Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Sklepy Top Secret działają bez zakłóceń, pomimo ogłoszenia upadłości przez spółkę

Zarząd Redan SA postanowił utworzyć dodatkowy odpis aktualizujący wartość należności od Top Secret w kwocie 10,1 mln zł; odpis ten obciąży w kwocie 6,9 mln zł pozostałe koszty operacyjne, a w kwocie 3,2 mln zł koszty finansowe na dzień 30 czerwca 2022 r.  Jednocześnie jak podano z operacyjnego punktu widzenia upadłość Top Secret nic nie zmienia. Wszystkie sklepy stacjonarne pod tą marką, jak również sklep internetowy działają bez żadnych zakłóceń. Zapewnia to możliwość kontynuowania działalności również przez Redan.
Reklama

W związku z utworzeniem odpisów na 100% wartości należności od TS zostało pomniejszone saldo dyskonta na należności od TS o łączną kwotę 1,3 mln zł; kwota ta wpłynęła dodatnio na oczekiwane straty kredytowe na dzień 30 czerwca 2022 r. Zarząd Redanu postanowił też utworzyć dodatkową rezerwę w kwocie 4,6 mln zł na zobowiązania Redan z tytułu kredytu wykorzystywanego przez TS; rezerwa ta obciąży pozostałe koszty finansowe na dzień 30 czerwca 2022 r.; po utworzeniu powyższej rezerwy, łączna wartość rezerw na to ryzyko na dzień 30 czerwca 2022 r. pokrywa 100% kwoty kredytu wykorzystanego przez TS - podała spółka.

Redan nabywa prawa do znaków towarowych Top Secret

23 września 2023 r. Redan otrzymał podpisaną przez wszystkie strony umowę zmieniającą do umów zastawu rejestrowego i cywilnego na prawach ochronnych na znaki towarowe zawartą pomiędzy Redan, Top Secret Sp. z o.o., i Bankiem HSBC Continental Europe.
Na podstawie umowy sprzedaży znaków Redan nabędzie następujące aktywa od TS:
1) prawa do znaków towarowych posiadanych przez TS, w tym prawa do znaku „Top Secret”;
2) prawa do domen internetowych, w tym do domeny topsecret.pl;
3) prawa do wizerunku modeli i prawa fotografów na wykonanych na zlecenie TS zdjęciach towarów.

Łączna wartość przedmiotu transakcji wynosiła 14 275 tys. zł, powiększone o podatek VAT. Cena będzie zapłacona przez Redan w ratach:
1 160 tys. USD oraz 3 923,3 tys. zł w terminie do 31 stycznia 2023 r., a pozostała kwota w terminie do 31 grudnia 2026 r.

Wraz z nabyciem praw do znaków towarowych na Redan przejdą prawa z umowy licencyjnej. W związku z tym Redan będzie uzyskiwał przychody z opłat licencyjnych zależne od wartości sprzedaży detalicznej. Na potrzeby oszacowania wartości praw do znaków towarowych Redan zlecił rzeczoznawcy przygotowanie wyceny praw do znaków „Top Secret”, „Troll” i „DryWash”. Wycena została sporządzona metodą zwolnienia z opłat licencyjnych.

W okresie, w którym zostanie wypełniony ostatni z warunków zawieszających umowy sprzedaży znaków, a tym samym dojdzie do zakupu praw przez Redan, nastąpi rozwiązanie rezerwy na zobowiązania za kredyt w TS w łącznej kwocie 7,6 mln zł; kwota ta zostanie zaliczona do przychodów finansowych. Redan wystąpił z wnioskiem do HSBC o przyznanie Redan kredytu w takiej samej wysokości, w jakiej z kredytu korzystał dotychczas TS. Wypłata pierwszej transzy ceny, która jest jednocześnie warunkiem wejścia Umowy Sprzedaży Znaków w życie, nastąpi ze środków z tego kredytu. Jednocześnie o taką kwotę wzrosną zobowiązania kredytowe Redan.

W okresie, w którym zostanie prawomocnie ogłoszona upadłość TS należności Redan od TS dotychczas objęte układem staną się wymagalne w pełnych kwotach (obecnie obowiązujący układ, zawarty przez TS w ramach uproszczonej restrukturyzacji, wygaśnie bowiem z mocy prawa). Wówczas powstanie możliwość rozliczenia kwoty ok. 8,2 mln zł (w zależności od kursów walut). W przypadku, gdy takie rozliczenie nastąpi, to na jego wartość zostaną rozwiązane odpisy aktualizujące należności Redan od TS, co zostanie zaliczone do pozostałych przychodów operacyjnych/przychodów finansowych spółki.

Przychody za I półrocze

W I półroczu br. przychody ze sprzedaży Redan wzrosły w ujęciu r./r. o 7% do 45,6 mln zł. Spółka zanotowała również niższą stratę na poziomie wyniku na sprzedaży, wyniku operacyjnego oraz EBITDA. Wynik netto został jednak obciążony dodatkowymi odpisami zawiązanymi w związku ze złożeniem przez spółkę Top Secret wniosku o ogłoszenie upadłości.

ednocześnie wypracowana została marża handlowa na poziomie 7,3 mln zł, czyli o 9% wyższa niż rok wcześniej. Około 85% łącznych przychodów oraz 78% marży zapewniła współpraca ze spółką Top Secret Fashion Story, prowadzącą detaliczną sprzedaż towarów marki „Top Secret” w Polsce. Redan jest właścicielem towarów znajdujących się w sklepach „Top Secret” w Polsce, dlatego realizuje sprzedaż do spółki prowadzącej sklepy w momencie zakupu tych towarów przez klienta. Tak samo działa sprzedaż on-line. To powoduje, że Redan realizuje przychody ze sprzedaży towarów pod marką „Top Secret” w Polsce na poziomie hurtowym (do spółki prowadzącej sklepy), ale rozkładają się one sezonowo dokładnie w momencie sprzedaży detalicznej.

W I półroczu 2022 r. Redan uzyskał także nieco ponad 0,7 mln zł przychodów z tytułu usług świadczonych dla zewnętrznych odbiorców jako dostawca rozwiązań logistyki kontraktowej obejmujących operacje związane z obsługą zamówień z e-commerce. Spółka dąży do poszerzenia grona odbiorców tych usług i poszukuje w tym celu kolejnych zleceniodawców. Działania te mają na celu zmniejszyć zależność Redan od biznesu marki „Top Secret”.

Redan poniósł nieco niższą stratę na sprzedaży. Wyniosła ona 2,5 mln zł, wobec 2,6 mln straty w tym samym okresie 2021 r. Redan dokonał jednak dodatkowych odpisów dotyczących rozliczeń z Top Secret, co obciążyło wynik o dodatkowe 11,8 mln zł. Była to kluczowa przyczyna zmniejszenia wyniku netto do poziomu -15,7 mln zł w porównaniu do wykazanych -3,6 mln zł rok wcześniej.

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (1)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum