Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Silny spadek konsumpcji, zapasy wciąż szybko rosną

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia rocznej dynamiki PKB w IV kw. był spadek konsumpcji, która po oczyszczeniu z czynników sezonowych obniżyła się w porównaniu z III kw. o 2,5% (spadek o 1,5% r/r wobec wzrostu o 0,9% r/r w III kw.).
Reklama

Struktura odsezonowanego wzrostu PKB w IV kw. wskazuje, że zmniejszenie popytu konsumpcyjnego przyczyniło się do silnego spadku aktywności w sektorze usług, w którym znaczące obniżenie wartości dodanej odnotowano w takich działach jak „handel; naprawa pojazdów samochodowych” i „zakwaterowanie i gastronomia”.

Spadek spożycia prywatnego w ujęciu r/r był zgodny z oczekiwaniami i został odnotowany po raz pierwszy od I kw. 2021 r. Czynnikami ograniczającymi konsumpcję były spadek realnego tempa wzrostu funduszu płac w warunkach wysokiej inflacji, słabe nastroje konsumenckie, podwyższona niepewność oraz wygasanie odłożonego popytu.

"Oczekujemy, że spadek konsumpcji w ujęciu r/r, ograniczanej przez wysoką inflację i spadek realnego funduszu płac, a także efekty podwyższonej bazy związanej z napływem uchodźców z Ukrainy (por. MAKROmapa z 27.02.2023), utrzyma się w I poł. br. Wyraźnego przyspieszenia wzrostu konsumpcji, wspieranego przez wyraźny spadek inflacji, a także oczekiwane przez nas zwiększenie transferów socjalnych (por. MAKROmapa z 19.12.2022), spodziewamy się w II poł. 2023 r." - informuje w analizie Credit Agricole Bank Polska. 

Zapasy wzrosły o 59,5 mld zł

Drugim czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia rocznej dynamiki PKB pomiędzy III kw. a IV kw. był niższy wkład zmiany zapasów, który obniżył się w IV kw. do 1,1 pkt. proc. wobec 2,2 pkt. proc. w III kw. Niemniej jednak, podobnie jak w III kw., przyrost zapasów pozostał głównym – obok nakładów inwestycyjnych - źródłem wzrostu PKB w Polsce w IV kw.

Warto odnotować, że w IV kw. zapasy wzrosły o 59,5 mld zł w porównaniu z III kw., co było drugim najwyższym przyrostem zapasów w historii. W całym 2022 r. zapasy wzrosły łącznie o 220,3 mld zł, co stanowiło 7,2% PKB.

"Naszym zdaniem do silnego wzrostu zapasów przyczyniły się obserwowane globalnie tendencje do skracania łańcuchów dostaw, które nasiliły się po wybuchu wojny w Ukrainie. Czynnik ten sprzyjał przenoszeniu produkcji dóbr pośrednich do Polski oraz zwiększeniu inwestycji w budynki umożliwiające magazynowanie tych dóbr. Uważamy, że ze względu na dotychczasowy silny wzrost zapasów ich zmiana będzie miała ujemny wkład do wzrostu PKB w I poł. 2023 r., a następnie, wraz z nasilającym się globalnym i krajowym ożywieniem gospodarczym, wkład ten będzie ponownie dodatni" - komentuje Credit Agricole.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum