Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Strata Grupy EM&F na poziomie 59 mln zł

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej Grupy EM&F wzrosły w pierwszej połowie roku o 10 proc. r/r do 1 287 mln zł.
Reklama

Najwyższy udział w sprzedaży Grupy EM&F ma Grupa Smyk (43 proc. udział), oznacza to wzrost przychodów o 9 proc. r/r do 569 mln zł, co było wynikiem wzrostu sprzedaży LFL (+9,1% r/r), jak i rozwoju sieci sklepów.

W Grupie Empik zanotowano wzrost o 5 proc. r/r do 439 mln zł, co było wynikiem wzrostu sprzedaży LFL sklepów Empik (+2 proc. r/r), jak i rozwoju sieci sprzedaży.

Segment e-commerce wzrósł o 46 proc. r/r do 137 mln zł, przy tym odnotowano dwucyfrowe dynamiki praktycznie we wszystkich kategoriach produktowych.

W Grupie Optimum zanotowano wzrost o 4 proc. r/r do 141 mln zł, przy wysokim wzroście sprzedaży marki Converse na rynku polskim, a także znaczącym wzroście przychodów ze sprzedaży kosmetyków i produktów optycznych (Chanel, Bausch & Lomb) w Czechach.

W I połowie 2015 r. przychody ze sprzedaży LFL Grupy EM&F (na porównywalnej grupie punktów
handlowo-usługowych, liczone po kursie stałym) wzrosły o 9,8 proc. r/r. Wysokie dynamiki sprzedaży LFL zostały odnotowane we wszystkich segmentach.

Marża brutto w ujęciu nominalnym wzrosła o 9% r/r do 537 mln zł.

W I połowie 2015 r. Grupa odnotowała stratę netto z działalności kontynuowanej na poziomie 59 mln zł, w porównaniu do starty netto w wysokości 47 mln zł w I połowie 2014 r. Co istotne, zwiększenie straty wynika przede wszystkim z wyższych kosztów finansowych netto, na które składają się:
-wyższe koszty z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek (co wynika z wyższego poziomu zadłużenia i wyższych stawek procentowych);
-wyższe pozostałe koszty finansowe (głównie rozliczanych w czasie opłat początkowych kredytów i kosztów pozyskania finansowania, opłaty za gotowość oraz inne opłaty manipulacyjne); które zostały częściowo skompensowane przez wyższe dodatnie różnice kursowe.

Na koniec I połowy 2015 r. łączna powierzchnia handlowo-usługowa Grupy EM&F wynosiła 317 163 mkw. i liczyła 563 placówki, z czego 115 placówek (o łącznej powierzchni 34 999 mkw.) dotyczy działalności zaniechanej w segmencie Szkół Językowych. W II kwartale 2015 r. w ramach działalności kontynuowanej Grupy EM&F zostały otwarte 4 sklepy i zamknięte 4 sklepy. Natomiast w ramach działalności zaniechanej Grupa zbyła na rzecz podmiotów zewnętrznych i/lub zamknęła 22 placówki.

 

 

 

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum