Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Sklepy i restauracje w okresie pandemii nie muszą płacić za muzykę. Czy to się zmieni?

Poseł Krzysztof Piątkowski pisze, że sklepy i restauracje zostały zwolnione z tytułu opłat za odtwarzanie muzyki w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. W chwili uchwalania  przepisów większość lokali nie funkcjonowała lub funkcjonowała w bardzo ograniczonym zakresie, od początku maja jednak działają bez ograniczeń i odtwarzają publicznie muzykę nadal nie płacąc.
Reklama

Poseł Krzysztof Piątkowski pyta ministra kultury o możliwość uchylenia art. 15l tzw. ustawy antycovidowej z marca 2020 r. wstrzymującego pobór opłat z tytułu odtwarzania muzyki w sklepach i restauracjach.

Poseł przygotował interpelacje w tej sprawie: (...) art. 15l ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i wprowadzanych przez nią zmianach w innych aktach prawnych stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wstrzymuje się pobieranie wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi wynikających z umowy, której przedmiotem jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, a wynagrodzenia te nie są określane jako wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym okresie. Oznacza to wstrzymanie pobierania opłat za publiczne odtwarzanie muzyki w miejscach typu sklepy lub restauracje. W chwili uchwalania ww. przepisu większość tego typu lokali nie funkcjonowała lub funkcjonowała w bardzo ograniczonym zakresie, od początku maja jednak działają bez ograniczeń i odtwarzają publicznie muzykę. Dalsze obowiązywanie art. 15l jest zatem nieuzasadnione i naraża sektor kultury na duże straty – jak informuje ZAiKS z tego tytułu spadki w wynagrodzeniach dla twórców sięgają 80 proc. w stosunku do roku ubiegłego, co odbija się bardzo niekorzystnie na sytuacji autorów, artystów i ich rodzin, już i tak bardzo mocno dotkniętych wprowadzonym przez rząd stanem epidemii. W związku z powyższym stanem faktycznym proszę o odpowiedź na pytanie: Czy resort rozważa wprowadzenie zmian ww. przepisu lub jego uchylenie, a jeśli tak, to kiedy?".

Interpelacja nie otrzymała jeszcze odpowiedzi. Będziemy aktualizować tekst.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (1)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum