Reklama
Partner serwisu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Szykują się zmiany w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

Zmienią się przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Nowa dyrektywa nakłada wymóg zapewnienia infrastruktury na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych oraz wymóg wyposażenia nowych jak i użytkowanych budynków w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonych strefach ogrzewanych.
Reklama

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie znowelizuje obowiązujące przepisy pod kątem dostosowania ich do dyrektywy UE.

Projekt wprowadza następujące zmiany do rozporządzenia:

Przepisy ogólne

Zmiana w § 2 w ust. 1 rozporządzenia dotyczy zakresu stosowania przepisów rozporządzenia poprzez dodanie zastrzeżenia § 135 ust. 8, w którym jest mowa o wymogu zaopatrzenia instalacji ogrzewania w istniejących budynkach w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej w przypadku wymiany źródeł ciepła, jeżeli jest to możliwe z technicznego punktu widzenia i uzasadnione ekonomicznie.

Instalacje ogrzewcze

W § 135 wprowadzono następujące zmiany:

1) dodano ust. 7, który zawiera wymóg w zakresie wyposażenia nowych budynków
w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, jeżeli jest to możliwe z technicznego punktu widzenia i uzasadnione ekonomicznie.

Użyte w projektowanym przepisie określenie „strefa ogrzewana” rozumiane jako zespół pomieszczeń obsługiwanych przez te same systemy techniczne, mające te same przeznaczenie, w których temperatura wewnętrzna różni się o nie więcej niż 4 K.  Określenie to funkcjonuje w przepisach techniczno-budowlanych i jest powszechnie stosowane w związku z projektowaniem oraz sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

2) dodano ust. 8, który zawiera wymaganie w zakresie wyposażenia budynków istniejących w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie
w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w przypadku wymiany źródeł ciepła.

Instalacja elektryczna

W § 180 zmieniono brzmienie pkt 1 przez wprowadzenie wymogu stosowania  infrastruktury na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716).

Przepisy przejściowe

W § 2 projektu znajdują się przepisy przejściowe. Zgodnie z § 3 projektu, rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W projektowanym rozporządzeniu nie przewidziano nowych rozwiązań poza tymi, które są realizacją działań związanych z wdrożeniem części postanowień dyrektywy 2018/844/UE.

- Wprowadzone zmiany projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mogą mieć wpływ na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwój badań nad nowymi technologiami, na skutek rozwoju elektromobilności, stanowisk do ładowania pojazdów napędzanych energią elektryczną, a także wprowadzeniem automatyki w budynkach, wykorzystywanej do celów zarządzania energią cieplną w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonych strefach ogrzewanych - uzasadnia autor projektu.

Planowane jest 14-dniowe vacatio legis dla projektowanego rozporządzenia.

 

 

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum