Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Śledztwo w sprawie łapówek obejmuje większość ogólnopolskich sieci handlowych

Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu skierowała akt oskarżenia przeciwko 26 osobom, oskarżonym o żądanie oraz przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za czyny mogące wyrządzić szkodę podmiotom gospodarczym. Aktem oskarżenia objęto zarówno osoby wręczające korzyści majątkowe, jak i osoby je przyjmujące, pełniące w funkcje kierownicze w spółkach: Kaufland Polska, Carrefour Polska, Real oraz Makro C&C Polska.
Reklama

- Siedmiu spośród oskarżonych zarzucono również popełnienie przestępstw z art. 258 § 1 k.k. polegających na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było udzielanie obietnic korzyści majątkowych oraz udzielanie korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje kierownicze w spółce Kaufland Polska w Carrefour Polska. Korzyści były udzielane w zamian za zachowania osób sprawujących funkcje kierownicze będące nadużyciem udzielonych im uprawnień i niedopełnieniem ciążących na nich obowiązków oraz mogące wyrządzić szkodę majątkową tym podmiotom, albo stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalne czynności preferencyjne - informuje prokuratura we Wrocławiu.

Jest to czternasty akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Wcześniej oskarżono 23 osoby w trzynastu aktach oskarżenia i skierowano dwa wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko dwóm osobom.
Do chwili obecnej zapadły wyroki skazujące wobec 13 osób.
Przestępstwa z art. 258 § 1 k.k. oraz z art. 296a § 1 i 2 k.k. zagrożone są karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Poniżej przedstawiamy omówienie niektórych zarzutów stawianych niektórym oskarżonym w sprawie:
Pawła S., pełniącego funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska, oskarżono o to, że zażądał, a następnie przyjął od wielu osób korzyści majątkowe w postaci bonów towarowych i gotówki o łącznej wartości nie mniejszej niż 4 100 000 zł, ponadto przyjął w nieodpłatne użytkowanie od Piotra L., Tomasza B., Dariusza K. i Krzysztofa S. samochody ciężarowe: marki Nissan Patrol GR oraz Subaru SHS Forester.

Oskarżony korzyści przyjął w zamian za zachowania będące nadużyciem udzielonych mu uprawnień i niedopełnieniem ciążącego na nim obowiązku dbania o interes spółki Kaufland Polska, mogące wyrządzić jej szkodę majątkową, polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla spółek: Grupa Dynamic, Sobieski, Agros, Alti, Aspen Dystrybution, Bartex, Towarzystwo Gospodarcze Bewa, BBG Barlan Beverages Group, BSG Dystrybucja Polska, BSW Polska, Dębowa Polska, Diageo Polska, POLOS OSIJA, Vie Vita, Dodoni, Dom Wina, Domain Menada, Gallo, SPHU Inex, J&J Decor, Vision Film, Łabimex, Vinationale, Mikołaj, Nemiroff Polska, Partner Center, Polanin Wielkopolska Wytwórnia Wódek, Red Bull, Royal Unibrew Polska, Saol Dystrybucja, Sulimar, Winoteka Skład Win i Szampanów, TIM, Ustronianka, Van Pur, Yarden Polska, Guru Distribution, MV Poland, Złoty Potok, Ambra, Castel Ferres, Betex, Bordopol, Austrovin, ZL Nałęczów Zdrój, Andy, PHP Olmar, PPH Zbyszko oraz innych nieustalonych podmiotów, w tym wyborze oferty handlowej w/w podmiotów niezależnie od jakości ofert konkurencyjnych oraz preferowaniu w/w podmiotów przy świadczeniu usług przez spółkę Kaufland Polska, stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji i niedopuszczalną czynność preferencyjną.
 
Czterem kolejnym spośród oskarżonych – Piotrowi L, Tomaszowi B., Dariuszowi K. i Krzysztofowi S. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 258 § 1 k.k.
W okresie od 1 lipca 2005 r. do 22 kwietnia 2010 r., na terenie Wrocławia, Jaworza i innych miejscowości brali oni udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było udzielanie obietnic korzyści majątkowych oraz udzielanie korzyści majątkowych w zamian za zachowania osoby pełniącej funkcję kierowniczą w spółce Kaufland Polska, będące nadużyciem udzielonych jej uprawnień i niedopełnieniem ciążących na niej obowiązków oraz mogące wyrządzić szkodę majątkową Kaufland Polska, stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji i niedopuszczalne czynności preferencyjne.

Oprócz tego wszystkim czterem oskarżonym przedstawiono też zarzut wielokrotnego udzielania Pawłowi S., pełniącemu funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska, korzyści majątkowych w postaci pieniędzy w łącznej kwocie nie mniejszej niż 750 000 zł oraz oddania w nieodpłatne użytkowanie samochodów ciężarowych marki Nissan Patrol GR oraz Subaru SHS Forester.

Przy popełnieniu tego przestępstwa oskarżeni działali wspólnie i w porozumieniu z Adamem S., Grzegorzem J., Krzysztofem S., Barbarą K. i Andrzejem N., Andrzejem S. i Rafałem W., Robertem L., Wojciechem K. oraz Igorem S. – w zakresie dotyczącym towarów różnych podmiotów gospodarczych.
Jarosława B., Tomasza S., Pawła N. oskarżono również o czyn z art. 258 § 1 k.k. Oskarżeni w okresie od 2006 r. do 2010 r., na terenie Warszawy i innych miejscowości brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność polegała na żądaniu i przyjmowaniu korzyści majątkowych w zamian za zachowania osób pełniących funkcje kierownicze w spółce Carrefour Polska z siedzibą we Wrocławiu i mających istotny wpływ na podejmowanie decyzji związanych z działalnością spółki, będące nadużyciem udzielonych im uprawnień i niedopełnieniem ciążących na nich obowiązków oraz mogące wyrządzić szkodę majątkową tej Spółce.
Nadto Tomasza S. i Jarosława B. oskarżono o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z Pawłem N., pełniąc funkcje kierownicze w spółce Carrefour Polska zażądali, a następnie przyjęli od: Tomasza K. – przedstawiciela spółki Sobieski korzyści majątkowe w kwocie 1 000 000 zł, Marka K. – przedstawiciela Spółki Gallo – korzyści majątkowe w kwocie 115 000 zł, Piotra I. działającego wspólnie i w porozumieniu z Witoldem F. – przedstawiciela Spółki Domain Menada – korzyści majątkowe w kwocie 200 000 zł, w zamian za zachowania będące nadużyciem udzielonych im uprawnień i niedopełnieniem ciążącego na nich obowiązków dbania o interes spółki Carrefour Polska, i mogące wyrządzić jej szkodę majątkową, polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla spółek Sobieski, Domain Menada i Gallo, w tym wyborze ofert handlowych spółek Sobieski, Domain Menada i Gallo, niezależnie od jakości ofert konkurencyjnych oraz preferowaniu tych spółek przy świadczeniu usług przez Carrefour Polska, stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji i niedopuszczalną czynność preferencyjną.

Pawłowi N. zarzucono ponadto czyn z art. 296a § 2 k.k. polegający na tym, że w pierwszej połowie 2008 r., we Wrocławiu, udzielił Pawłowi S., pełniącemu funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska, korzyści majątkowej w kwocie 15 000 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla spółki Royal Unibrew.

Marcina T. oskarżono o dwa przestępstwa korupcyjne:
Pierwszy z nich polegał na tym, że pełniąc funkcję kierowniczą w spółce Makro C&C Polska z siedzibą w Warszawie, przyjął od Wiesława W., Piotra K. i Dariusza G. korzyści majątkowe w łącznej kwocie 363 932,79 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla spółki FOODCARE.
Drugie z zarzucanych Marcinowi T. przestępstw korupcyjnych z art. 296a § 1 k.k. polegał na przyjęciu od Michała L. – przedstawiciela spółki Red Bull, działającego wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, korzyści majątkowej w kwocie 10 000 zł w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla spółki Red Bull.

Dominika Ś. oskarżono o dwa czyny. Pierwszy z nich polegał na tym, że w latach 2006 – 2007, pełniąc funkcję kierowniczą w spółce Real z siedzibą w Warszawie zażądał, a następnie przyjął od Michała L., korzyści majątkowej w kwocie 120 000 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla Red Bull Sp. z o. o.
Drugi z zarzutów stawianych Dominikowi Ś. dotyczy czynu popełnionego w okresie od 2008 do 2009 r., wspólnie i w porozumieniu z Małgorzatą G.–Ś., polegającego na zażądaniu, a następnie przyjęciu w tych samych okolicznościach od przedstawicieli Spółki Foodcare korzyści majątkowych w kwocie nie mniejszej niż 127 934,88 zł.

Małgorzatę G.–Ś. oskarżono o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z Dominikiem Ś., pełniącym funkcję kierowniczą w Spółce Real, przyjęła korzyści majątkowe w kwocie nie mniejszej niż 127 934,88 zł, w zamian za zachowania Dominika Ś. polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla Foodcare.

Ponadto Małgorzacie G.–Ś. zarzucono, że będąc osobą uprawnioną do wystawienia dokumentów, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poświadczyła nieprawdę w pięciu fakturach VAT, wystawionych przez More Dystrybucja Sp. z o. o. na rzecz Foodcare Sp. z o. o., w których wskazane zostały usługi w rzeczywistości niewykonane.

Bogdana B. oskarżono o to, że w okresie od czerwca 2007 r. do 22 kwietnia 2010 r., we Wrocławiu, udzielił Pawłowi S., pełniącemu funkcję kierowniczą w Spółce Kaufland Polska korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 67 000 zł, w zamian za zachowania polegające na podejmowaniu decyzji handlowych korzystnych dla „BARTEX” – Bartol Spółka Jawna.

Pozostałe oskarżenia dotyczą szkodliwych działań na rzecz m.in. spółek: SAOL Dystrybucja, Domain Menada, ALTI, TIM, Van Pur, Diageo Polska, POLOS OSIJA Sebastian & Polak Grzegorz, Vie Vita, Dodoni, Foodcare, AGROS, DYNAMIC BOX, Winoteki oraz BSG Dystrybucja Polska.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (8)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum