Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Sierpień w handlu: Kara dla Biedronki, zwolnienia w Carrefourze, KE odsyła przejęcie Tesco do UOKiK

Sierpień zaskoczył nas planami redukcji zatrudnienia w Carrefourze oraz dużą karą od UOKiK dla Biedronki. Do Urzędu wraca także sprawa przejęcia Tesco przez właściciela sieci Netto. Poznaliśmy również nową prezes IKEA oraz szefa Dyrekcji Handlowej Intermarché.
Reklama

Zmiany personalne

W sierpniu Grupa Muszkieterów poinformowała, że Thierry Klupczynski w lipcu objął oficjalnie stanowisko prezesa Dyrekcji Handlowej Intermarché w Polsce. Nowy prezes związany jest z siecią i Grupą Muszkieterów od ponad 30 lat, w tym przez około 15 lat na polskim rynku. W czasie swojej kariery w Grupie odpowiadał m.in. za wypracowywane obroty oraz rozwój sieci.

1 września br. Karin Sköld zostanie nową prezes IKEA Retail Polska i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju. Zastąpi na stanowisku Carolinę Garcia Gomez, która pełniła tę rolę przez ostatnie dwa lata, a obecnie zostanie dyrektorem ds. digitalizacji w globalnych strukturach firmy w Szwecji.
Karin Sköld pracowała jako dyrektor regionalna i była odpowiedzialna za 9 sklepów IKEA w Polsce, poza Warszawą.
.
Dowiedzieliśmy się także, że Marcin Jarosiński, były dyrektor operacyjny Grupy Eurocash i Centrów Zakupowych Jan, od kilku miesięcy jest członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym spółki Marol.

Zwolnienia w Carrefourze, Tesco i Auchan

Tesco kontynuowało proces zwolnień grupowych. W sierpniu sieć zawiadomiła związki zawodowe o zamiarze dokonania kolejnych zwolnień na stanowiskach podstawowych – maksymalnie 84 osób oraz stanowiskach sprawujących nadzór nad pracownikami – maksymalnie 146 osób.

Auchan podał, że zamknie kolejne hipermarkety - tym razem w Grudziądzu i Lubinie. Decyzję poprzedziła wnikliwa analiza finansowa i organizacyjna obu placówek, przeprowadzona pod kątem możliwości osiągnięcia przez nie trwałej rentowności. Miesiąc temu Auchan Retail Polska zdecydowało o zamknięciu dwóch sklepów na Śląsku: w Dąbrowie Górniczej (ul. Katowicka) oraz w Mysłowicach.

Także Carrefour spłaszczy swoje struktury i zmniejszy hierarchiczność organizacji. Przewidywane są zwolnienia grupowe ok. 3 proc. pracowników, czyli około 400 osób spośród kadry menedżerskiej średniego szczebla w hipermarketach.

Carrefour Polska kontynuuje realizację strategii “Carrefour 2022”, którego elementem jest uproszczenie struktur i procesów zarówno w sklepach oraz centrali firmy, a także dostosowanie kompetencji pracowników do nowych potrzeb. W jej ramach cześć pracowników zostanie zwolniona a w sklepach powstaną nowe stanowiska doradców klientów. Jednocześnie w życie wejdzie nowa organizacja stanowisk w ramach działów produktów świeżych i przemysłowych w hipermarketach.

115 mln zł kary dla Biedronki

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na właściciela sieci Biedronka - spółkę Jeronimo Martins Polska – karę w wysokości 115 mln zł.
Jak podał Urząd, setki sygnałów otrzymywanych od konsumentów dotyczyły wyższych cen w kasie, niż na sklepowych półkach lub braku cen przy towarze. Skargi dały podstawę do wszczęcia postępowania przeciwko Jeronimo Martins Polska. W jego trakcie prezes Urzędu zlecił kontrole Inspekcji Handlowej, które potwierdziły skalę nieprawidłowego informowania o cenach w sklepach należących do JMP. Z ustaleń Urzędu wynika, że praktyka trwa co najmniej od 2016 r. Dopiero wszczęcie postępowania pod koniec ubiegłego roku przyczyniło się do podjęcia przez właścicieli Biedronki działań, których celem ma być rozwiązanie stwierdzonych nieprawidłowości. Prezes UOKiK będzie monitorował skutki wdrażanych zmian, mających usunąć naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

- Praktyka niewłaściwego uwidaczniania cen w sieci Biedronka miała charakter masowy i trwała przez kilka lat. W 2 na 3 skontrolowanych sklepach tej sieci wystąpiły poważne nieprawidłowości jeśli chodzi o oznakowanie cen – mówił w rozmowie z dlahandlu.pl. Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Tymczasem Biedronka od początku roku do końca czerwca zyskała ponad 2 pkt. proc. udziałów w polskim rynku, a w samym drugim kwartale prawdopodobnie ok. 3 pkt. proc. - Szacowany udział Biedronki w rynku w Polsce w I półroczu wynosi ponad 25 proc. - powiedziała Ana Luísa Virgínia, dyrektor finansowa Jerónimo Martins.

UOKiK zajmie się przejęciem Tesco przez Netto

Komisja Europejska poinformowała, że skierowała do polskiego krajowego organu ochrony konkurencji ocenę planowanego przejęcia kontroli nad siecią supermarketów Tesco w Polsce. Nabywcą 301 sklepów brytyjskiej firmy jest duńska grupa Salling Group A/S.
Władze polskie zwróciły się do Komisji o przekazanie im tej sprawy wskazując, że transakcja może wpłynąć na konkurencję na lokalnych rynkach sprzedaży detalicznej codziennych towarów konsumpcyjnych w kraju.
- Zgromadzone przez Komisję dowody potwierdziły, że warunki pełnego przekazania sprawy zgodnie z art. 9 rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw zostały spełnione i że polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest najlepiej przygotowany do oceny skutków transakcji w Polsce - podała KE w komunikacie.

Wyniki Dino i Eurocashu

Przychody Grupy Eurocash w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły 12,1 mld zł i były o 2 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r. EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w okresie pierwszych sześciu miesięcy tego roku wyniosła 337 mln zł wobec 338 mln zł rok wcześniej. Grupa Eurocash szacuje, że dodatkowe koszty związane z pandemią COVID-19 obciążyły jej wyniki o około 17 mln zł. Wynik netto Grupy Eurocash za pierwsze półrocze 2020 r. był ujemny i wyniósł - 20 mln zł wobec 7 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2020 r. Grupa tłumaczy, że znaczący wpływ na wynik netto miały różnice kursowe wynikające z przeszacowania kontraktów leasingowych zgodnie ze standardem MSSF16.

W I półroczu 2020 r. przychody Grupy Dino wyniosły 4 685,8 mln zł i były o 1 185,7 mln zł, czyli o 33,9 proc. wyższe niż w I pół. 2019 r. Równocześnie koszt własny sprzedaży wzrósł o 33 proc. do 3 523,7 mln zł. W II kwartale 2020r. przychody Grupy Dino wyniosły 2 465,4 mln zł i były o 525,7 mln zł, czyli o 27,1 proc. wyższe niż w II kw. 2019 r.
Znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejących sklepach (like for like, LfL)1. Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w I półroczu 2020 r. 13,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. W II kw. 2020 r. wzrost sprzedaży LfL wyniósł 7,8 proc.
W II kw. 2020r. uruchomionych zostało 68 nowych sklepów Dino. Łącznie w I półroczu 2020 r. otwarte zostały 84 nowe sklepy w stosunku do 81w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na dzień 30 czerwca 2020r. sieć Dino liczyła 1302 markety, o 246 więcej niż przed rokiem.

 

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum