Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Sieci będą musiały szybciej płacić dostawcom za świeżą żywność. Szykuje się zmiana przepisów!

Polska nie wprowadzi rozwiązań obligujących sieci handlowe do zaopatrzenia sklepów w artykuły rolno-spożywcze pochodzące z powiatu, w którym znajduje się dana placówka. Ministerstwo Rozwoju nie planuje również powoływać pełnomocnika ds. handlu polskimi artykułami rolno-spożywczymi. Szykują się jednak nowe przepisy w zakresie płatności za świeżą żywność.
Reklama

W maju br. Michał Cieślak, poseł PiS, zapytał ministra rozwoju o możliwość wprowadzenie rozwiązań obligujących sieci handlowe do zaopatrzenia sklepów w artykuły rolno-spożywcze pochodzące z powiatu, w którym znajduje się dana placówka. Poseł wystosował interpelację w tej sprawie.

Poseł pytał też czy istnieją przeciwwskazania do przyjęcia przepisów wprowadzających okres siedmiu dni płatności dla świeżej żywności oraz czy możliwe jest powołanie przy Ministerstwie Rozwoju pełnomocnika ministra ds. handlu polskimi artykułami rolno-spożywczymi?

Odpowiedz we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Finansów oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował Marek Niedużak, podsekretarz stanu.

- (...) Zagadnienia dotyczące wzmocnienia roli producenta rolnego w łańcuchu żywnościowym są jednym z priorytetów rządu. Im krótszy jest łańcuch dostaw, tym zapewnienie rolnikom sprzedaży i odpowiednich marż ze sprzedaży ich produktów jest większe oraz tym łatwiej jest zachować,a także przekazać autentyczności oryginalność lokalnej tradycyjnej polskiej żywności. Regionalna produkcja żywności od wielu lat jest elementem struktury wsi, a w ostatnich latach obserwuje się jej stały rozkwit we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.(...).
Pan Poseł Michał Cieślak zaproponował w swojej interpelacji nałożenie obowiązku na duże sieci handlowe sprzedaży krajowej żywności pochodzącej od lokalnych producentów. Rozwiązanie wprowadzenia przepisów obligujących wszystkie sieci handlowe w Polsce do zaopatrzenia swoich placówek w artykuły rolno-spożywcze pochodzące od lokalnych producentów budzi wątpliwości w zakresie zgodności z przepisami prawa UE, w tym swobodą przepływu towarów (art. 34 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej) i swobodą przedsiębiorczości (art. 49 TFUE). Pan Poseł przywołuje w swojej interpelacji rozwiązania wprowadzone m.in. w Rumunii. Rozwiązania wprowadzone w tym kraju w 2016 r. skutkowały wszczęciem przeciw Rumunii postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Przepisy te w praktyce nigdy nie zostały w pełni wdrożone i ostatecznie w bieżącym roku zmienione przez Parlament Rumunii.(...) Należy również przypomnieć, że obowiązujące przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi,mają na celu przeciwdziałanie praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych lub dostawców tych produktów.(...)
Materia dot. okresów płatności za łatwo psujące się produkty rolne i spożywcze regulowana jest Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.Termin implementacji przepisów wdrażających ww. dyrektywę do polskiego porządku prawnego upływa 1 maja 2021 r. Dyrektywa ta przewiduje wprowadzenie do przepisów krajowych państw członkowskich UE m.in.: listy zakazanych praktyk stosowanych przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych w stosunku do dostawców tych produktów. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza nową definicję łatwo psujących się produktów rolnych lub spożywczych i określa je jako produkty rolne lub spożywcze, które ze względu na swoją naturę lub etap przetwarzania mogą przestać nadawać się do sprzedaży w ciągu 30 dni od zebrania, wyprodukowania lub przetworzenia. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia regulacji zakazujących stosowania w stosunku do tych produktów terminów płatności dłuższych niż 30 dni kalendarzowe. Jednocześnie dyrektywa umożliwia przyjęcie bardziej rygorystycznych rozwiązań w tym zakresie, o ile nie będą one sprzeczne z zasadami rynku wewnętrznego. Zatem kwestia podniesiona przez Pana posła w interpelacji będzie w najbliższej przyszłości przedmiotem analiz, a na późniejszym etapie także prac parlamentarnych. Podmiotem właściwym w przedmiocie implementacji ww. dyrektywy i jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (przypomnijmy poseł pytał o przeciwwskazania do przyjęcia przepisów wprowadzających okres siedmiu dni płatności dla świeżej żywności - red.)
Odnosząc się do ostatniego z pytań, Ministerstwo Rozwoju nie planuje powoływać pełnomocnika ds. handlu polskimi artykułami rolno-spożywczymi.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (1)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum