Reklama
Partner portalu

DlaHandlu.pl – wiadomości handlowe, FMCG, ecommerce, franczyza, sieci handlowe

Top Secret z wnioskiem o upadłość

Spółka Top Secret złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. W ocenie zarządu Redan, w krótkim terminie, złożenie wniosku o upadłość przez Top Secret  nie będzie miało istotnego wpływu na realizowane poziomy sprzedaży, marż ani przepływy pieniężne w spółce Redan. Wpływ ewentualnej upadłości Top Secret  na sytuację Redan w dłuższym terminie wymaga pogłębionej analizy. W szczególności konieczne jest rozważenie wyceny należności od Top Secret ora zryzyka konieczności spłaty kredytu za Top Secret.
Reklama

Redan i Top Secret są współkredytobiorcami w umowie kredytu w rachunku bieżącym i linii akredytyw numer 80/2014 z dnia 17 grudnia 2014 zawartej HSBC Continental Europe. Na dzień 31 lipca 2022 r. Top Secret korzystał w ramach tej umowy z kredytu w łącznej kwocie 7,5 mln zł. W przypadku niedokonania spłaty kredytu przypadającego na Top Secret, Redan byłby zobowiązany do dokonania tej spłaty na rzecz banku. Redan ma utworzoną rezerwę na pokrycie tego ryzyka w wysokości 3 mln zł.

Redan informuje, że na dzień 31 lipca 2022 r. posiada należności od Top Secret w łącznej kwocie 25,1 mln zł, na które były utworzone odpisy aktualizujące w łącznej wysokości 15 mln zł, z tego kwota 25,1 mln zł jest objęta układem w Top Secret.

Redan, Top Secret Fashion Story oraz Sonasino są stronami umowy
współpracy z dnia 27 sierpnia 2020 r.  Na jej podstawie:
 Sonasino kupuje towary, głównie pod marką „Top Secret” od dostawców i sprzedaje je Redan,
Redan przechowuje towary w magazynie oraz dostarcza do sklepów „Top Secret” – towary w sklepach stanowią własność Redan – a następnie sprzedaje je TSFS w momencie, gdy TSFS sprzedaje je klientom detalicznym. W związku z powyższym TS nie uczestniczy w procesie obiegu
towarów, a tym samym sam fakt złożenia wniosku o upadłość tej spółki – w opinii zarządu Redan - nie stanowi zagrożenia dla działania sieci sklepów „Top Secret” – prowadzonej przez TSFS, ani towarów stanowiących własność Redan.

Redan, TS oraz TSFS oraz Sonasino są stronami umowy licencyjnej z dnia 27 sierpnia 2020 r. Na podstawie tej umowy TSFS, Redan oraz Sonasino są zobowiązane do zapłaty opłat licencyjnych za korzystanie ze znaków towarowych, do których prawa stanowią własność TS, w tym przede wszystkim znaku „Top Secret”. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
TS nie wpływa na ważność umowy licencyjnej i każda ze spółek (TSFS, Redan i Sonasino) ma nadal prawo do korzystania z licencji na dotychczasowych zasadach. Umowa ta jest ważna do 27 sierpnia 2027 r.

Reklama

Lista tagów

Zobacz komentarze (0)

Proszę podać imię
Proszę wpisać treść komentarza
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum