Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Sklepy przekazują niesprzedaną żywność czy wyrzucają na śmietnik? Do kontroli wytypowano 160 podmiotów

W marcu rozpoczęły się kontrole sieci handlowych w zakresie przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. W całym kraju skontrolowanych zostanie około 160 podmiotów.
Reklama

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności określa zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności. Głównym celem zmian jest włączenie dystrybutorów żywności do funkcjonujących i wprowadzanych mechanizmów w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności. 

Michał Kurtyka z ministerstwa klimatu i środowiska odpowiedział na interpelację grupy posłów w sprawie kontroli w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności:

"(...) ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności nałożyła na inspekcję ochrony środowiska obowiązek kontrolowania sprzedawców żywności, rozumianych jako podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze w zakresie sprzedaży żywności w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 250 m2, w której przychody ze sprzedaży żywności stanowią co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów. Przy czym zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w art. 17 ww. ustawy, w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy, przez sprzedawcę żywności rozumie się podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze w zakresie sprzedaży żywności w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, w której przychody ze sprzedaży środków spożywczych stanowią co najmniej 50% przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów.
Jednocześnie należy poinformować, że zgodnie z ww. ustawą, sprzedawca żywności był obowiązany do zawarcia umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności spełniającej wymogi prawa żywnościowego z organizacją pozarządową w terminie do dnia 18 lutego 2020 r. W związku z powyższym, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska od marca 2020 r. rozpoczęli kontrole podmiotów w zakresie przestrzegania przez nie przepisów ww. ustawy. Kontrolom poddani są wytypowani w skali poszczególnych województw sprzedawcy żywności spełniający kryteria w zakresie powierzchni sprzedaży oraz przychodów ze sprzedaży środków. Wojewódzcy inspektorzy kontrolują zawarte przez sprzedawców umowy pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Ponadto należy wskazać, że kontrolą w skali kraju w 2020 roku zostanie objętych łącznie około 160 podmiotów. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku mają obowiązek złożenia do GIOŚ sprawozdania z realizacji cyklu kontrolnego, które powinno zawierać, dla każdego skontrolowanego podmiotu, opis ustaleń kontroli oraz podjętych działań pokontrolnych wraz z wnioskami i uwagami " - odpowiedział Michał Kurtyka z ministerstwa klimatu i środowiska.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum