placówce i lokalizacji bez zmiany wartości wynagrodzenia, co rodzi dysproporcje płacowe. 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (6)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum