Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Rzecznik MŚP: Brak działań osłonowych w sprawie prądu spowoduje wzrost cen żywności

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz apeluje o objęcie podmiotów z sektora MŚP rozwiązaniami osłonowymi służącymi ochronie przed negatywnymi skutkami wzrostu cen surowców energetycznych i wskazuje, że podwyżki cen prądu o 300-400%, jakie są zapowiadane, zmuszą handel spożywczy do podniesienia cen artykułów pierwszej potrzeby, co zniweczy podjęte przez rząd działania osłonowe polegające na obniżce podatku VAT na artykuły spożywcze. Będą też znaczącym impulsem inflacyjnym dla całej gospodarki.
Reklama

Związkowcy o cenach prądu dla sklepów

24 sierpnia 2022r. odbyło się spotkanie Alfreda Bujary Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” oraz Ryszarda Jaśkowskiego Prezesa Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” z Adamem Abramowiczem Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Spotkanie było poświęcone wzrostowi cen energii dla małych i średnich przedsiębiorstw w tym sklepów rodzinnych o 300% – 400%.

-Wnioskowaliśmy do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o wystąpienie do Rządu RP, objęciem ochroną przed wzrostem cen energii w formie dopłat lub zamrożenia stawek na poziomie tych obowiązujących w pierwszej połowie bieżącego roku.

Sieci handlowe w większości zabezpieczyły ceny energii elektrycznej poprzez długoterminowe kontrakty na giełdach. Najbardziej poszkodowaną grupą są mali i średni przedsiębiorcy, którzy najczęściej mieli podpisane umowy z państwowymi sprzedawcami energii.

Zdajemy sobie sprawę, że polski handel tradycyjny i mała gastronomia nie będą w stanie dalej prosperować przy tak znacznym wzroście cen energii.

Może to skutkować zmniejszeniem się konkurencyjności na rynku, co z pewnością przełoży się na wzrost cen. Opłaty za energię na takim poziomie mogą skutkować upadłością kilkudziesięciu tysięcy małych polskich firm, w tym sklepów rodzinnych.

Ceny prądu szaleją

Oprócz lawinowego wzrostu ceny zakupu gazu, przedsiębiorców dotyka, w części już wprowadzona, a w części zapowiadana, kilkukrotna podwyżka cen energii elektrycznej. O ile gazu używa tylko część firm, to z prądu korzystają wszystkie. W przypadku handlu spożywczego koszt prądu w tej chwili to kilka procent marży. Podwyżki cen prądu o 300-400%, jakie są zapowiadane, zmuszą handel spożywczy do podniesienia cen artykułów pierwszej potrzeby, co zniweczy podjęte przez rząd działania osłonowe polegające na obniżce podatku VAT na artykuły spożywcze. Będą też znaczącym impulsem inflacyjnym dla całej gospodarki.

W dniu 23 sierpnia 2022 r. Polska Agencja Prasowa podała za agencją Reuters, że rząd grecki podjął decyzję o podwojeniu dopłat za energię dla odbiorców indywidualnych i małych i średnich przedsiębiorców, zwiększając kwotę na ten cel do 1,9 mld euro. Wsparcie ma pokrywać 89% wzrostu cen dla firm. Przykład Grecji pokazuje, że prawo europejskie nie stoi na przeszkodzie przyjęcia rozwiązań osłonowych dla sektora MŚP.

Panie Premierze do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (druk nr 2543). Bardzo proszę, aby rząd wprowadził na etapie prac sejmowych poprawki do tego projektu, których efektem będzie objęcie sektora MŚP ochroną przed wzrostem cen energii
w formie dopłat wzorem Grecji albo zamrożenie do końca 2023 r. cen na poziomie tych obowiązujących w pierwszym półroczu 2022 r. - wskazał rzecznik MŚP w piśmie do Premiera.

Niższe ceny gazu nie dla MŚP

Uchwałą z dnia 20 stycznia 2022 r. Senat RP uwzględnił postulat Adama Abramowicza i wprowadził do procedowanej ustawy osłonowej poprawkę, zgodnie z którą przeznaczonym dla odbiorców indywidualnych wsparciem w zakresie cen gazu mieli zostać objęci także przedsiębiorcy z sektora MŚP. Zaproponowana przez Senatorów poprawka została odrzucona w toku dalszych prac w Sejmie RP.

Dla kogo dodatek osłonowy?

Niezależnie od powyższego Rzecznik MŚP opinią z 1 sierpnia br. zwrócił się do Kazimierza Kleiny, przewodniczącego Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Marii Koc, przewodniczącej Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o uzupełnienie przepisów ustawy o dodatku węglowym rozwiązaniami przewidującymi kompleksowe wsparcie dla wszystkich podmiotów zagrożonych negatywnymi skutkami znacznego wzrostu kosztu dostaw ciepła, tj. zarówno odbiorców tych dostaw, jak i znajdujących się w trudnej sytuacji należących do sektora MŚP przedstawicieli branży ciepłowniczej.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum