Reklama

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Smart metering - co to oznacza i jak pomaga obniżyć zużycie energii w obiektach?

Wzrost cen energii jest wciąż obserwowany, i będzie wpływać na branżę retail. Istnieje jednak sposób na znaczne obniżenie kosztów bez konieczności przenoszenia ich na klientów. Co kryje się pod pojęciem Smart Metering?
Reklama
  • Jakie oszczędności może wygenerować wdrożenie systemów Smart Metering?
  • Jakie wyzwania można napotkać na etapie instalacji, wdrażania i konfiguracji systemów Smart Metering w obiektach typu retail?
  • O tym rozmawiali eksperci: Dariusz Meres, Business Development Manager w Velis Real Estate Tech, Grzegorz Kossakowski, Head of Facility Department w Empik oraz Radosław Kurenda, Chief Technology Officer, Spark.

Jakie oszczędności może wygenerować wdrożenie systemów Smart Metering?

Poszczególne lokale pod kątem wdrożenia Smart Metering, czyli inteligentnego systemu pomiarowego, powinny być rozpatrywane indywidualnie. Każda lokalizacja jest inna i bardzo często występują w niej różne warunki otoczenia, jak np. wejście z ulicy, duża witryna zewnętrzna, połać dachowa nad lokalem bądź dobre wyizolowanie budynku.

Oszczędność, jakiej można się spodziewać po wdrożeniu systemu Smart Metering, jest na poziomie między 5%-10%, co przy dzisiejszych cenach energii elektrycznej stanowi znaczącą wartość. Taki wynik może wystąpić przy założeniu, że lokale mają wcześniej wdrożone wewnętrzne procedury efektywnego korzystania z energii elektrycznej oraz zainstalowanych urządzeń, czyli np. określenie godzin pracy i temperatury urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz oświetlenia lokalu, ponieważ głównie te sprzęty generują większość kosztów. Systemy Smart Metering w okresie ostatnich pięciu lat sporo staniały. Wpływa to na znaczny wzrost opłacalności inwestycji.

Jakie wyzwania można napotkać na etapie instalacji, wdrażania i konfiguracji systemów Smart Metering w obiektach typu retail?

Najczęstszym problemem w obiektach już istniejących, które są adaptowane do systemów automatyki czy Smart Meteringu, jest niekompletna dokumentacja, bardzo często również błędna. Natomiast w przypadku nowych budynków, dokumentacja zazwyczaj jest już pełna, łatwo ją uzyskać oraz zapoznać się z nią i przeanalizować.

Kolejnym wyzwaniem w starszych nieruchomościach są aspekty techniczne dotyczące infrastruktury. Zasady, które obowiązywały kiedyś w projektowaniu i montażu, były zupełnie inne niż obecnie. Dostosowanie systemu Smart Metering, który ma mierzyć osobno różne urządzenia, wymaga większej ilości pracy i dodatkowych nakładów finansowych. Problemy pojawiają się przy połączeniach pomiędzy konkretnymi elementami systemu. Przykładem są wdrożone wcześniej w budynku systemy BMS, które odczytują liczniki. Często nie są one dobrze dobrane lub niepoprawnie działają, a użytkownik ma trudności z ich obsługą. Natomiast w nowych obiektach po modernizacji, które tworzone są zgodnie z obecnymi standardami, wdrożenie jest znacznie łatwiejsze. Budynki te wyposażone są w nową infrastrukturę lub zaopatrywane w infrastrukturę bezprzewodową.

Innym wyzwaniem, które zapoczątkowała pandemia, jest dostępność urządzeń, na którą wpływa aktualna sytuacja geopolityczna. Spowodowało to wydłużenie czasu oczekiwania na zamówienie. Ważny jest w tym przypadku elastyczny wybór dostawców sprzętu i posiadanie kilku różnych producentów, którzy zrealizują alternatywną dostawę w razie braków urządzeń albo długich terminów realizacji.

Wyzwanie stanowi również podłączenie systemu pod wewnętrzną sieć IT. Wymaga to wielu działań po stronie zespołu IT, który musi zakwalifikować dany system jako bezpieczny.

Jakie są dobre praktyki w przygotowaniu się do tego typu projektu?

Istotne jest indywidualne podejście do każdego obiektu oraz wykonanie wstępnego audytu. Umożliwia to zbadanie istniejącej infrastruktury, zebranie opinii użytkowników i konsultację z zarządcą nieruchomości. Dzięki temu można zlokalizować problemy oraz dobrać komponenty i infrastrukturę pod konkretnego użytkownika.

W dużych korporacjach, w obiektach bardziej złożonych, dostęp do infrastruktury jest często bardzo utrudniony. W takich sytuacjach dostawca rozwiązania może stworzyć infrastrukturę zewnętrzną, gdzie wykorzystywana jest jego własna magistrala komunikacyjna, struktura sieciowa, jeżeli jest taka możliwość i zgoda użytkownika lub przejść na komunikację bezprzewodową.

Systemy Smart Metering pozwalają na uzyskanie informacji dotyczącej zużycia energii

Bardzo istotną kwestią jest możliwość zbierania danych w jednym miejscu (w aplikacji), aby mieć możliwość generowania raportów, przygotowywania porównań, robienia analiz. Ważne jest także zwizualizowanie zebranych danych, nie tylko dla zarządcy danej nieruchomości czy dyrektora technicznego, ale przede wszystkim dla koordynatorów po stronie najemcy.

Najlepszym scenariuszem byłoby opomiarowanie wszystkich instalacji w lokalu, aby mieć pełny ogląd na sytuację w danym momencie, jednak na dziś nie jest to możliwe i ekonomicznie opłacalne. Na ten moment warto korzystać z takich rozwiązań PropTech, które pozwalają na automatyczne wysyłanie z jednego systemu wszystkich alertów. Istotne jest również zbieranie danych dotyczących temperatury w lokalu z podziałem na strefy: sala sprzedaży i pozostałe pomieszczenia oraz opomiarowanie wody technologicznej, która jest dostarczana przez właściciela budynku na potrzeby pracy pomp ciepła lub klimakonwektorów. W mierzeniu tych obszarów przydatne są sensory IoT („Internet of Things” – „Internet Rzeczy”), czyli sieć połączonych urządzeń, które wymieniają między sobą dane, które następnie udostępniają użytkownikom przez Internet.

Systemy Smart Metering pozwalają na uzyskanie informacji dotyczącej zużycia energii nie tylko w perspektywie np. miesiąca czy tygodnia, ale i często w tak zwanych piętnastominutowych, a docelowo też pięciominutowych informacji o zużyciu. Z perspektywy niedalekiej przyszłości, wszystkie budynki będą miały obowiązek posiadania systemu Smart Metering, który pozwoli na zdalny sposób raportowania w celu obniżania zużycia.

Pojawia się także kwestia technologii związanej z sensorami IoT, które mogą być pewnym uzupełnieniem systemów BMS. Z systemów tych korzystają najczęściej zarządcy nieruchomości, właściciele i dyrektorzy techniczni, a zawarte w nich dane często dotyczą całej nieruchomości. Natomiast sensor IoT to czujnik, który przekazuje parametry środowiskowe dotyczące np. temperatury, oświetlenia czy obecności osób w konkretnym miejscu.

Dane przesyłane przez sensory IoT mogą być przekazywane nie tylko do właścicieli oraz zarządców nieruchomości, ale i również do najemców, którzy ponadto mogą we własnym zakresie instalować je na swoich powierzchniach i dokonywać porównań. Czujniki te mogą np. sprawdzać zajętość pomieszczeń czy jakość powietrza w wynajmowanych pomieszczeniach.

Jakie są oczekiwania dotyczące sensorów IoT?

 Możliwość gromadzenia w czasie rzeczywistym informacji na temat temperatury lokalu, co jest bardzo istotne w kontekście efektywnego zarządzania klimatyzacją i wentylacją. Ponadto dane dotyczące oświetlenia czy upływu wody. Wartościowe byłoby również mierzenie wymiany świeżego powietrza.

Posiadanie przez wszystkie zaangażowane osoby pełnej wiedzy w tych obszarach w czasie rzeczywistym umożliwia efektywne, bieżące zarządzanie poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji. Prowadzi to także do dodatkowych oszczędności. Ważne jest udostępnienie takich danych również na przykład kierownikom sklepów. Działają one wówczas także jako system motywacyjny – dba się o to, aby światło było wyłączone poza godzinami pracy, przygaszone w konkretnych porach (np. na początku dnia, gdzie nie ma jeszcze handlu i nie ma konieczności włączania go w stu procentach) lub aby temperatura w pomieszczeniu była odpowiednia.

Jakie inne zastosowanie mogą mieć sensory IoT?

Ważną kwestia jest także zarządzanie ludźmi oraz komfort pracowników. Monitorując np. stężenie tlenku węgla w pomieszczeniach za pomocą specjalnych czujników komfortu, możliwe jest zapewnienie optymalnych warunków przy pracach biurowych i spotkaniach poprzez odpowiednią wymianę powietrza, czyli wyłączenie wentylacji w odpowiednim momencie. Coraz powszechniejsze stają się także czujniki obecności pozwalające na liczenie ludzi w pomieszczeniach.

IoT pomaga również w asset tracking, czyli monitorowaniu przepływu towaru, np. w magazynach. Przy pomocy technologii RFID (Radio-Frequency Identification), czyli identyfikacji za pomocą fal radiowych, możliwe jest zautomatyzowanie procesu magazynowania i wysyłki towaru. Nie jest potrzebne już ręcznie liczenie, sprawdzanie stanów magazynowych – dzieje się to automatycznie dzięki bramkom RFID i IoT.

Sensory można wykorzystać przy sterowaniu ogrzewaniem. Na podstawie prognoz pogody czujniki są w stanie dynamicznie zmieniać parametry grzewcze obiektu.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum