Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Spożywką rządzą piekarnie. Czy rząd im pomoże? Są narażone na przerwy w dostawach prądu

Ze względu na charakter i specyfikę produkcji, najbardziej narażone na ograniczenia w dostawach energii elektrycznej oraz gaz są min. piekarnie. Czy rząd uruchomi działania pomocowe? Ministerstwo odpowiada niejednoznacznie.
Reklama

Do Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęła interpelację grupy posłanek (Marii Janyska, Krystyny Sibińskiej, Elżbiety Gapińskiej, Zofii Czernow) w sprawie przygotowania pakietów ochronnych dla przedsiębiorców rolno-spożywczych w związku ze wzrostem cen prądu i gazu i ich wpływu na bezpieczeństwo żywnościowe kraju.

Czy sektor spożywczy jest gotowy na przerwy w dostawach prądu?

Na jedne z pytań posłanek: Czy i jak jesteście Państwo przygotowani do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polski jesienią i zimą w odniesieniu do galopującego wzrostu cen energii i ewentualnych przerw w dostawach prądu i gazu? Odpowiedział Rafał Romanowski, sekretarz stanu.

Produkcja żywności jedną z najbardziej energochłonnych branż

W piśmie czytamy m.in.:

" Produkcja żywności jest jedną z najbardziej energochłonnych, zaraz po transporcie i przemyśle ciężkim branż przemysłu. Energia cieplna i elektryczna wykorzystywana jest w procesach: magazynowych, przetwórczych, przechowalniczych (chłodzenie, mrożenie, suszenie, wentylacja) i logistycznych. Dodatkowo energia elektryczna niezbędna jest do utrzymania sieci teleinformatycznej, komputerów sterujących procesami produkcyjnymi i magazynowania oraz komunikacji telefonicznej koniecznej w procesach zarządzania. W strukturze polskiego przemysłu spożywczego największy udział posiada branża mięsna, na którą przypada ok. 26% ogółu wartości produkcji sprzedanej, na drugiej pozycji jest branża mleczarska (14%), a w dalszej kolejności: przetwórstwo i wytwarzanie produktów przemiału zbóż (w tym: młynarska, piekarska, cukrownicza) z ok. 10% udziałem, przetwórstwo owoców i warzyw (ok. 8%), rybna (5%), paszowa (7,6%), koncentratów spożywczych (7,5%) i olejarska (3%). W związku z tym, sektory przetwórstwa z największym udziałem wartości produkcji sprzedanej mają kluczowy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w kraju oraz na sytuację ekonomiczną w rolnictwie w związku z wykorzystywaniem do przetwarzania podstawowych produktów rolnych. Wynika to również z preferencji w zakresie spożycia artykułów żywnościowych przez Polaków."

Które branże są narażone na przerwy w dostawach prądu? To m.in. piekarnie

W odniesieniu do struktury branżowej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego należy odnotować przeważający udział sektora piekarskiego (2419 firm), mięsa czerwonego i drobiowego (1190 firm), koncentratów spożywczych (208 firm), owocowo-warzywnego (299 firm) i mleczarskiego (bez lodów) (179 firm), przetwórstwa ryb (138 firm), zbożowo- skrobiowego (137 firm)."

"Liczby te przekładają się na faktyczne zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną w procesach produkcyjnych w tych branżach. Należy zauważyć, że największe zużycie energii występuje w tych branżach, które odznaczają się długim i ciągłym procesem produkcyjnym, począwszy od przygotowania produktów do przetwórstwa, przetwarzania, magazynowania w odpowiednio do tego przystosowanych pomieszczeniach, przygotowania do sprzedaży oraz logistyki. Ograniczenia w dostawach energii dotyczą przede wszystkim branż, które ze względu na charakter procesów przetwórczych i przechowalniczych, w tym zachowania stabilnego łańcucha chłodniczego, wymagają stałego dostarczania energii. Ze względu na charakter i specyfikę produkcji, najbardziej narażone na ograniczenia w dostawach energii elektrycznej oraz gaz są następujące branże sektora przetwórstwa produktów rolnych:
mięsna (...) mleczarska (...), owocowo-warzywna (...),młynarska (...), piekarska oraz rybna."

Działania pomocowe adekwatne do sytuacji

"Sytuacje nadzwyczajne, takie, jak np. kryzys spowodowany epidemią koronawirusa, trwający konflikt zbrojny na Ukrainie czy ostatnio znaczny wzrost cen energii elektrycznej i gazu wymagają ciągłego i wnikliwego monitorowania sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych zwłaszcza najważniejszych grup produktów wytwarzanych przez polskich producentów (mleka, mięsa, zbóż i cukru). W proces ten włączone są instytucje podległe
i nadzorowane przez MRiRW, w tym m.in. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Ponadto MRiRW jest w stałym kontakcie z organizacjami reprezentującymi różne ogniwa łańcucha rynkowego (rolnicy,
przetwórcy, handlowcy). Daje to możliwość podejmowania adekwatnych do sytuacji działań pomocowych wspierających zarówno polskich rolników, jak i przetwórców."

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum